1 - Etxebizitzak

2 - Garajeak

 • 201 - Saldu
 • 202 - Erosi
 • 203 - Errentan eman
 • 204 - Errentan hartu
 • 205 - Bestelakoak

3 - Lokalak

 • 301 - Saldu
 • 302 - Erosi
 • 303 - Errentan eman
 • 304 - Errentan hartu
 • 305 - Bestelakoak

5 - Irakaskuntza

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

8 - Denetarik

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

1 - Etxebizitzak


104 - Errentan hartu

Arrasate edo Bergara. Bi edo hiru logelako etxebizitza behar dut errentan hartzeko. 651 67 96 79

Arrasate. Bi edo hiru logelako etxebizitza behar dugu errentan hartzeko, Arrasate erdigunean eta gertu. 608 15 37 07

Arrasate. Hiru logela eta igogailua dituen etxebizitza hartuko genuke errentan erdigunean edo San Andresen. 688 85 44 78

Bergara. Ama-alabak gara eta etxebizitza edo logela bat behar dugu errentan. 611 07 91 50

Debagoiena. Etxebizitza hartuko nuke errentan. 612 53 77 14, 612 55 69 52


105 - Etxeak osatu

Bartzelonan etxebizitza osatu. 2019/2020 ikasturterako etxebizitza konpartitzeko ikasle bila nabil. 695 71 94 64

Bergara. Logela bat daukat errentan emateko. 659 90 85 13

Bergara. Logela ematen da errentan erdigunean. 631 15 19 94

Etxebizitza Bilbon. 2019/2020 ikasturtean, Bilbon ikasle-etxebizitza osatuko nuke. 606 11 44 83

Oñatin etxekide bila. Oñatin lanean gabiltzan bi pertsona gara eta etxekide baten bila gabiltza. Etxea erdigunean dago. 634 70 77 73

2 - Garajeak


201 - Saldu

Arrasate. Altamirazpin garaje itxia salgai. 17 metro koadro dauzka eta ate automatiko. 670 29 60 12, 697 41 66 24

4 - Lana


401 - Eskaintzak

Antzuola. Irailetik aurrera, zortzi urteko bi ume zaindu eta etxeko lanak egiteko, posible bada, pertsona euskaldun baten bila gabiltza. Ordutegia: goizeko 7:00etatik 10:00etara. 606 27 87 47

Umeak zaindu Bergaran. Bergaran, irailetik aurrera, umeak eskolara eraman, eguerdian bazkaria eman eta etxeko lanak egiteko pertsona baten bila gabiltza. Nahiago dugu, euskaraz dakien pertsona izatea. Epe luzerako, 4-5 urte, egun erdiko kontratua eskaintzen dugu. 635 20 79 76


402 - Eskaerak

Arrasate edo Bergara. Osasun teknikari, lehen sorospen eta Alzheimer gaixoak zaintzeko formazioa duen mutila zaintza lanetarako gertu. 688 89 96 46 (Fernando)

Arrasate eta Bergara. Astean zehar goizetan, orduka, edo asteburuetan nagusiak zaintzeko gertu nago. 695 12 06 79

Arrasate eta inguruak. 23 urteko mutila lantegian jarduteko gertu. 608 15 37 07

Arrasate. Etxe eta atariak garbitzen, sukaldean laguntzen, nagusiak zaintzen edota supermerkatuan elikagaiak jartzen lan egingo nuke. 688 29 97 05

Arrasate. Orduka garbiketan edota nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 634 07 99 70

Debagoiena. Abuztuan zehar etxean bertan bizi izaten lan egingo nuke, ordezkapenak egiten. 654 15 43 01

Debagoiena. Astean zehar nagusiak zaindu eta garbiketak egingo nituzke, orduka. 631 67 53 36

Debagoiena. Asteburuetan etxean bertan bizi izaten edo astean zehar orduka lan egingo nuke. 659 90 85 13

Debagoiena. Asteburutan eta arratsaldetan orduka lana egingo nuke. Nagusiak zaintzen edo beste edozein lan egiteko gertu nago. 631 40 36 31

Debagoiena. Emakume boliviarra pertsona nagusiak zaintzeko prest. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. 617 80 53 43, 602 32 06 58

Debagoiena. Emakumea astean zehar lan egiteko gertu. Nagusiak zaintzen edo bestelako lanak egiteko ere gertu. 632 87 92 34

Debagoiena. Emakumea gertu egun erdiz edo orduka lan egiteko. 632 53 28 51

Debagoiena. Erreferentziak dituen neska arduratsua, haurrak edo pertsona nagusiak zaintzeko edota etxeak, atariak edo bulegoak garbitzeko prest. 611 07 91 50

Debagoiena. Esperientzia duen neska gertu, ahal bada goizetan edo gauetan, garbiketak egin eta nagusiak zaintzeko. 631 95 04 42

Debagoiena. Esperientzia duen neska nagusiak zaintzen, etxeak garbitzen eta abarrean lan egiteko gertu. 602 01 32 58

Debagoiena. Esperientzia duen neska orduka zein etxean bertan bizi izaten nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. Baita tabernako zerbitzari moduan lan egiteko ere. 654 11 15 14

Debagoiena. Esperientzia handia duen mutila nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. Orduka zein etxean bertan bizi izaten. 638 85 43 36

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten lan egingo nuke, nagusiak zaintzen. 631 98 22 90

Debagoiena. Garbiketa eta zaintza lanak egingo nituzke. Etxean bertan bizi izaten, orduka edota asteburuetan. 602 09 32 44

Debagoiena. Garbiketa, sukaldari edo harategiko laguntzaile lanak egiteko, pertsona nagusiak zaintzeko edota baserriko lanak egiteko prest. 678147273 (Javier)

Debagoiena. Garbiketak egiten edo nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Orduka zein etxean bertan bizi izaten. Baita gauetan edota oporretako ordezkapenak egiten ere. Legezko agiriak eta soziosanitario ikasketak dauzkat. 682 31 97 37

Debagoiena. Garbiketak egiten, nagusiak zaintzen edota sukaldeko lanetan aritzeko gertu nago. 632 84 49 63, 612 42 03 62

Debagoiena. Garbiketan edota zaintza lanetan arituko nintzateke, orduka edo jardunaldi osoz. 632 33 19 27

Debagoiena. Gaztea lan bila. Etxean bertan bizi izaten, egunez edo orduka. Gauez eta asteburuetan ere bai. Berehala hasteko prest eta ordutegi arazo barik. 643 14 38 75

Debagoiena. Gertu nago nagusiak zaintzeko edota garbiketan jarduteko. 632 89 77 33

Debagoiena. Haurren edo pertsona nagusien zainketa lanak, garbiketa lanak edo sukaldari moduan jarduteko prest nago. Esperientzia daukat. Orduka, etxean bertan bizi izaten eta baita asteburuetan ere. 632 57 66 30

Debagoiena. Hiru urte baino gehiagoko esperientzia duen emakumea, egunean zehar edo orduka nagusiak zaintzeko gertu. 632 51 06 26

Debagoiena. Mutila gertu atari, elkarte eta abarrak garbitzeko. Legezko agiriak eguneratuta dauzkat. Elikagaiekin lan egiteko titulua ere bai. 625 28 38 11

Debagoiena. Mutila gertu nagusiak zaintzeko edota baserrian lan egiteko. 602 88 89 83

Debagoiena. Mutila lan bila. Esperientzia dut janari dendan jendaurrean, biltegian, antolatzen eta abarrean. Baita gaixoak gauetan ospitalean zaintzen ere. 692 02 94 72

Debagoiena. Nagusiak edo umeak zainduko nituzke, etxean bertan bizi izaten edo bestela. 640 70 57 94

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen edota garbiketan esperientzia duen neska lan bila. Etxean bertan bizi izaten, orduka eta zein asteburuetan. 697 86 48 91

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen, garbiketan eta abarrean lan egingo nuke. Gomendio agiriak dauzkat. 632 53 66 42

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen, garbiketan, sukalde laguntzaile, baserriko lanetan, margotzean, eraikuntzan, soldadura lanetan eta abarretan lan egingo nuke. 631 67 45 17

Debagoiena. Nagusiak zaindu eta garbiketak egingo nituzke orduka, egunez edo etxean bertan bizi izaten. 632 18 43 16

Debagoiena. Nagusiak zainduko nituzke, etxean bertan bizi izaten. 658 92 43 73

Debagoiena. Nagusiak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. 603 25 79 96 (Marta)

Debagoiena. Nagusiak zaintzen eta garbiketan jarduteko gertu nago. Legezko agiriak eta Jaurlaritzaren ziurtagiria dauzkat. 659 57 93 89

Debagoiena. Neska arduratsua gertu etxean bertan bizi izaten edo egunean zehar nagusiak zaintzeko. 631 93 11 90

Debagoiena. Neska arduratsua nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo orduka. 631 67 96 77

Debagoiena. Neska arduratsua, etxean bertan bizi izaten edo orduka, nagusiak zaintzeko gertu. 631 93 23 22

Debagoiena. Neska arduratsua, familia ardurarik gabekoa, etxean bertan bizi izaten edo orduka nagusien zaintzan lan egiteko gertu. Erreferentziak eta esperientzia dauzkat. Prestutasun osoa. 632 64 35 07

Debagoiena. Neska euskalduna udan umeak zaintzeko prest. 693 40 89 93

Debagoiena. Oporretako ordezkapenak egiteko gertu nago, nagusien eta umeen zaintzan edota garbiketa lanetan. 674 53 60 59

Debagoiena. Pertsona nagusiak edo umeak zaintzeko prest. Orduka. 632 27 58 61

Debagoiena. Pertsona nagusiak edota haurrak zaintzen, garbitzaile bezala edo zerbitzari eta sukaldari laguntzaile bezala lan egiteko prest. 632 62 76 07

Debagoiena. Soziosanitario titulua daukan neska gertu etxean bertan bizi izaten edo orduka zaintza lanetan jarduteko. 600 01 48 81

Debagoiena. Ume eta nagusiak zaintzen, atariak garbitzen eta abarrean lan egingo nuke. 632 21 60 37

Debagoiena. Zaintza eta garbiketa lanetan aritzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. Ordutegi arazo barik. 612 27 82 34

Debagoiena. Zaintza eta garbiketa lanetan aritzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. Prestutasun osoa. 627 62 50 08

Debagoiena. Zaintza eta garbiketa lanetan jarduteko prest. 620 23 58 15

Debagoiena. Zaintza lanak egingo nituzke etxean bertan bizi izaten edo bestela. Legezko agiriak, erreferentziak eta Eusko Jaurlaritzako ziurtagiria dauzkat. 695 38 85 09

Debagoiena. Zaintza lanak egiteko gertu nago, etxean bertan bizi izaten. 612 28 64 34

Debagoiena. Zaintza lanak eta atari zein bestelakoen garbiketak egiteko gertu nago. 663 46 71 10

Debagoiena. Zaintza lanetan, zerbitzari moduan edota garbiketan lan egingo nuke. 656 18 33 31

Debagoiena. Zerbitzari edo sukalde laguntzaile moduan, denetariko garbiketak egiten, pertsona nagusiak zaintzen, animaliak zaintzen edo enpresen administrazio alorrean prestatutako pertsona lanerako prest. 631 76 69 33

Umeak zaintzen. Mondragon Unibertsitateko magisteritza haur hezkuntzako ikasle bat naiz. 18 urte ditut eta Aretxabaletan bizi naiz. Uztailean umeak zaintzen lan egitea gustatuko litzaidake. Esperientzia dut horretan umeekin praktikak ikastolan eta udalekuetan egin ditudalako. 688 66 41 14

5 - Irakaskuntza


501 - Jaso

Euskara eskolak. C1 mailako titulua atera ahal izateko, eskola partikularrak hartuko nituzke, Arrasaten. 663 04 53 99

7 - Animaliak


704 - Bestelakoak

Loroa galdu da Bergaran. Ostegunean, uztailak 4, loroak ihes egin digu Madura kalean. IAT inguruan ere ibili da. Grisa da. Ikusi baduzu deitu zenbaki hauetara: 695 69 81 66, 943 76 26 92

8 - Denetarik


801 - Saldu

Txabola salgai Leintz-Gatzagan. Egoera onean, tximiniarekin, ekipatuta eta inguruan lursail txiki bat duena. Errepide generaletik metro gutxira, Arabako mugatik oso gertu. Deitu zenbaki honetara: 669 29 29 38


802 - Erosi

Artzain elektrikoa. Bigarren eskuko artzain elektrikoa erosiko nuke. 656 75 76 98


807 - Aurkitu

Audifonoa Otala Zelain. Audifono bat aurkitu dugu Urkuluko Otala Zelain. Arrasateko BAZen utzi dugu. .


808 - Bestelakoak

Elkarterako bazkide bila Antzuolan. Antzuolako “Gaztelu Gain” elkartean bazkide berrien bila gabiltza. Elkartea Trekutzen dago, mendiaren erdian, basoz eta zelaiez inguraturik. Animatu eta etorri ikustera inongo konpromiso gabe. 635 20 58 41 (Iker)

Bidali sailkatua
Bidali