2 - Garajeak

 • 201 - Saldu
 • 202 - Erosi
 • 203 - Errentan eman
 • 204 - Errentan hartu
 • 205 - Bestelakoak

3 - Lokalak

 • 301 - Saldu
 • 302 - Erosi
 • 303 - Errentan eman
 • 304 - Errentan hartu
 • 305 - Bestelakoak

5 - Irakaskuntza

 • 501 - Jaso
 • 502 - Eman
 • 503 - Bestelakoak

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

 • 701 - Saldu
 • 702 - Erosi
 • 703 - Eman
 • 704 - Bestelakoak

8 - Denetarik

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

1 - Etxebizitzak


103 - Errentan eman

Donostia. Antigua auzoan etxebizitza ematen da errentan, udarako. Hamabostaldika edo hilabeterako. Ondartzatik 300 metrora. 687 78 50 45


104 - Errentan hartu

Bergara. Errentan hartzeko pisu bila nabil. 671 16 54 60


105 - Etxeak osatu

Arrasate eta inguruak. Etxebizitza partekatuko nuke, kontratuarekin eta erroldatzeko eskubidearekin.Presazkoa da. 681 10 64 74

Bergara. Bergarako erdigunean gela bat hartuko nuke errentan. 666 07 42 98

4 - Lana


401 - Eskaintzak

Aretxabaleta. Pertsona bat behar dugu etxeko lanak egiteko. 676 13 27 45

Ume zain. Goizetan umea zaindu eta eskolara laguntzeko pertsona euskaldun baten bila gabiltza. Autoa ezinbestekoa. Ekainetik aurrera hasteko. Luzerako. 699 17 40 23


402 - Eskaerak

Arrasate edo Aretxabaleta. Garbiketan egiten, umeak eta nagusiak zaindu edo paseatzera laguntzen, sukaldean laguntzen edo gaixoak etxean zein ospitalean zaintzen lan egingo nuke. Egunean zehar. 631 92 87 66

Arrasate edo Aretxabaleta. Neska euskalduna, esperientziaduna, gertu nagusiak eta umeak zaintzeko edota etxeko lanak egiteko. Ordutegi arazo barik. 631 27 86 45

Arrasate eta inguruak. Erizain laguntzaile titulazioa daukan neska gertu arratsaldetan nagusiak, gaixoak edo menpekotasun egoeran dauden pertsonak zaintzeko. 602 36 37 51

Arrasate eta inguruak. Haur Hezkuntzan graduatutako neska gazte euskalduna. Uztailean haurrak zaintzeko prest. 646 25 60 30

Arrasate eta inguruak. Neska euskaldun, gazte eta arduratsua naiz umeak zaintzeko prest dagoena. 679 73 80 69

Bergara. Emakumea gertu egunez, gauez edo bertan bizitzen pertsona nagusiak zaintzeko edo laguntzeko. Legezko agiriak ditut. 631 54 60 99

Bergara. Goizez eta gauez pertsonak zaintzeko gertu. Legezko agiriak eta titulazioa dauzkat. 666 07 42 98

Bergara. Umeak zaintzen, taberna zein kafetegiren baten edota garbiketak egiten lan egingo nuke. 634 47 13 84

Debagoiena. Asteburuetan pertsona nagusiak zaintzen lan egin nahi dut. 671 16 54 60

Debagoiena. Debagoienean lan egingo nuke orduka edo asteburutan. Sukaldeko laguntzaile moduan, nagusiak zaintzen eta abar. 609 31 34 36

Debagoiena. Emakumea prest pertsona nagusia zaintzeko eta etxeak garbitzeko. 611 24 18 98

Debagoiena. Erabateko prestutasuna daukat lanerako: sukaldari laguntzaile, pertsona nagusiak edo umeak orduka zaintzen, garbiketan eta abar. Baita asteburuetan ere. 609 31 34 36

Debagoiena. Erizain laguntzaile titulazioa daukan neska nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. 620 23 58 15

Debagoiena. Erizain titulazioa daukan mutila gaixo edota nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten, orduka eta baita asteburuetan ere. Berehala hasteko moduan. 642 15 96 39

Debagoiena. Garbiketan zein umeak edo nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 632 96 34 01

Debagoiena. Gizarte eta osasun arreta ikasketak dituen emakumea pertsona nagusiak zaintzeko prest. Goizez orduka, gauez edota asteburuetan. Baita ospitalean gauetan zaintza lanak egiteko ere. 647 31 48 17

Debagoiena. Goizetan lan egingo nuke, umeak zaintzen. 643 06 36 62

Debagoiena. Goizez 10etatik 15etara eta gauez pertsona nagusiak zaintzeko gertu, astelehenetik ostiralera eta asteburuetan. Kontaktua: 602 49 39 31

Debagoiena. Lan bila nabil. Nagusiak zaintzen, ospitaleko zaintzak edo garbiketak egingo nituzke. Gizarte-osasun ikastaroa eginda daukat eta esperientziaduna niaz. 641 51 13 06

Debagoiena. Mutil langilea pertsona adinduak zaintzeko, garbiketetarako edota sukalde laguntzaile lanetarako prest. 605 520 696

Debagoiena. Mutila gertu nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko. 613 27 25 12

Debagoiena. Mutila gertu nagusiak zaintzeko edota baserriko lanak egiteko. 677 00 90 26

Debagoiena. Mutila gertu nagusiak zaintzeko, baserriko lanetan, eraikuntzan edota denetariko garbiketa lanetan jarduteko. Autoa daukat. 645 72 92 87

Debagoiena. Mutila nagusiak zaintzeko gertu. 672 55 67 35

Debagoiena. Mutila, esperientzia eta erreferentzia onak dituena, etxez etxeko zaintza lanetarako gertu. Legezko agiriak eta autoa. 662 43 08 54

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zainduko nituzke. 631 34 11 68

Debagoiena. Nagusiak zaintzen edo etxe, atari eta abarrak garbitzen lan egingo nuke. Egunez orduka edo gauez, baina etxean bertan bizi barik. 632 41 99 44

Debagoiena. Nagusiak zaintzen edota garbiketan jarduteko gertu nago. 602 34 13 00

Debagoiena. Nagusiak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke, baita orduka edo asteburuetan ere. 609 31 34 36

Debagoiena. Nagusiak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. 632 30 61 49

Debagoiena. Nagusiak zaintzen edota garbiketan lan egiteko gertu nago. 612 40 93 00

Debagoiena. Nagusiak zaintzen eta atari, taberna, jatetxe eta abarrak garbitzen lan egingo nuke. 631 92 67 24

Debagoiena. Nagusiak zaintzen eta atari, taberna, jatetxe eta abarrak garbitzen lan egingo nuke. 631 94 62 82

Debagoiena. Neska arduratsu eta langilea naiz eta umeak edo nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Esperientzia handia dut eta gustuko dut lana. 611 24 26 64

Debagoiena. Neska arduratsua gertu nagusiak zaindu eta kalera laguntzeko, edota taberna, atari eta abarrak garbitzeko. Berehala hasteko moduan. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 624 83 94 73

Debagoiena. Neska arduratsua gertu nagusiak zaintzeko edota atari eta abarrak garbitzeko. Etxean beran bizi izanda, egunean zehar eta baita asteburuetan ere. 631 64 66 36

Debagoiena. Neska arduratsua gertu umeak zaintzen edota sukalde laguntzaile moduan lan egiteko. 696 84 19 51

Debagoiena. Neska arduratsua, soziosanitario titulazioarekin, zaintza lanetarako gertu. Etxean bizi izaten, egunez zein orduka. 688 85 44 78

Debagoiena. Neska gertu nagusiak zaintzeko edota garbiketak egiteko. 612 55 61 76

Debagoiena. Neska langilea lan bila. Pertsona adinduak zaintzeko, garbiketetarako edo sukalde laguntzaile lanetarako. 651 816 391

Debagoiena. Orduka edo jardun osoz nagusiak zaindu eta garbiketak egingo nituzke. 645 37 45 10 (Nuris)

Debagoiena. Orduka edo jardun osoz nagusiak zaindu eta garbiketak egingo nituzke. Arrasaten bada, baita etxean bertan bizi izaten ere. Esperientziarekin. 634 94 30 78

Debagoiena. Orduka edo jardun osoz nagusiak zaintzeko gertu nago. Baita egoitzatan ere. Autoa daukat. 631 98 15 50

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaitzen edo garbiketa lanetan jarduteko prest nago, gauez zein asteburuetan. 626 91 49 04

Debagoiena. Pertsona nagusien zaintzan bost urteko esperietzia daukat eta baita soziosanitario titulua ere. Lan egiteko prest nago. 666 21 36 37

Debagoiena. Soziosanitario titulazioa daukan neska arduratsua asteburuetan orduka zaintza lanak egiteko gertu. Esperientziarekin. 653 36 85 80

Debagoiena. Soziosanitario titulazioa daukan neska nagusiak eta umeak zaintzeko gertu. 631 19 02 54

Debagoiena. Umeak eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Baita garbitasun eta baserriko lanetan ere. 641 09 15 58

Debagoiena. Zuzenean bezeroarekin edo enpresaren baten garbiketa lanetan aritzeko gertu nago. 612 28 42 74

Garraiolari lanak. Esperientzia duen mutila, autonomoa, garraio lanetan jarduteko prest. 616 82 83 20

Oñati. Haurrekin aisialdian eta hezkuntzan esperientzia duen 28 urteko neska oñatiarra prest ekaina, uztaila eta irailetik aurrera haurrak zaintzeko. Deitu edo idatzi konpromiso gabe: 664 35 75 05

Umeen zaintza. Ekain zein uztail amaiera arte, umeak zaintzeko prest nago. Batxilergoko bigarren maila amaitu berri duen 17 urteko neska arduratsu bat naiz. Hiru urtetik aurrerako haurrekin esperientzia izana dut irakaskuntzan. 688 72 34 05, 605 76 82 75

7 - Animaliak


703 - Eman

Euskal artzain txakurra. Euskal artzain txakur iletsua ematen da opari. Emea. Bi hilabetekoa. 680 33 40 76 (Iban)

Katua opari. Txerto guztiak ditu eta kartilla egunean. Osagarri guztiekin ematen da. 637 22 36 19

8 - Denetarik


801 - Saldu

Gurpildun aulkia. Gurpildun aulki elektrikoa salgai. Oso gutxi erabilita dago eta osagai guztiekin saltzen dugu. 678 98 02 04


802 - Erosi

Debagoiena. Erosteko lursail baten bila nabil. 653 70 84 09


809 - Errentan eman

Lursailak Aretxabaletan. Lursailak ematen dira errentan Aretxabaletan. Aproposak orturako, txakurrak edukitzeko, eta abarretarako. Prezio ona. 618 76 34 40

Ez daukazu sailkatuak gehitzeko baimenik. Begiratu zure profilko baimenetan hori hobetzeko zer egin dezakezun.