1 - Etxebizitzak

2 - Garajeak

3 - Lokalak

 • 301 - Saldu
 • 302 - Erosi
 • 303 - Errentan eman
 • 304 - Errentan hartu
 • 305 - Bestelakoak

5 - Irakaskuntza

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

8 - Denetarik

 • 801 - Saldu
 • 802 - Erosi
 • 803 - Eman
 • 804 - Hartu
 • 805 - Trukatu
 • 806 - Galdu
 • 807 - Aurkitu
 • 808 - Bestelakoak

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

1 - Etxebizitzak


104 - Errentan hartu

Arrasate. 37 urteko neska euskalduna naiz, irakaslea ogibidez. Urtarriletik aurrera, logela bat errentan hartu nahian nabil Arrasate erdialdean. Nahiago dut neska batekin bizitzea. 686 33 43 83

Arrasate. Arrasateko pertsona bat errentan hartzeko etxebizitza bila. 686 02 58 24

Arrasate. Etxebizitza errentan hartuko nuke. 2 edo 3 logelakoa. Erroldatzeko aukera duena. Arduratsua naiz eta ekonomikoki arazorik ez dut. Gehienez 600 euro hilean. 631 22 38 12

Arrasate. Hiru edo lau logelako etxebizitza hartuko genuke errentan. 608 49 89 95

Arrasate. Igogailua duen etxebizitza behar dut errentan. 688 85 44 78

Arrasate. Pertsona arduratsua naiz eta logela bila nabil Arrasaten. Eskertuko nuke etxean ez erretzea. 648 00 86 55 (Evert)

Bergara. Bi pertsonarentzat etxebizitza errentan hartu nahi dut. 666 07 42 98

Bergara. Haur baten ama arduratsua naiz eta biontzat etxea alokairuan hartu nahi dut. Premiazkoa da eta etxea egoera onean mantentzea bermatzen dugu. 660 46 34 93

Debagoiena. Etxebizitza behar dut errentan hartzeko. Partikularren artean. 631 89 44 92

La Pineda (Tarragona). Asteburu solteetan, hilean baten edo bitan, etxebizitza behar dugu errentan hartzeko La Pinedan. yolicas@hotmail.es, 646 02 14 91

Oñati. Oñatiko bikote bat gara eta errentan hartuko genuke etxe bat. Erosteko aukera ere baloratzeko prest egongo ginateke. 653 71 04 56, 943 78 08 87

Oñati. Oñatiko mutil arduratsu bat naiz eta bi logelako etxe bat topatzen nabil errentan. Erosteko aukera ere baloratzeko prest egongo nintzateke. 679 62 69 64


105 - Etxeak osatu

Arrasate. Logela ematen da errentan Musakolan. 682 31 97 37

2 - Garajeak


204 - Errentan hartu

Arrasate. Erdigune inguruan errentan hartzeko garaje baten bila gabiltza. 653 72 43 19

4 - Lana


401 - Eskaintzak

Bergara. Arratsaldeetan ume bat zaintzeko pertsona bat behar dugu. 605 76 32 72

Bergara. Goizetan umeak ikastolara eramateko eta eguerdietan bazkaria emateko pertsona bat behar dugu. 636 10 44 31


402 - Eskaerak

Arrasate eta inguruak. Nagusiak zaintzen eta garbiketan lan egingo nuke. 688 73 10 25

Arrasate. Garbiketa edo zainketa lanak egiteko gertu nago. 611 27 11 44

Arrasate. Nagusiak zaintzeko edota etxeko animaliak zaintzen lan egingo nuke. 650 09 66 48, 634 41 58 24

Arrasate. Pertsona nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Orduka eta asteburutan. 688 71 92 47

Bergara edo Arrasate. Soziosanitario agiria daukan neska nagusiak zaintzeko gertu. 696 84 19 51

Bergara eta inguruak. Nagusiak zaintzen esperientzia daukan mutil gaztea lan bila. 663 53 76 71

Bergara. Beharrezko agiriak eta esperientzia dituen emakumezkoa, orduka pertsona nagusiak zaintzeko edota garbiketa lanak egiteko prest. 666 07 42 98

Bergara. Orduka edota asteburuetan garbiketa lanak egin zein pertsona nagusiak zaintzeko prest nago. 615 40 61 66

Bergara. Orduka garbiketa lanak egin edo pertsona nagusiak zaintzeko prest. 666 07 42 98

Bergara. Pertsona nagusiak zaindu edo garbiketa lanak egiteko prest. 722 46 86 49

Debagoiena. 24 urteko mutila gertu nagusiak zaintzen, zerbitzari edo dendari moduan lan egiteko. Etxean bertan bizi izaten ere bai. 611 15 48 46

Debagoiena. Abenduaren 1etik aurrera etxean bertan bizi izaten nagusiak zaintzeko gertu nago. Esperientzia eta legezko agiri guztiak dauzkat. 631 59 67 91

Debagoiena. Astean zehar, orduka, pertsona helduak zaintzeko edo garbiketa lanak egiteko prest nago. 651 03 41 33

Debagoiena. Astelehenetik ostiralera haurrak edo nagusiak zaintzeko prest nago. 688 74 00 14

Debagoiena. Astelehenetik ostiralera, orduka edo gauez, zerbitzari zein garbiketa lanetan aritzeko edo pertsona helduak zaintzeko prest. Lan kontratuak bideratzeko denbora eta baldintzak ere baditut. 631 95 04 42

Debagoiena. Atari eta abarrak garbitzen, sukaldean laguntzen edo umeak zaintzen lan egingo nuke. 643 37 82 06

Debagoiena. Bergara eta Oñati inguruetan pertsona nagusiak zaintzen, etxeak garbitzen eta sukaldari laguntzaile moduan lan egingo nuke. 688 29 97 05

Debagoiena. Bertako neska arduratsu eta adeitsua gertu umeak zaintzeko, nagusiei lagundu eta kalera ateratzeko, zein orduka garbiketak egiteko. 695 73 87 95

Debagoiena. Bost urteko esperientzia daukan neska garbiketak egiteko gertu. 602 89 63 53

Debagoiena. Denetariko garbiketak egiten, sukaldean laguntzen edo umeak zaintzen lan egingo nuke. 631 89 56 66

Debagoiena. Egunean zehar pertsonak zaintzen lan egingo nuke. Profesionaltasun-titulua daukat. 671 165 460

Debagoiena. Emakume arduratsua gertu arratsaldetan garbiketak egiten edo gauetan nagusiak zaintzen jarduteko. Esperientzia daukat. 631 86 83 69

Debagoiena. Erizain laguntzailea gertu asteburuetan orduka lan egiteko. 631 98 15 50

Debagoiena. Esperientzia duen neska gertu nagusiak eta umeak zaintzeko edo etxeko lanak egiteko, etxean bertan bizi izaten. Berehala hasteko moduan. 688 74 02 01 (Gloria)

Debagoiena. Esperientzia eta erreferentzia onak dauzkan mutila nagusiak zaintzeko gertu. Baita baserrietan ere. Autoa daukat. 662 43 08 54

Debagoiena. Esperientziadun neska haurrak edo nagusiak zaintzeko edo garbiketa lanak egiteko prest. Orduka, asteburuetan edota etxean bertan egonez lan egiteko prest. 697 80 78 58

Debagoiena. Etxean bertan bizi izatean edo orduka lan egingo nuke garbiketan edo nagusi zein umeak zaintzen. Asteburuetan ere bai. 603 66 37 36

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten edo orduka ume eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Arlo horretan lan egindakoa naiz. 631 53 22 19

Debagoiena. Etxeko langile eta zaintzaile moduan eta garbiketak egiten lan egingo nuke, egunean zehar. 688 65 04 56 (Wendy)

Debagoiena. Garbiketan edo umeak eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 697 64 90 67

Debagoiena. Garbiketan eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten zein orduka. 632 12 60 17

Debagoiena. Garbiketan eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten zein orduka. 631 88 92 06

Debagoiena. Ile-apaindegian lan egingo nuke. 686 55 29 33 (Yomar)

Debagoiena. Legezko agiriak dauzkan emakumea gertu denetariko garbiketak egin eta nagusiak zaintzeko. 648 21 28 55

Debagoiena. Mutil arduratsua gertu nagusiak zaintzeko, etxeak, atariak zein elkarteak garbitzeko, edota okindegian lan egiteko. 611 21 35 77

Debagoiena. Mutila gertu arotz, margolari, elektrikari, iturgin zein igeltsero lanak egiteko. Gidabaimenarekin. 600 81 22 19 (Alberto)

Debagoiena. Mutila gertu nagusiak zaintzeko, zerbitzari zein sukalde laguntzaile moduan jarduteko, atari eta abarrak garbitzeko edota animaliez arduratzeko. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 666 93 61 19

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzeko gertu nago. 631 55 89 20

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen edota etxeko garbiketak egiten lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten, orduka eta baita asteburuetan ere. Erreferentziak aurkez ditzaket. 697 86 48 91

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten edo orduka. 639 74 03 22

Debagoiena. Nagusiak zaindu eta kalera laguntzen edota garbiketan jarduteko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 608 49 89 95

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko eta garbiketan jarduteko gertu nago. 697 36 19 86

Debagoiena. Nagusiak zaintzen 13 urteko esperientzia daukan neska lan bila. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. Aldundiko ziurtagiria daukat. 632 51 50 23

Debagoiena. Nagusiak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke, etxean bertan bizi izaten edo bestela. Legezko agiriak dauzkat eta kontratuarekin lan egitea eskertuko nuke. 603 85 29 14

Debagoiena. Neska arduratsua gertu denetariko garbiketak egin eta nagusiak zaintzeko. 631 67 51 01

Debagoiena. Neska arduratsua gertu denetariko garbiketak egin eta nagusiak zaintzeko. 612 27 82 34

Debagoiena. Neska arduratsua lan bila dabil. Etxean bertan bizi izaten edo orduka. Asteburutan ere lan egiteko gertu. Esperientziaduna. 631 76 88 03

Debagoiena. Neska arduratsua nagusiak zaintzeko eta etxeak garbitzeko gertu. 676 19 84 51

Debagoiena. Neska gertu nagusiak eta umeak zaintzeko edota garbiketak egiteko. Orduka eta baita etxean bertan bizi izaten ere. 604 37 79 34

Debagoiena. Okin, zerbitzari edo garbiketa lanak egiteko edota haurrak eta nagusiak zaintzeko prest. 651 57 88 28

Debagoiena. Orduka nagusiak zaindu eta garbiketak egingo nituzke. Soziosanitario eta legezko agiriak dauzkat. 695 28 74 71

Debagoiena. Ospitalean zein etxean zaintza lanak egiteko gertu nago. 616 20 49 83

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaintzeko, sukaldari laguntzaile lanetarako edota joskintza eta arropa konponketak egiteko prest. 602 65 07 72

Debagoiena. Soziosanitario titulua daukan neska gertu umeak eta nagusiak zaintzeko. Baita etxean bertan bizi izaten ere. 600 01 48 81

Debagoiena. Sukalde laguntzaile lanetarako, era guztietako joskintza lanak egiteko, haurrak zaintzeko edota egunez, gauez zein asteburuetan pertsona helduak zaintzeko prest. 602 65 07 72

Debagoiena. Umeak eta nagusiak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. Etxean bertan biz izaten eta asteburuetan ere bai. 631 91 55 77

Debagoiena. Zaintza eta garbiketa lanak egiteko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten ere bai. 611 39 07 20

Debagoiena. Zaintza eta garbiketa lanak egiteko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten ere bai. 631 89 44 92

Debagoiena. Zaintza lanak egiteko gertu nago. 677 29 87 99

Debagoiena. Zerbitzari edo garbiketa lanak egiteko edota haurrak eta nagusiak zaintzeko prest. 688 72 57 61

Lan bila. Neska euskalduna, gizarte eta kultur animazio goi mailako zikloa ikasitakoa. Lan esperientzia handia ume eta ezindu psikikoekin. Begirale esperientzia bi arloetan. Dendari eta eskulan begirale moduan lanean ume dendan. Dendari edo antzeko zeozetan lan egingo nuke. Baita ere umeekin, eguneko zentroetan edo suertatzen den lekuan. Durangaldean edo Antzuola-Begara inguruan. 690 99 66 18

5 - Irakaskuntza


501 - Jaso

Eskola partikularrak. 3 DBHko ikasle bati eskola partikularrak emango dizkion norbait behar dugu. 695 70 58 33 (Ana)

Euskara eskolak Bergaran. 4. DBH mailako ikasle bati euskara eskola partikularrak emango dizkion norbait behar dugu. 653 72 28 19 (Jaione)

Java. Ingeniaritza ikasten ari den pertsona bati Javako eskola partikularrak emango dizkion norbait behar dugu. 639 57 34 39

7 - Animaliak


703 - Eman

Katakumetxoak opari. Hiru hilabete inguruko katakumeak ematen dira opari. Nahi duenak dei dezala zenbaki honetara: 653 72 89 17

Txakurkumeak. Oñatin, Araotzen, arratoi txakurkumeak ditugu emateko. Ar bat eta bi eme. 616 01 40 17, 615 00 69 35


704 - Bestelakoak

Katua desagertuta Eskoriatzan. Tai katua falta da urriaren 21etik Eskoriatzan. Emea da. Urtebete dauka. Esterilizatuta dago eta zikatrizak ditu albo bietan. Txuri-beltza da: burua beltza eta aho ingurua eta muturra txuriak. Gorputz beltza eta tripa eta hanka txuriak. Maitagarria da. 610 24 64 65

8 - Denetarik


807 - Aurkitu

Eguzkitako betaurrekoak Musakolan. Eguzkitako betaurrekoak aurkitu ditut Arruenan, Eroski ondoan, astoa dagoen lekuan. Deitu telefono honetara: 943 79 26 20

Bidali sailkatua
Bidali