1 - Etxebizitzak

2 - Garajeak

 • 201 - Saldu
 • 202 - Erosi
 • 203 - Errentan eman
 • 204 - Errentan hartu
 • 205 - Bestelakoak

3 - Lokalak

 • 301 - Saldu
 • 302 - Erosi
 • 303 - Errentan eman
 • 304 - Errentan hartu
 • 305 - Bestelakoak

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

 • 701 - Saldu
 • 702 - Erosi
 • 703 - Eman
 • 704 - Bestelakoak

8 - Denetarik

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

1 - Etxebizitzak


104 - Errentan hartu

Arrasate. Bi edo hiru logelako etxebizitza behar dugu errentan hartzeko. 608 15 37 07

Arrasate. Etxebizitza behar dut errentan. 630 85 48 45, 612 52 88 93

Arrasate. Hiru logela eta igogailua dauzkan etxebizitza hartuko nuke errentan, Musakolan. 688 85 44 78

Bergara edo Arrasate. Bergaran edo Arrasaten etxe bila gabiltzan bi langile gara. 676 80 00 84, 680 11 55 43

Oñati. Bertako bikote gazte bat gara eta etxebizitza bat errentan hartu nahian gabiltza. 680 80 10 37

Oñati. Errentan hartzeko etxebizitza bila nabil Oñatin. 655 73 43 15


105 - Etxeak osatu

Aramaio. Baserri berri baten logelak dauzkat errentan emateko. Leku zoragarria, ikusmira ederrekin. 618 02 02 98

Arrasate. Logela ematen da errentan Musakolan. 682 31 97 37

Arrasate. Logela ematen da errentan, Musakolan. 682 31 97 37

4 - Lana


401 - Eskaintzak

Arrasate. Bi pertsona zaintzeko norbait behar dugu. Etxean bertan bizi izaten lan egingo luke baina komeni da Arrasaten edo inguruan izatea bere etxea. Soziosanitario titulua eta legezko agiriak derrigorrezkoak. 620 36 87 60, 675 71 84 79

Intersport Loramendi. Lan eskaintza Arrasaten. Euskara ezinbestekoa. Bidali zure datuak: intersport@loramendikirolak.com


402 - Eskaerak

Aretxabaleta edo inguruak. 55 urteko emakume euskalduna gertu nagusiak zaindu, paseoan lagundu, ospitalean egunez edo gauez zaindu eta abarretarako. Autoarekin. 619 42 75 21

Arrasate eta inguruak. Egunean zehar garbiketan edota umeak eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 15 urteko esperientzia eta autoarekin. 697 20 00 86

Arrasate eta inguruak. Neska euskalduna umeak zaindu eta eskolara eramateko prest. 619 18 09 20

Arrasate. Arratsaldeetan, 15:00etatik aurrera, zaintza eta etxeko lanak egingo nituzke. Derrigorrezko ikastaro eta agiri guztiak dauzkat. Erreferentzia onak. 632 89 09 42

Arrasate. Arratsaldez edo gauez nagusiei laguntza ematen lan egingo nuke. 610 34 97 88

Arrasate. Esperientzia duen neska gertu zaintzan edota tabernan lan egiteko. 603 17 56 58

Bergara. Atari eta etxeko garbiketak zein zerbitzari lanak egiteko prest. Ile-apaindegiren baten lan egiteko prest ere bai. 688 72 57 61

Bergara. Beharrezko agiriak eta esperientzia dituen emakumezkoa, orduka pertsona nagusiak zaintzeko edota garbiketa lanak egiteko prest. 666 07 42 98

Bergara. Emakumea astean zehar pertsona nagusiak eta umeak zaintzeko prest. 688 74 00 14

Bergara. Esperientzia daukan emakume euskalduna gauetan nagusiak zaintzeko prest. 607 96 78 74

Debagoiena. Denetariko garbiketak egiteko gertu nago: atariak, bulegoak, lantegiak eta abar. 691 03 25 02

Debagoiena. Egunean zehar garbiketan eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 632 71 47 75

Debagoiena. Egunean zehar nagusiak zainduko nituzke. 653 54 24 16

Debagoiena. Egunez zein gauez nagusiak zainduko nituzke. Baita ospitalean ere. Etxeko lanak ere bai. 661 48 86 74

Debagoiena. Emakume arduratsua gertu orduka edota gauetan garbiketak eta zaintza lanak egiteko. 631 86 83 69

Debagoiena. Emakumea gertu nagusiak edo umeak zaintzeko. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. 688 65 94 84

Debagoiena. Erizain laguntzailea orduka nagusiak gertu. 620 23 58 15

Debagoiena. Erizain laguntzailea zaintza lanak egiteko gertu. 631 98 15 50

Debagoiena. Esperientzia duen neska gertu nagusiak eta umeak zaintzeko edo etxeko lanak egiteko. 688 74 02 01 (Gloria)

Debagoiena. Esperientzia duen neska orduka zein etxean bertan bizi izaten nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. Baita tabernako zerbitzari moduan lan egiteko ere. 654 11 15 14

Debagoiena. Esperientzia eta erreferentzia onak dituen mutila orduka nagusiak zaintzeko gertu. Asteburuetan ere bai. Legezko agiriak eta autoa dauzkat. 662 43 08 54

Debagoiena. Esperientzia handia duen mutila nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. Orduka zein etxean bertan bizi izaten. 638 85 43 36

Debagoiena. Garbiketa enpresatan esperientzia handia duen neska lanerako gertu. 631 45 27 42

Debagoiena. Garbiketan eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 631 77 44 14

Debagoiena. Haurtzaindegiko eta hezkuntza bereziko irakasle euskalduna, esperientziaduna eta 38 urtekoa, goizetan umeak zaindu edo eskolara eraman, nagusiak zaindu, etxeko lanak edo garbiketak egiteko prest. 659 66 02 57

Debagoiena. Mutil arduratsua garbiketa lanak egiteko, zerbitzari lanetarako, pertsona nagusiak zaintzeko, eraikuntza, iturgintza edota bestelako lanetarako prest. 691 60 44 52

Debagoiena. Mutila gertu nagusiak zaintzeko, elektrikari lanetan aritzeko edo okindegian lan egiteko. 611 21 35 77

Debagoiena. Mutila gertu, garbiketa lanetarako edo pertsona nagusiei laguntzeko. 698 57 80 83

Debagoiena. Nagusiak edo umeak zaintzeko gertu nago. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. 643 73 68 01

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen edo etxe, bulego eta abarren garbiketan lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 631 72 30 57

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen edo garbiketan lan egingo nuke. Esperientzia daukat. 632 21 60 37

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen esperientzia daukat. Ordutegi arazo barik. 631 19 02 54

Debagoiena. Nagusiak zaintzen eta garbiketan esperientzia duen neska lanerako gertu. 612 27 82 34

Debagoiena. Nagusiak zein umeak zaintzen edota etxeak garbitzen lan egingo nuke. Erreferentziak aurkez ditzaket. 632 53 66 42

Debagoiena. Neska gertu, garbiketa lanetarako edo umeak nahiz pertsona nagusiak zaintzeko. Esperientziaduna. 603 32 19 94

Debagoiena. Orduka edo etxean bertan bizi izaten, nagusiak edo umeak zaintzeko prest. 635 69 84 44

Debagoiena. Orduka etxeak garbitzen eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 618 36 45 15

Debagoiena. Orduka etxeko langile moduan jarduteko gertu nago, zaintzan eta garbiketan. 674 47 56 36

Debagoiena. Orduka, egun osoz edota egunka lan egingo nuke. 632 33 19 27

Debagoiena. Ostalaritzan edo garbiketa lanak egiteko prest. 632 62 76 07

Debagoiena. Ostalaritzan, garbiketa lanetan edota administrari lanetan aritzeko prest. 688 75 95 68

Debagoiena. Soziosanitario titulua daukat eta lan egingo nuke etxean bertan bizi izaten edo orduka. 600 01 48 81

Debagoiena. Soziosanitario ziurtagiria duen neska nagusiak edota laguntza behar duten gaixoak etxez etxe zaintzeko gertu. 943 50 47 29

Debagoiena. Umeak eta nagusiak zaintzeko gertu nago, orduka. Baita asteburuetan ere. 640 70 57 94

Debagoiena. Umeak eta nagusiak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. 664 86 79 35

Debagoiena. Zaintza eta garbiketa lanak egiteko gertu nago. 602 88 89 83

Debagoiena. Zaintza eta garbiketa lanak egiteko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten edo orduka. 631 19 12 64

Debagoiena. Zaintza lanak egingo nituzke orduka, astean zehar arratsaldetan edo asteburuetan goizez zein arratsaldez. 622 24 86 64

Umeak zaindu Oñatin. Neska euskalduna, magisteritzako ikaslea, goizetan umeak zaindu eta eskolara eramateko prest. 634 41 86 61

5 - Irakaskuntza


501 - Jaso

Ingelesa Bergaran. Bi umeri LHko ingeleseko eskola partikularrak emango dizkion norbait behar dugu. 626 65 38 80


502 - Eman

Ingelesa Bergaran. Maila guztiak. Baita ikastaro trinkoak edo Cambridge eta HEOeko azterketak prestatzeko ere. Talde txikietan edo banaka. 618 91 32 89

6 - Motorra


602 - Erosi

Land Rover Defenderra. Land Rover Defenderra erosiko nuke. Berdin dio ze egoeratan dagoen: matxuratuta, kolpearekin edota IAT gabe. Jarri harremanetan: 623 17 95 37

7 - Animaliak


703 - Eman

Oñati. Araotzen, arratoi txakurkumeak ematen ditugu opari. Hilabete dute. 616 01 40 17, 615 00 69 35

8 - Denetarik


802 - Erosi

Eskusoinua. Pigini B100 eskusoinua erosiko nuke. 618 06 91 80, 686 68 04 46

Oihalezko pardelak. Kaixo. Haurrendako neurri handiko oihalezko pardelak erosiko nituzke. 615 73 68 07

Piano bertikala. Piano bertikala erosiko nuke. 627 13 26 14


806 - Galdu

Txamarra Bergaran. Txamarra galdu genuen Bergaran maiatzean edo ekainean. Roxy etxekoa, 14 neurrikoa eta laranja kolorekoa da. Oso gutxi erabilita dago. Etiketa baten jabearen izena jarrita dauka: June H. Aurkitu baduzu, deitu zenbaki honetara mesedez: 661 94 06 06


807 - Aurkitu

Giltzak aurkitu ditut. Zapatuan, irailak 21, Aretxabaletatik Eskoriatzara bidean, bide bazterrean giltza multzo bat aurkitu nuen. Mazda etxeko auto baten giltza, beste batzuen artean. 679 16 41 65

Bidali sailkatua
Bidali