1 - Etxebizitzak

 • 101 - Saldu
 • 102 - Erosi
 • 103 - Errentan eman
 • 104 - Errentan hartu
 • 105 - Etxeak osatu
 • 106 - Bestelakoak

2 - Garajeak

3 - Lokalak

 • 301 - Saldu
 • 302 - Erosi
 • 303 - Errentan eman
 • 304 - Errentan hartu
 • 305 - Bestelakoak

5 - Irakaskuntza

 • 501 - Jaso
 • 502 - Eman
 • 503 - Bestelakoak

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

 • 701 - Saldu
 • 702 - Erosi
 • 703 - Eman
 • 704 - Bestelakoak

8 - Denetarik

 • 801 - Saldu
 • 802 - Erosi
 • 803 - Eman
 • 804 - Hartu
 • 805 - Trukatu
 • 806 - Galdu
 • 807 - Aurkitu
 • 808 - Bestelakoak
 • 809 - Errentan eman

9 - Harremanak

1 - Etxebizitzak


104 - Errentan hartu

Alokairua Oñatin. Pixu bila gabiltzan Oñatiko bi neska gazte, euskaldun, arduratsu eta langileak gara. 680 80 10 37

Alokairua. Oñati Etxe bat alokatu nahiko nuke pertsona batentzat. Neska gazte Oñatiarra. 600 34 87 13

Arrasate. Arrasateko etxe batean logela errentan hartuko nuke. Lan kontratu dut. Pertsona heldua eta arduratsua naiz. 747 45 37 91

Bergara. Igogailua duen bi edo hiru logelako etxe bila ari den familia gara. Lan kontratuarekin. 632 03 90 28

Bergara. Igogailua duen bi edo hiru logelako etxe bila ari den familia gara. Lanean ari gara. 645 72 92 87

Oñati Alokairua Errentan hartzeko pisu bila dabilen bikote oñatiarra. Gazte eta arduratsuak. 695717758 695 71 77 58

2 - Garajeak


204 - Errentan hartu

Debagoiena. Gutxieneko neurriak betetzen dituen garajea errentan hartuko genuke. Altuera: 2,85 , Luzera: 6,20 eta Zabalera: 2,80. 606 36 98 99

4 - Lana


401 - Eskaintzak

Aldizkari banatzailea Oñatin. Goienak banatzailea behar du Oñatiko baserri auzoetan Goiena eta Puntua aldizkariak banatzeko. Autoa beharrezkoa da. Harremanetarako: 943 25 05 05, harpidetza@goiena.eus


402 - Eskaerak

Arrasate Neska gaztea, irailetik-ekainera arratsaldez haurrak zaintzeko prest. Hezitzaile titulua dut eta esperientzia antzeko lanetan. 689 623 011, 653 711 621

Arrasate, Aretxabaleta eta Eskoriatza. Kanpoko langile bezala edo orduka lan egiteko gertu dagoen emakumea. Pertsona nagusiak zainduko nituzke. 624 69 88 81

Arrasate, Aretxabaleta, Oñati eta Bergara. Emakume gaztea pertsona nagusiak zaindu eta garbiketa lanak egiteko gertu. Asteburuetan edozein ordutan eta aste barruan arratsaldez lan egin dezaket. 603 71 72 39

Arrasate. Emakumea gertu, pertsona nagusiak etxean bertan zaintzeko. Garbiketa lanak egiteko ere prest, orduka. 631 79 87 75

Arrasate. Neska arrasatearra, arduratsu eta atsegina, umeak zaintzeko eta nagusiei paseatzera lagundu edota konpainia egiteko gertu. 695 73 87 95

Arrasate. Pertsona nagusien zaintzan lan egingo nuke. Asteburuetan lan egiteko prest, etxean bertan bizi izaten edo bestela. 658 92 43 73

Bergara. Neska goizetan garbiketa lanak egin eta pertsona nagusiak paseatzeko prest. 642 37 01 92

Bergara. Orduka garbiketa lanak egiteko prest nago. 642 37 01 92

Bergara. Titulu soziosanitarioa dut eta pertsona nagusiak zaindu edota garbiketa lanak egiteko prest nago. 688 85 46 59

Bergara. Urtean zehar, goizez, umeak zaintzeko prest dagoen 18 urteko neska bergararra naiz. Lehen hezkuntza ikasten dut. 634 43 71 49

Bergaran, Arrasate, Aretxabaleta. Mutila garbiketa lanak egin, pertsonak zaindu edo bizikletan banatzailea lanak egiteko gertu. 642 36 70 42

Debagoiena. Asteburuetan nagusiak zaindu edota garbiketa lanak egingo nituzke. Astelehenetik ostiralera bitartean garbiketa lanak egiteko gertu. 632 63 77 38

Debagoiena. Emakume arduratsua garbiketa lanak egin edota etxe zein ospitaletan konpainia egin eta pasiatzera laguntzeko gertu. Astelehenetik ostiralera orduka lan egingo nuke. 642 37 35 93

Debagoiena. Emakume arduratsua pertsona nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo orduka lan egingo nuke. 632 32 70 13

Debagoiena. Emakume arduratsua pertsona nagusien zaintzan eta arretan lan egiteko gertu. Astean zehar 9:00etatik 16:00etara bitartean lan egingo nuke. Soziosanitario titulua eta legezko agiriak ditut. 689 50 70 54

Debagoiena. Emakumea goizetan garbiketa lanak eta pertsonak zaintzeko prest. 641 99 12 18

Debagoiena. Emakumea orduka lan egiteko gertu. Lanean esperientzia dut. Sukaldari-laguntzaile, pisuko zerbitzari edo garbitzaile gisa lan egingo nuke. baita garbitegietan ere. Euskara oinarrizko maila. 688 71 08 09

Debagoiena. Emakumea pertsona nagusiak edota garbiketa lanak egiteko prest. Soziosanitario ikasketak ditut. Esperientzia handia. Etxean bertan bizi izaten edo bestela lan egingo nuke. 631 19 50 43

Debagoiena. Emakumezkoa pertsona nagusiak zaindu eta garbiketa lanak egiteko gertu. Asteburuetan malgutasun osoa eta astean zehar goizetan lan egin dezaket. 624 09 84 65

Debagoiena. Emakumezkoa prest, haurrak edo nagusiak zaintzeko nahiz garbiketa lanetarako. Esperientziaduna. 602 44 48 98

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten edo bestela egiteko gertu. Pertsona nagusiak zaindu edota garbiketa lanak egingo nituzke. 643 29 75 77

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten lan egingo nuke, gauetan sartu eta goizean atera. Pertsona nagusiak zainduko nituzke. 672 96 37 99

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten lan egingo nuke. 10 urteko esperientzia dut. Legezko agiriak ditut. 632 51 84 14

Debagoiena. Etxeetan petsona nagusiak zainduko nituzke. Emakume arduratsua eta esperientziaduna naiz. Malgutasun osoa dut astean zehar zein asteburuetan. Berehalako disponibilitatea. 677 14 64 27

Debagoiena. Etxez etxeko laguntzaile gisa lan egingo nuke, baita egoitzetan edo ospitaletan lan egiteko ere. Egunez zein gauez lan egingo nuke. Baserrietan lan egiteko aukera dut. Soziosanitario titulua eta kotxea ditut. 631 98 15 50

Debagoiena. Garbiketa lanak egingo nituzke astelehenetik igandera bitartean. Asteburuetan nagusiak zaintzeko gertu. 612 56 12 39

Debagoiena. Gizon arduratsua pertsonak zaintzeko gertu. Hamahiru urteko esperientzia eta gomendio onak ditut zaintzan. Kotxea, soziosanitario titulua eta legezko agiriak ditut. Gidari partikular gisa ere lan egingo nuke. 662 43 08 54

Debagoiena. Gizonezkoa pertsona nagusiak zaindu edota garbiketa lanak egiteko gertu. 604 28 78 39

Debagoiena. Goizetan orduka garbiketa edo zaintza lanak egingo nituzke. 651 96 78 69

Debagoiena. Nagusiak zainduko nituzke orduka edo ospitalean. 643 50 58 27

Debagoiena. Nagusiak zainduko nituzke orduka edo ospitalean. Soziosanitario titulua daukat. 643 50 56 62

Debagoiena. Nagusiak zainduko nituzke, etxean bertan bizi izaten edo orduka. Bi urteko esperientzia antzeko lanetan. 631 94 62 82

Debagoiena. Neska arduratsu eta alaia etxean bertan bizi izaten edo orduka lan egiteko gertu. Astean zehar zein asteburuetan lan egingo nuke. Pertsona nagusien zaintzan esperientzia dut. 677 14 64 27

Debagoiena. Neska gaztea etxe, taberna edo atarietako garbiketak egin edota pertsona nagusiak zaintzeko gertu. Berehala lanean hasi naiteke. 613 66 91 91

Debagoiena. Orduka, pertsona nagusiak zaindu edota garbiketa lanak egingo nituzke. Egunean zehar edo gauetan lan egin dezaket, baita astebruruetan etxean bertan bizi izaten ere. 602 80 15 38

Debagoiena. Pertsona nagusiak edo umeak zaindu edota garbiketa lanak egingo nituzke, baita zerbitzari lanak ere. Astelehenetik ostiralera orduka edota asteburuetan lan egiteko gertu. Esperientzia dut. Soziosanitario ikasketak amaitzen ari naiz. 647 04 01 05

Debagoiena. Pertsona nagusiak edo umeak zainduko nituzke. Garbiketa lanak egiteko gertu. Emakume arduratsua naiz. 688 75 82 62

Debagoiena. Pertsona nagusiak edo umeak zandu edota garbiketa lanak egingo nituzke. Soziosanitario ikasketak egiten. 625 25 57 78

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaindu edota etxe zein atarietako garbiketak egingo nituzke. Eraikuntzan ere lan egingo nuke. Berehalako prestasuna duen mutil gaztea naiz. 613 66 10 50

Debagoiena. Pertsona nagusiak zainduko nituzke asteburuetan edota gauetan astelehenetik ostiralera. Ospitaleetan ere lan egingo nuke, orduka. 647 31 48 17

Debagoiena. Pertsona nagusiak zainduko nituzke. Legezko agiriak eta soziosanitario titulua ditut. Etxean bertan bizi izaten lan egingo nuke. 631 43 45 84

Debagoiena. Pertsona nagusiak zainduko nituzke. Soziosanitario ikasketak ditut. 672 96 46 49

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaintzeko gertu dagoen gizona. Soziosanitario titulua dut. 672 55 67 35

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten lan egingo nuke. Bi urteko esperientzia dut. 627 58 37 45

Debagoiena. Pertsona nagusiak zanduko nituzke etxean bertan bizi izaten. Soziosanitario titulua dut eta 2 urtetako esperientzia. 605 28 85 92

Debagoiena. Pertsona nagusien zaintzan edota garbiketan lan egiteko prest dagoen esperientzia handiko emakumea naiz. Etxetik kanpo, etxean bertan bizi izaten edo orduka lan egingo nuke. Garbiketa ikastaroa egina daukat. 611 24 18 98

Debagoiena. Pertsona nagusien zaintzan lan egingo nuke. Esperientzia dut. Etxean bertan bizi izaten edo bestela lan egiteko gertu. 747 49 22 10

7 - Animaliak


703 - Eman

Katakumak opari. Katakumak oparitzen dira. 610 310 261

Katakumeak opari. Katakumuak oparitzen dira. 643 75 61 56

8 - Denetarik


801 - Saldu

Ohe artikulatua salgai. PARDO markako ohe artikulatu elektrikoa saltzen da. Neurriak: 90 x 1.90. Informazio gehiago nahi izanez gero, deitu zenbaki honetara: 660 46 34 93

9 - Harremanak


903 - Deiak

Debagoiena. Goienako gay edo bisexualak diren 50 urtetik gorako pertsonak ezagutu nahi ditut. Jende jatorra eta alaia. Nirekin kontaktuan jartzeko idatzi laurenbat4@gmail.com helbidera. -

Ez daukazu sailkatuak gehitzeko baimenik. Begiratu zure profilko baimenetan hori hobetzeko zer egin dezakezun.