1 - Etxebizitzak

 • 101 - Saldu
 • 102 - Erosi
 • 103 - Errentan eman
 • 104 - Errentan hartu
 • 105 - Etxeak osatu
 • 106 - Bestelakoak

2 - Garajeak

 • 201 - Saldu
 • 202 - Erosi
 • 203 - Errentan eman
 • 204 - Errentan hartu
 • 205 - Bestelakoak

3 - Lokalak

 • 301 - Saldu
 • 302 - Erosi
 • 303 - Errentan eman
 • 304 - Errentan hartu
 • 305 - Bestelakoak

5 - Irakaskuntza

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

 • 701 - Saldu
 • 702 - Erosi
 • 703 - Eman
 • 704 - Bestelakoak

8 - Denetarik

 • 801 - Saldu
 • 802 - Erosi
 • 803 - Eman
 • 804 - Hartu
 • 805 - Trukatu
 • 806 - Galdu
 • 807 - Aurkitu
 • 808 - Bestelakoak

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

4 - Lana


401 - Eskaintzak

Bergara. Pertsona euskalduna behar dugu eguerdietan umeak zaintzeko. Interesatuok deitu telefono zenbaki honetara: 653 01 54 11


402 - Eskaerak

Arrasate. Asteburuetan edo arratsaldetan nagusiak zainduko nituzke. Legezko agiriak eta esperientzia dauzkat. 632 48 38 91

Arrasate. Etxean bertan bizi izaten edo bestela lan egingo nuke. Soziosanitario titulua daukat eta esperientzia. 688 73 10 25

Arrasate. Pertsona arduratsua gertu orduka edo egun soltetan, arratsaldez zein gauez, garbiketan edota nagusiak zaintzen lan egiteko. Erreferentziak dauzkat. 631 86 83 69

Bergara edo inguruak. Egunean zehar nagusiak zainduko nituzke. 602 32 06 58

Debagoiena. 49 urteko nikaraguako neska gertu zaintzan, etxe eta atariak garbitzen edota etxeko lanak egiteko jarduteko. Arduratsua eta langilea naiz eta esperientzia daukat. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 666 82 37 33

Debagoiena. Astean zehar nagusiak eta umeak zainduko nituzke. Etxean bertan bizi izaten edo orduka. 631 84 08 08

Debagoiena. Asteburuetan nagusiak zaintzeko gertu nago. 659 90 85 13

Debagoiena. Bertako neska, arduratsua eta esperientzia duena, gertu umeak zaintzeko, nagusiekin egon edota kalera laguntzeko eta orduka garbiketak egiteko. 695 73 87 95

Debagoiena. Egun osoz edo orduka lan egingo nuke nagusi eta umeak zaintzen edota garbiketan. Baita asteburuetan ere. 600 02 74 13

Debagoiena. Egunean zehar edo orduka, garbiketan edo nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Arduratsua, langilea eta jatorra naiz. Autoa daukat. Legezko agiriak eta aholku gutuna ere bai. Berehala hasteko prest. 661 09 05 46

Debagoiena. Esperientzia duen mutila gertu etxean bertan bizi izaten, egun osoz edo orduka, nagusiak zaintzen edota garbiketan lan egiteko. 638 85 43 36

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten edo orduka, nagusiak eta umeak zaintzeko gertu nago. 631 81 21 45

Debagoiena. Garbiketan eta zaintza lanetan aritzeko gertu nago. Baita supermerkatu eta abarretan ere. 697 74 94 86 (Alexa)

Debagoiena. Garbiketan, margotzen eta nagusi zein umeak zaintzen lan egingo nuke. Soldatze ikastaroa egin dut eta eraikuntza laguntzaile moduan ere arituko nintzateke. 631 67 45 17

Debagoiena. Gauetan zaintza lanak egiteko gertu nago. Baita ospitalean ere. 659 90 85 13

Debagoiena. Harreragile, dendari, tabernako zerbitzari zein ume eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Esperientzia dut jendaurrean lan egiten eta Nazioarteko Harreman arloko lizentziaduna naiz. 631 88 05 63 (Karen)

Debagoiena. Lan bila nabil: adinduen zainketa, zerbitzari, garbiketa lanak, supermerkatuetan kutxazain edo apalak betetzen eta abar. 603 29 69 20

Debagoiena. Lan bila nabil: adinduen zainketa, zerbitzari, garbiketa lanak, supermerkatuetan kutxazain edo apalak betetzen eta abar. 653 16 44 10

Debagoiena. Lan bila nabil: zaintzan, zerbitzari, garbiketan, supermerkatuetan kutxazain edo apalak betetzen eta abar. 653 57 50 82

Debagoiena. Lan desberdinak egiteko gertu, nagusiak eta umeak zaindu, garbitasuna eta abar. Esperientziaduna. Dokumentuak egunean ditut. 675 61 78 92

Debagoiena. Mutila gertu nagusiak zaintzeko eta eraikuntza laguntzaile lanetan jarduteko. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 642 90 41 05

Debagoiena. Mutila gertu orduka nagusiak zaindu edota laguntza emateko. Autoa daukat. 606 17 62 39

Debagoiena. Mutila lan egiteko gertu. Orduka eta asteburutan. 677 00 90 26

Debagoiena. Nagusi eta umeak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. Arduratsua naiz. 611 24 26 64

Debagoiena. Nagusi eta umeak zaintzen edota taberna, elkarte eta abarrak garbitzen lan egingo nuke. 631 67 96 77

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zainduko nituzke, etxean bertan bizi izaten edo orduka. Baita asteburuetan ere. 688 73 41 64

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen eta garbiketan lan egingo nuke. Esperientzia daukat. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 602 09 32 44

Debagoiena. Nagusiak zainduko nituzke etxean bertan bizi izaten, egunez, orduka edota asteburuetan. 612 53 92 72

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. Baita asteburuetan ere. 631 19 12 64

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko gertu nago. Gauetan edo goizez. Soziosanitario ikasketak dauzkat. 669 60 01 43

Debagoiena. Nagusiak zaintzen eta garbiketan lan egingo nuke. 602 86 21 99

Debagoiena. Neska euskalduna prest nagusiak eta umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 634 81 54 93

Debagoiena. Neska nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 642 41 72 62

Debagoiena. Orduka garbiketan edo ume zein nagusien zaintzan jarduteko gertu nago. Soziosanitario titulua daukat. Supermerkatuan kutxazain lanetan ere aritu izan naiz. 603 85 29 91

Debagoiena. Pertsona nagusiak edo umeak zainduko nituzke. Etxean bertan bizi izaten edo orduka. Esperientziaduna. 688 71 92 47

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaintzeko prest gauez edota ospitalean. 688 72 58 12

Debagoiena. Umeak eta nagusiak zaintzen edota garbiketan aritzeko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. Baita asteburuetan ere. 632 25 27 26

Debagoiena. Zaintza eta garbiketa lanak egingo nituzke orduka, egunez edo etxean bertan bizi izaten. 632 93 19 94

Lan bila. 44 urteko emakumea, etxeko lanak egiten eta nagusi zein beharren bat duten pertsonak zaintzen lan egiteko gertu. Autoa daukat. 669 12 70 98, 943 25 32 78

5 - Irakaskuntza


501 - Jaso

Aretxabaleta. EGA azterketa prestatzeko eskola partikularrak behar ditut. Astean bi edo hiru egun. 669 10 77 48

Arrasate. Etxean bertan matematika eskolak emateko pertsona bat behar dugu. Astean bi ordu. 669 29 86 84 (Mikele)

Bidali sailkatua
Bidali