1 - Etxebizitzak

2 - Garajeak

 • 201 - Saldu
 • 202 - Erosi
 • 203 - Errentan eman
 • 204 - Errentan hartu
 • 205 - Bestelakoak

3 - Lokalak

 • 301 - Saldu
 • 302 - Erosi
 • 303 - Errentan eman
 • 304 - Errentan hartu
 • 305 - Bestelakoak

4 - Lana

5 - Irakaskuntza

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

 • 701 - Saldu
 • 702 - Erosi
 • 703 - Eman
 • 704 - Bestelakoak

8 - Denetarik

 • 801 - Saldu
 • 802 - Erosi
 • 803 - Eman
 • 804 - Hartu
 • 805 - Trukatu
 • 806 - Galdu
 • 807 - Aurkitu
 • 808 - Bestelakoak

9 - Harremanak

1 - Etxebizitzak


104 - Errentan hartu

Arrasate eta inguruak. Etxebizitza behar dut errentan hartzeko, hiru logelakoa. Lanean ari gara kontratuarekin eta soldata daukagu. 643 31 59 14 (Ana Isabel)

Arrasate. Bi edo hiru logelako etxebizitza behar dugu errentan hartzeko. 634 94 30 78

Arrasate. San Juan de Diosen lanean dagoen emakumea naiz eta etxebizitza errentan hartzea beharko nuke bi pertsonarendako modukoa. 600 26 48 30

Bergara edo Arrasate. Etxebizitza behar dut errentan. Presazkoa da. Ama eta alaba txikia gara. Lanean nago. 671 16 54 60

Bergara. Etxebizitza hartuko nuke errentan. 685 77 40 26

Bergara. Logela edo etxebizitza errentan hartuko nuke. 666 07 42 98

Debagoiena. Hiru edo lau logelako etxebizitza behar dugu errentan. 602 17 83 21

Etxebizitza bila. Emakumea errentan hartzeko etxebizitza bila Arrasaten, Aretxabaletan edo Bergara inguruan. 688 72 88 97


105 - Etxeak osatu

Bergara. Gela bat ematen da errentan San Lorenzo kalean. Berehala sartzeko moduan. 688 63 52 83

4 - Lana


402 - Eskaerak

Arrasate edo Aretxabaleta. Astean zehar 16:00etatik aurrera edota asteburuetan nagusiak zaintzen eta garbiketan aritzeko gertu nago. 647 51 48 07

Arrasate eta inguruak. Emakumea garbiketa lanetarako edota pertsona nagusien zaintzarako prest. Ordutegi malgua eta moldatzeko prest. 603 25 79 96

Arrasate eta inguruak. Pertsona nagusien eta umeen zaintzarako edota etxeko lanetarako prest dagoen emakumea lan bila. Esperientzia handia arlo hauetan. 647 10 58 72

Arrasate. Neska gertu nagusiak gauetan zaintzeko edo egunean zehar umeak zaindu eta garbiketak egiteko. Esperientzia daukat. 661 15 11 29

Arrasate. Umeak eta nagusiak zaintzeko gertu nago. Orduka, egunez, edota etxean bertan bizi izaten. 643 29 75 77

Arrasate. Umeak eta nagusiak zaintzeko gertu nago. Orduka, egunez, edota etxean bertan bizi izaten. 642 10 87 45

Arrasate. Unibertsitatean dagoen neska 6 eta 12 urte bitarteko umeak zaintzeko prest. Esperientziarekin. 688 80 36 45

Bergara. 26 urteko Bergararra naiz. Goizetan eta zenbait eguerditan haurrak zaintzeko prest nago. 695 75 11 97

Bergara. Emakume euskalduna eskaintzen da arratsaldetan lan egiteko. Soziosanitario titulazioarekin. 656 74 78 43 (Mari Carmen)

Debagoiena. 26 urteko gaztea naiz, arduratsu eta zintzoa, eta nagusiak eta umeak zaintzen lan egingo nuke. Bota etxean bertan bizi izaten ere. Esperientzia daukat. 604 23 38 20

Debagoiena. 27 urteko neska gertu gauetan zaintza lanak egiteko, umeak egunean zehar zaintzeko edota garbiketak egiteko. 616 20 49 83

Debagoiena. Asteburuan edo aste barruan garbiketa lanetarako edota pertsona nagusi eta umeen zaintzarako prest. Ikastaro soziosanitarioa aterata. 632 92 67 36

Debagoiena. Asteburuetan etxez etxeko laguntzan aritzeko gertu nago. Autoa daukat. 631 98 15 50

Debagoiena. Atariak garbitzen, pertsona nagusiak zaintzen eta sukaldari laguntzaile bezala lan egiteko prest. 688 72 57 61

Debagoiena. Edozein lan egiteko gertu nago: eraikuntza lanak, garbiketa, umeen eta nagusien zaintza eta abar. Orduka nahiz bertan bizi izaten. 631 36 11 18

Debagoiena. Edozein lan egiteko gertu nago: garbiketa lanak, umeen eta nagusien zaintza eta abar. Orduka nahiz bertan bizi izaten. 688 85 46 59

Debagoiena. Edozein lan egiteko gertu: eraikuntza eta altuera lanak, garbiketak edota umeen eta nagusien zaintza. Orduka nahiz bertan bizi izaten. 695 83 48 64

Debagoiena. Egun osoko jardunez lan egingo nuke, baita etxean bizi izaten ere. 632 87 91 90

Debagoiena. Emakume arduratsua gertu orduka, egun eta gau solteetan edota asteburuetan lan egiteko. Esperientzia eta beharrezko agiri guztiekin. 685 22 54 01

Debagoiena. Emakume euskalduna etxerako lanetarako edota ume eta pertsona nagusien zaintzarako prest. 680 49 11 45

Debagoiena. Emakumea prest zerbitzari lanetarako, sukladean laguntzeko eta persona nagusiak zaintzeko. 617 86 30 82

Debagoiena. Erabateko prestutasuna duen emakumea zaintza lanetarako prest. 631 93 11 90

Debagoiena. Erizain graduatua daukan eta soziosanitario titulua ikasten diharduen neska egunean zehar zaintzan lan egiteko gertu. Estetikan, ile-apaindegian, zerbitzari moduan edota banaketa lanetan ere arituko nintzateke. 685 58 72 59

Debagoiena. Erizain laguntzailea pertsona nagusien edota umeen zaintzan eta garbiketa lanetan jarduteko prest. Orduka. 620 23 58 15

Debagoiena. Esperientzia duen emakumea, martxotik aurrera lanean hasteko prest. Pertsona nagusiak zaindu edota garbiketa lanak egiteko. Telefonoa: 666 07 42 98

Debagoiena. Esperientziadun emakumea garbiketa lanetarako edota pertsonen zaintzarako gertu. 632 27 87 43

Debagoiena. Esperientziadun emakumea pertsona nagusien zaintzan aritzeko gertu, egunez zein gauez. 631 64 59 04

Debagoiena. Esperientziadun mutila gertu nagusiak zaintzeko, tabernak garbitzeko zein zerbitzari lanetan aritzeko. 638 85 43 36

Debagoiena. Esperientziadun neska gertu nagusiak zaintzeko, tabernak garbitzeko edota zerbitzari lanetan aritzeko. 654 11 15 14

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten nagusiak edota umeak zainduko nituzke. Garbiketak ere bai. 632 91 89 93

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten, edo bestela, zaintza lanak egingo nituzke. 632 37 65 40

Debagoiena. Etxez etxeko laguntzaile moduan esperientzia eta erreferentzia onak dauzkan mutila nagusiak zaintzeko gertu. Orduka eta asteburuetan ere bai. Baita baserrietan ere. Foru Aldundiko ziurtagiria eta autoa dauzkat. 662 43 08 54

Debagoiena. Garbiketan eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke, etxean bertan bizi izaten edo bestela. Eusko Jaurlaritzako ziurtagiria eta legezko agiriak dauzkat. 659 57 93 89

Debagoiena. Garbiketan eta nagusiei laguntza ematen esperientzia duen emakumea lan bila. Astean zehar etxean bertan biz izaten ere bai. Erreferentzia eta aholku gutunak aurkez ditzaket. 691 57 20 10

Debagoiena. Garbiketarako edota pertsona nagusi eta umeen zaintzarako gertu. Asteburutan, astean zehar, orduka edota etxean bertan bizitzeko prest. 631 91 55 77

Debagoiena. Larunbat eta igandetan pertsona nagusiak zaintzen edota astegunetan 16:00etatik aurrera nagusiak edo umeak zaintzen lan egiteko prest nago. 688 74 00 14

Debagoiena. Mutil arduratsua etxeko lanetan eta pertsona nagusi edo umeen zaintzan aritzeko prest. Baita ile-apaindegian ere. 688 73 80 81

Debagoiena. Mutil gaztea gertu nagusiak zaintzeko, tabernan jarduteko, baserrian, garbiketan eta abarrean. 603 58 06 85

Debagoiena. Mutila gertu nagusiak zaindu edota garbiketa lanak egiteko. 655 23 81 50

Debagoiena. Mutila nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. 711 72 21 45

Debagoiena. Nagusiak edota umeak zaintzen eta garbiketan lan egiteko gertu nago. Orduka eta baita gauetan ere. 612 41 17 49

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen edota etxeko lanak egiten jarduteko gertu nago. 686 55 29 33

Debagoiena. Nagusiak zainduko nituzke. Esperientzia eta erreferentziak dauzkat. Ordutegi aukera zabala. Orduka edota etxean bertan bizi izaten. 632 53 64 53

Debagoiena. Nagusiak zainduko nituzke. Prestutasun osoa. Baita asteburuetan ere. 603 30 43 52

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko gertu nago, etxean bertan bizi izaten, orduka zein gauetan. Soziosanitario titulua eta legezko paperak dauzkat. 643 73 62 83

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko gertu nago. Baita ospitalean gauak egiteko ere. 659 29 79 55

Debagoiena. Neska arduratsu eta langilea gertu orduka, etxean bertan bizi izaten edota asteburuetan zaintza lanak egiteko. 632 93 26 28

Debagoiena. Neska arduratsua nagusiak eta umeak zaintzeko gertu. Orduka, egun osoz zain etxean bertan bizi izaten. Erreferentziak aurkez ditzaket. 603 62 82 99

Debagoiena. Neska arduratsua zaintza lanetarako gertu. Orduka, egun osoz zain etxean bertan bizi izaten. Erreferentziak aurkez ditzaket. 602 53 68 24

Debagoiena. Neska arduratsua, esperientzia eta erreferentziak dituena, gertu orduka, etxean bertan bizi izaten edo bestela, zaintza lanetarako gertu. Asteburuetan ere bai. 641 64 99 05

Debagoiena. Neska gertu orduka edo etxean bertan bizi izaten, nagusiak eta umeak zaintzeko, garbiketak egiteko edo sukalde laguntzaile jarduteko. 603 33 18 29

Debagoiena. Neska nagusiak zaintzeko gertu. Egun osorako prest. Baita ospitalean gauak egiteko ere. Autoarekin eta beharrezko titulazioarekin. Eskarmentu handiarekin. 600 00 51 60

Debagoiena. Neska prest garbiketa lanak egiteko edota haurrak eta nagusiak zaintzeko. Etxean bertan bizi izaten zein orduka. 643 59 76 06

Debagoiena. Nikaraguako mutila gertu pertsona nagusien zaintza, nekazaritza, zurgintza eta eraikuntza lanetarako. 631 79 31 92

Debagoiena. Orduka edota gauetan nagusiak zaintzeko prest. Soziosanitario ziurtagiria daukat. 647 31 48 17 (Consuelo)

Debagoiena. Orduka garbiketa eta zaintza lanak egingo nituzke. Baita gauetan ere. 634 94 30 78

Debagoiena. Orduka, egun solteetan, gauetan edota asteburuetan zaintza lanak egingo nituzke. Esperientzia, legezko agiriak eta etxez etxeko laguntzaile ziurtagiria dauzkat. 685 22 54 01

Debagoiena. Orduka, etxean bertan bizi izaten edo baita asteburuetan ere, ume eta nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu nago. 603 66 37 36

Debagoiena. Ostalaritza ikasketak dituen mutila gertu tabernako zein jangelako zerbitzari moduan lan egiteko. Baita nagusiak zaintzeko, etxean bertan bizi izanda edo bestela. 603 29 69 20

Debagoiena. Pertsona nagusien zaintza lanetan aritzeko prest nago. 669 38 92 91

Debagoiena. Soziosanitario titulua duen gizona nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko prest. Baita orduka ere. 643 73 62 36

Debagoiena. Sukalde laguntzaile, garbiketa edota zaintza lanak egingo nituzke. Esperientzia daukat. Autoarekin. 663 40 92 67

Debagoiena. Zaintza eta garbiketa lanak egiteko gertu nago. 679 30 12 37

Debagoiena. Zaintza eta garbiketa lanak egiteko gertu nago. Orduka edo egun osoz. 632 83 32 44

Debagoiena. Zaintza lanak egingo nituzke, ahal bada etxean bertan bizi izaten. Bestela, orduka ere bai. Ikastaro eta beharrezko agiri guztiak dauzkat eta erreferentzia onak ere aurkez ditzaket. 631 12 51 27

Debagoiena. Zaintza lanetan aritzeko prest nago. Erabateko prestutasuna. 631 19 75 84

5 - Irakaskuntza


501 - Jaso

Bergara. Batxilergo mailako euskarazko eskola partikularrak emateko pertsona baten bila gabiltza. 625 70 84 55

6 - Motorra


602 - Erosi

Land Rover bila nabil. Land Rover Defenderra behar dut baserrirako. Berdin dio zein egoeratan dagoen: IAT gabe, matxuratuta, kolpearekin... 623 17 95 37

7 - Animaliak


703 - Eman

Bergara. Arraza nahasketa duen txakurkume bat daukagu emateko. Interesatuok telefono zenbaki honetara deitzeko. 637 09 51 04

8 - Denetarik


806 - Galdu

Scooterra Bergaran. Urtarrilaren 19an, Bergarako polikiroldegitik Decathlon-eko Oxela etxeko scooterra desagertu zitzaigun. Norbaitek topatu badu deitu dezala mesedez zenbaki hauetara: 626 57 23 16, 687 75 60 26

9 - Harremanak


904 - Bestelakoak

Arrasate-Iruñea autoa partekatuz. Egunero Arrasate-Iruñea bidaia egin behar dut. Printzipioz 6:15ean atera eta 14:30ak aldera buelta. Ordutegi malgua daukat. Interesatzen bazaizu, hitz egin dezakegu. Telefonoa: 646 74 66 49

Bidali sailkatua
Bidali