1 - Etxebizitzak

 • 101 - Saldu
 • 102 - Erosi
 • 103 - Errentan eman
 • 104 - Errentan hartu
 • 105 - Etxeak osatu
 • 106 - Bestelakoak

2 - Garajeak

 • 201 - Saldu
 • 202 - Erosi
 • 203 - Errentan eman
 • 204 - Errentan hartu
 • 205 - Bestelakoak

3 - Lokalak

5 - Irakaskuntza

 • 501 - Jaso
 • 502 - Eman
 • 503 - Bestelakoak

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

8 - Denetarik

 • 801 - Saldu
 • 802 - Erosi
 • 803 - Eman
 • 804 - Hartu
 • 805 - Trukatu
 • 806 - Galdu
 • 807 - Aurkitu
 • 808 - Bestelakoak

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

1 - Etxebizitzak


104 - Errentan hartu

Bergara. Jatorriz Santanderrekoa den bikote gazte batek etxebizitza errentan hartu nahi du. Arduradutsuak eta garbiak. Lan finkoa dute. Kontaktua: 693 32 36 48 (Ana)

3 - Lokalak


304 - Errentan hartu

Arrasate. Arrasate erdian komertzio bat zabaltzeko lokal baten bila nabil. 655 70 28 56

4 - Lana


401 - Eskaintzak

Bergara. Etxean bertan biziko den pertsona bat behar dugu etxeko lanak egin eta bi pertsona nagusi zaintzeko. 605 76 32 72, 658 73 57 80


402 - Eskaerak

Arrasate edo Oñati. Neska euskalduna orduka etxeak eta atariak garbitzeko prest. 663 04 53 99

Arrasate eta inguruak. Emakumea garbiketa lanetarako edota pertsona nagusien zaintzarako prest. Ordutegi malgua eta moldatzeko prest. 603 25 79 96

Arrasate. Soziosanitario titulua daukan emakumeak zaintza eta garbiketa lanak egingo lituzke, kontratuarekin eta gizarte segurantzarekin. 632 83 32 44

Arrasate. Zaintzarako titulazioa eta legezko agiriak dauzkan neska lanerako gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. Gidabaimenarekin. 680 87 38 86

Bergara edo Arrasate. Neska bergararra gertu arratsaldetan edota gauetan nagusiak eta umeak zaintzeko. 610 34 97 88

Bergara. Beharrezko agiriak eta esperientzia dituen emakumezkoa, orduka pertsona nagusiak zaintzeko edota garbiketa lanak egiteko prest. 666 07 42 98 (Claudia)

Bergara. Garbiketa edo zerbitzari lanetan eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 631 15 26 27

Debagoiena. 30 urteko neska arduratsu eta langilea, nagusiak eta umeak zaintzeko zein garbiketak egiteko gertu. Etxean bertan bizi izaten, egunez edo orduka. 639 74 03 22

Debagoiena. 30 urteko neska gertu nagusiak eta umeak zaintzen eta garbiketan aritzeko. 632 98 97 13

Debagoiena. 44 urteko emakumea gertu nagusiak zaindu edota bestelako lanak egiteko. 687 10 41 59

Debagoiena. Emakume arduratsua gertu orduka, egun eta gau solteetan edota asteburuetan lan egiteko. Esperientzia eta beharrezko agiri guztiekin. 685 22 54 01

Debagoiena. Emakumea gertu pertsona nagusiak zaintzeko. Titulazioarekin eta esperientziarekin. Ospitalean, orduka edo etxean bertan bizi izaten. Baita denetariko garbiketa lanak egiteko edota sukaldari laguntzaile bezala lan egiteko ere. 612 20 35 71

Debagoiena. Erabateko prestutasuna duen emakumea zaintza lanetarako prest. 631 93 11 90

Debagoiena. Erizain graduatua daukan eta soziosanitario titulua duen neska zaintzan lan egiteko gertu. Estetikan, ile-apaindegian, zerbitzari moduan edota jendaurreko arreta lanetan arituko nintzateke. Gidabaimena daukat. 685 58 72 59

Debagoiena. Esperientzia duen gizona nagusiak zaintzeko eta kalera, medikutara eta abarretara laguntzeko gertu. Autoa daukat. 634 09 55 46

Debagoiena. Esperientzia duen neska zaintza eta garbiketa edota tabernari lanak egiteko gertu. Etxean bertan bizi izaten, orduka zein egunean zehar. 654 11 15 14

Debagoiena. Esperientzia duen neska zaintzan eta garbiketan aritzeko gertu. Baita orduka edo asteburuetan ere. 600 02 74 13

Debagoiena. Esperientzia handia duen mutila zaintza eta garbiketa lanak egiteko gertu. Etxean bertan bizi izaten, orduka zein egunean zehar. 638 85 43 36

Debagoiena. Etxe, taberna, atari eta abarrak garbituko nituzke orduka. Baita nagusiak zaindu ere. 641 67 46 25

Debagoiena. Etxez etxeko laguntzaile moduan esperientzia eta erreferentzia onak dauzkan mutila nagusiak zaintzeko gertu. Orduka eta asteburuetan ere bai. Baita baserrietan ere. Foru Aldundiko ziurtagiria eta autoa dauzkat. 662 43 08 54

Debagoiena. Garbiketa lanetan eta pertsona nagusien zaintzan esperientzia duen emakumea naiz. Etxe barruan bizitzen, kanpoan, asteburuetan, orduka... lan egiteko prest nago. 600 01 74 13

Debagoiena. Mutila gertu nagusiak zaindu eta etxeko lanak egiteko. 643 14 38 75

Debagoiena. Mutila gertu tabernan edo garbiketak egiten lan egiteko. 602 61 96 42

Debagoiena. Mutila nagusiak zaintzeko eta tabernan aritzeko gertu. Orduka eta baita gauetan ere. 642 90 41 05

Debagoiena. Nagusiak edota umeak zainduko nituzke, egun osoko jardunez, baita etxean bertan bizi izaten zein asteburuetan ere. 612 23 89 09

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen, etxeko lanak egiten zein bestelako garbiketa lanetan aritzeko prest. 641 67 18 74

Debagoiena. Nagusiak zaindu edo garbiketak egingo nituzke, orduka. 60213 44 99

Debagoiena. Nagusiak zaindu eta garbiketak egingo nituzke. Erabateko prestutasuna. 632 37 65 40

Debagoiena. Nagusiak zaindu eta garbiketak egingo nituzke. Erabateko prestutasuna. 658 92 43 73

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu nago. Baita asteburuetan ere. 612 27 82 34

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu nago. Erabateko prestutasuna. 631 98 22 90

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko gertu nago. Orduka, egunez zein etxean bertan bizi izaten. 632 23 43 00

Debagoiena. Nagusiak zaintzen lan egingo nuke, orduka, asteburutan edota etxean bertan bizi izatean. 632 04 13 49

Debagoiena. Nagusiak zaintzen, kafetegian zerbitzari moduan, garbiketan, mezulari lanetan edota eraikuntzan laguntzen lan egingo nuke. Informatikari lanetan ere bai. Erabateko prestutasuna. 603 28 34 98

Debagoiena. Nagusiak zaintzen, urdaitegian edota denetariko garbiketak egiten esperientzia duen neska lan bila. 600 61 89 96

Debagoiena. Neska arduratsua gertu nagusiak eta umeak zaintzeko, etxeko lanak egiteko edota garbitasunean jarduteko. 682 60 89 80 (Carolina)

Debagoiena. Neska arduratsua nagusiak eta umeak zaintzeko edota garbiketak egiteko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo egunean zehar. Baita asteburuetan ere. 697 80 78 58

Debagoiena. Neska arduratsua nagusiak eta umeak zaintzeko edota garbiketak egiteko gertu. Etxean bertan bizi izaten, egunez zein asteburuetan. 603 31 51 43

Debagoiena. Nikaraguako mutila gertu nagusiak zaintzen, nekazaritzan edota frutategian lan egiteko. 631 79 31 92

Debagoiena. Orduka edo eguneko jardunez zaintza eta garbiketa lanak egingo nituzke. Autoa daukat. 666 93 32 56

Debagoiena. Prest nago nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko. Erabateko prestutasuna. 631 19 75 84

Debagoiena. Soziosanitario titulua duen neska nagusiak zaintzeko gertu. Deitu 13:30ak eta 19:00ak artean, mesedez. 943 50 47 29

Debagoiena. Tabernan, baserriko lanetan edo nagusiei kalera laguntzen lan egingo nuke. 603 58 06 85

Debagoiena. Zainketa, garbiketa eta taberna lanetan aritzeko titulazioak dauzkan neska lanerako gertu. 600 01 48 81

Debagoiena. Zaintza eta garbiketa egingo nituzke. Erabateko prestutasuna. 632 87 91 90

Debagoiena. Zaintza lanak egingo nituzke, orduka edo egunean zehar. 653 54 24 16

6 - Motorra


602 - Erosi

Land Rover bila nabil. Land Rover Defenderra behar dut baserrirako. Berdin dio zein egoeratan dagoen: IAT gabe, matxuratuta, kolpearekin... 623 17 95 37

7 - Animaliak


704 - Bestelakoak

Txakurkume bila. Artzain-txakur aleman txakurkume arra hartuko genuke. 696 84 19 51

Bidali sailkatua
Bidali