2 - Garajeak

 • 201 - Saldu
 • 202 - Erosi
 • 203 - Errentan eman
 • 204 - Errentan hartu
 • 205 - Bestelakoak

3 - Lokalak

5 - Irakaskuntza

 • 501 - Jaso
 • 502 - Eman
 • 503 - Bestelakoak

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

8 - Denetarik

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

1 - Etxebizitzak


102 - Erosi

Baserria Oñatin. Baserri baten bila gabiltza Oñatin. 653 01 71 65


103 - Errentan eman

Zarautz. Etxebizitza ematen da errentan, hamabostaldika, uda sasoirako, San Pelaio auzoan. Bi logela eta bi bainugelarekin. Igogailua. Balkoiarekin. Dena kanpoaldera begira. Garajea barne. 685 72 23 75 (Nerea)


104 - Errentan hartu

Arrasate. Hiru kideko familia bat gara eta erdigunean etxebizitza hartuko genuke errentan, prezio onean. 680 87 38 66

Bergara. Hiru pertsonako familia bat gara eta errentan hartzeko etxebizitza bila ari gara. Badaukagu lana. 645 72 92 87

Debagoiena. Errentan hartzeko pisu bila dabilen bikote bat gara. 688 63 46 06

Eskoriatza. Etxebizitza hartuko nuke errentan. Ahal bada, Eskoriatzan; baina bailarako beste herriren baten ere izan daiteke. 651 64 55 05 (Beatriz)


105 - Etxeak osatu

Bergara. Errentan hartzeko logela baten bila nabil. 631 15 19 94

Bergara. Logela bat daukat errentan emateko. 616 74 36 02

Debagoiena. 48 urteko mutila naiz eta logela bat behar dut errentan. Txakur txiki bat daukat, ondo hezitakoa. 666 16 95 11

3 - Lokalak


303 - Errentan eman

Kafetegi-taberna Oñatin. Erdigunean kafetegi-taberna bat ematen da errentan. Informazio gehiago nahi izanez gero, deitu zenbaki honetara: 685 76 83 16

4 - Lana


401 - Eskaintzak

Arrasate. Emakume nagusi bat etxean bertan bizi izaten zaintzeko neska bat behar dugu. Derrigorrezkoa da Soziosanitario titulua eta legezko agiriak izatea. 620 36 87 60, 615 70 95 04


402 - Eskaerak

Arrasate eta inguruak. Nagusiak eta umeak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 603 25 79 96

Arrasate eta inguruak. Pertsona nagusien zaintza lanetan aritzeko prest dagoen emakume arduratsua naiz. Titulu soziosanitarioa eta legezko agiriak dauzkat eta baita esperientzia handia ere. 688 73 10 25

Bergara. Neska euskalduna lan bila: umeak zaindu, etxeko lanak egin, garbiketak eta abar. Esperientzia daukat arlo horietan. Irakasle titulua daukat. 608 03 51 50 (Garazi)

Bergara. Neska gertu zapatu eta domeka goizetan lan egiteko. Soziosanitario titulazioa daukat. 696 84 19 51

Debagoiena. 27 urteko gaztea naiz eta lan egiteko prest nago: garbiketa lanak, pertsona nagusien eta umeen zaintza eta abar. 616 20 49 83

Debagoiena. Arratsaldetan, gauetan edo asteburuetan zaintza lanak egiteko gertu nago. Autoa daukat. 631 98 15 50

Debagoiena. Asteburuetan eta astean zehar, egunez, nagusiak edo umeak zaintzen zein garbiketan lan egingo nuke. Legezko agiriak eta lanerako titulazioa dauzkat. 662 02 45 80

Debagoiena. Erizain laguntzailea pertsona nagusien edota umeen zaintzan lan egiteko prest. 620 23 58 18

Debagoiena. Esperientzia dauen neska arduratsua zaintza eta garbiketa lanak egiteko gertu. Orduka eta asteburuetan ere bai. 600 02 74 13

Debagoiena. Esperientzia eta gomendio agiriak dauzkan Nikaraguako neska nagusiak zaintzeko edota garbiketan lan egiteko gertu. 600 86 41 39

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten edo egunean zehar lan egingo nuke. Baita orduka ere. 642 41 02 49, 631 98 22 90

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten edo egunean zehar lan egingo nuke. Baita orduka ere. 642 18 77 89 (Norma Leticia)

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten edo egunean zehar lan egingo nuke. Orduka ere bai. 617 20 79 97

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten, egun osoz edo orduka lan egingo nuke. 632 87 91 90

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten, egun osoz edo orduka lan egingo nuke. 632 37 65 40

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten, egun osoz edo orduka lan egiteko gertu nago. 631 19 75 84

Debagoiena. Garbiketan edota nagusiak eta umeak zaintzen lan egingo nuke. 631 49 47 98

Debagoiena. Garbiketan zein nagusiak eta umeak zaintzen lan egingo nuke. 631 62 73 10

Debagoiena. Gizonezkoa gertu nagusiak zaintzeko, eraikuntzan laguntzeko edo tabernan lan egiteko. Orduka eta etxean bertan bizi izaten ere bai. 642 90 41 05

Debagoiena. Mutila gertu orduka, egunean zehar edo etxean bertan bizi izanda lan egiteko: nagusiak zaintzen, etxeko lanak eta garbiketak egitean, zerbitzari moduan eta abar. 638 85 43 36

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzeko edo garbiketak egiteko gertu nago. Egunean zehar, etxean bertan bizi izaten edo asteburuetan. 612 48 63 36

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzeko edota garbiketak egiteko gertu nago. 643 70 63 75

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen edota garbiketa lanetan aritzeko gertu nago orduka edo egunean zehar. Baita asteburuetan ere. 612 23 89 09

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen edota garbiketa lanetan aritzeko gertu nago orduka edo egunean zehar. Baita asteburuetan ere. 632 25 27 26

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. Autoa daukat. 666 93 32 56 (Natividad)

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen, garbiketan edo sukalde laguntzaile moduan lan egingo nuke. 643 59 76 06

Debagoiena. Nagusiak zaindukok nituzke, egunean zehar jardun osoz edo orduka. 602 32 06 58

Debagoiena. Nagusiak zaintzen lan egingo nuke, etxean bertan bizi izaten. Erabateko prestutasuna. 631 93 11 90

Debagoiena. Nagusiak zaintzen lan egingo nuke, etxean bertan bizi izaten. Erabateko prestutasuna. 658 92 43 73

Debagoiena. Nagusiak zaintzen, baserriko lanetan edota garbiketan lan egingo nuke. 643 47 42 33

Debagoiena. Nagusiak zaintzen, baserriko lanetan zein garbiketan lan egingo nuke. 643 47 39 37

Debagoiena. Neska arduratsua zaintza lanetarako gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. Esperientzia daukat. 631 76 88 03

Debagoiena. Neska euskaldun arduratsua prest umeak zaintzeko, etxeko lanak eta denetariko garbiketak egiteko, eta abar. Esperientzia daukat arlo horietan. 696 22 51 83

Debagoiena. Neska gertu etxez-etxeko laguntza lanetan jarduteko. 651 64 55 05

Debagoiena. Neska gertu garbiketa eta lisatze lanak egiteko edota umeak eta nagusiak zaintzeko. 611 24 26 64

Debagoiena. Neska gertu nagusiak zaintzeko orduka, egunean zehar zein etxean bertan bizi izaten. 642 41 72 62

Debagoiena. Neska gertu orduka, egunean zehar edo etxean bertan bizi izanda lan egiteko: nagusiak zaintzen, etxeko lanak eta garbiketak egitean, zerbitzari moduan eta abar. 654 11 15 14

Debagoiena. Nikaraguako mutila gertu nagusiak zaintzeko, nekazaritzarako zein bestelako lanetarako. 631 79 31 92

Debagoiena. Soziosanitario titulua daukan mutila gertu nagusiak zaintzeko edo denetariko garbiketak egiteko. Orduka zein etxean bertan bizi izaten. 643 73 62 36

Debagoiena. Soziosanitario titulua daukan neska gertu nagusiak zaintzeko edo denetariko garbiketak egiteko. Orduka zein etxean bertan bizi izaten. 643 73 62 83

Debagoiena. Umeak eta nagusiak zaintzen zein garbiketa lanetan jarduteko gertu nago. 686 55 29 33

Umeen zaintza- Debagoiena. Medikuntzan graduatutako neska gaztea, umeen zaintzan lan bila. Umeak zaintzen eta eskolak ematen lan-esperientzia. Euskara maila altua (EGA) eta First-a. 619 96 48 04

Zaintza eskaintza. Egungo egoera dela eta, eskolak itxita daude eta lanean dauden gurasoen seme alabei zaintza eta eskolako zereginetan laguntzeko eskaintzen naiz. Neska gazte euskalduna naiz, goxoa eta bokazioarekin; haur hezkuntzan, lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan esperientzia demostragarria daukat. Interesik izanez gero, deitu lasai. Eskerrik asko. 684 14 95 54

7 - Animaliak


701 - Saldu

Txahala. Baserriko txahala saltzen da. Pentsu, belar eta lastoz hazitakoa. Izozkailurako modukoa. 680 31 26 44

8 - Denetarik


802 - Erosi

Bizikleta. Umeendako moduko 20 hazbeteko mendiko bizikleta erosiko nuke. Eskerrik asko. 635 20 18 56


804 - Hartu

Landareak. Piper eta tomate landareak hartuko nituzke. Emateko moduan badauzkazu, deitu zenbaki honetara mesedez: 656 75 76 98


806 - Galdu

Betaurrekoak Arrasaten. Graduatutako eguzkitako betaurreko marroiak galdu ditut, Zarugalde eta Munar aldameneko parke inguruan. Aurkituz gero, eskertuko nuke deitzea: 620 11 82 43

Bidali sailkatua
Bidali