264.000 euroko gerakina 2018ko udal likidazioan

Elgeta

2019ko aurrekontuan egokitzapenak egiteko bideratuko da zati bat; tartean, langile publikoen soldatak igotzeko, eskola atarian aterpe bat egiteko, Asentzioko aparkalekua egokitzeko eta herriko aparkalekuak eta zebra-bideak margotzeko.
Cegasak Gasteizera eramango du negozioaren zati handi bat

Oñati 1

Oñatiko Cegasa enpresak handitu egingo du bere negozioa. Horrek, baina, aldaketak ekarriko ditu Oñatin duen lantegira eta eragin zuzena izango du hemengo langileengan. Izan ere Gasteizko Miñao herriko industria guneko eraikin batera eramango dute Oñatiko produkzioaren zati handi bat.