1 - Etxebizitzak

2 - Garajeak

 • 201 - Saldu
 • 202 - Erosi
 • 203 - Errentan eman
 • 204 - Errentan hartu
 • 205 - Bestelakoak

3 - Lokalak

 • 301 - Saldu
 • 302 - Erosi
 • 303 - Errentan eman
 • 304 - Errentan hartu
 • 305 - Bestelakoak

5 - Irakaskuntza

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

8 - Denetarik

 • 801 - Saldu
 • 802 - Erosi
 • 803 - Eman
 • 804 - Hartu
 • 805 - Trukatu
 • 806 - Galdu
 • 807 - Aurkitu
 • 808 - Bestelakoak
 • 809 - Errentan eman

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

1 - Etxebizitzak


102 - Erosi

Arrasate. Lau logela dituen etxebizitza erosiko genuke erdialdean. Berritu behar bada ere, prest gaude ikusteko. 653 72 23 42, 686 17 06 15


104 - Errentan hartu

Arrasate. Errentan hartzeko etxebizitza bila dabilen bikote arduratsu bat gara. Ahal bada, erdigunean. 680 87 38 66

Bergara. Errentan hartzeko etxe bila nabil. 645 72 92 87

Bergara. Laster guraso izango garen bikote bat gara. Denboraldi luzerako etxebizitza errentan hartu nahiko genuke. Eskerrik asko! 605 74 78 29, 608 44 04 82


105 - Etxeak osatu

Arrasate. Ikaslea naiz eta Arrasaten etxebizitza partekatuko nuke. Bi ikaslerendako lekua daukat edo bestela, zure etxean niretako lekurik baduzu, deitu telefono zenbaki honetara: 697 73 82 32

2 - Garajeak


201 - Saldu

Arrasate. Garaje-plaza saltzen da Arrasaten, San Andres auzoan, Maiatzaren Bata plazatik gertu. 661 65 63 90, 620 54 57 61

4 - Lana


401 - Eskaintzak

Ume zaintzaile bila. Kaixo, gure bi ume txikiak zaintzeko pertsona baten bila gabiltza. Interesik baduzu, edo norbait ezagutzen baduzu, mesedez, deitu zenbaki honetara 635 00 68 84 (Amaia)


402 - Eskaerak

Antzuola, Bergara edo Arrasate. Etxeak garbitzen edo bestelako garbiketa lanetan jardungo nuke. 632 48 72 30

Arrasate eta Bergara. Pertsona nagusiak zaintzen lan egin nahi dut egunez, gauez edo asteburuetan. Kotxea daukat. 602 80 15 38

Arrasate eta inguruak. Adineko pertsonak zaintzen eta etxeko lanak egiten lan egin nahi dut. Soziosanitario titulua eta esperientzia dauzkat. 688 85 44 78

Arrasate. Astean zehar arratsaldetan nagusiak edo menpekotasuna duten pertsonak zaintzeko gertu nago. Soziosanitario titulazioarekin. 688 66 20 71

Arrasate. Neska arduratsua gertu orduka eta gauetan lan egiteko. Soziosanitario titulazioa eta legezko agiriak dauzkat. 680 87 38 66

Bergara edo Oñati. Asteburuetan nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 602 01 32 58

Bergara. 18 urteko neska euskalduna, unibertsitateko ikaslea, arratsaldetan umeak zaintzeko gertu. 643 54 98 23

Bergara. 20 urteko neska bergararra, arratsaldez umeak zaintzeko prest. Begirale titulua daukat. 676 83 55 68

Bergara. Beharrezko agiriak eta esperientzia duen neska arduraduna lan bila, etxean bizi izaten edo orduka, adineko pertsonak eta haurrak zaintzeko edo garbiketa lanak egiteko. 631 79 81 56

Bergara. Emakumea hainbat lan mota egiteko gertu: etxeko garbiketa lanak, nagusien eta umeen zainketa eta abar. 688 78 88 40

Bergara. Lanean hasteko prest nago garbiketan, banatzaile edota zaintza lanetan. Nagusiei kalera lagundu, medikuarenera edo errekaduak egiten eta abar. Autoa daukat. 645 72 92 87

Bergara. Mutil gaztea asteburuetan pertsona nagusiak zaintzeko lan bila. Paseatzeko edo etxean egoteko. 631 94 25 11

Bergara. Neska gertu pertsona nagusiak zaintzeko edota etxeko garbiketak egiteko. Orduka, asteburuetan, egunez, gauez… Legezko agiriak eta tituluak ditut. 666 07 42 98

Bergara. Goizetan haurrak zaindu. Goizetan haurrak ikastolara/eskolara eramateko prest nago. Bergaran bizi naiz eta aurten amaitu ditut nire Lehen Hezkuntzako ikasketak. Autoa ere badut. Ordutegi malgua eta egun soltetan ere lan egiteko prest. 688 84 99 79, 610 49 43 48

Debagoiena. Asteburuetan edo gauetan zaintza lanak egiteko gertu nago. Soziosanitario tituluarekin. 659 90 85 13

Debagoiena. Emakume arduratsua naiz eta prestutasun osoa daukat zaintza lanetan eta garbiketa lanetan jarduteko. 631 93 11 90

Debagoiena. Emakumea garbiketa lanak eta nagusiak zaintzeko prest. 666 07 42 98

Debagoiena. Esperientzia eta titulazioa dauzkan neska nagusiak etxean zaintzeko gertu. Sukaldari edo sukalde laguntzaile moduan ere lan egingo nuke. 688 72 88 97

Debagoiena. Esperientzia handia duen mutila nagusiak zaintzeko edota etxe, atari, lantegi eta abarrak garbitzeko gertu. Baita zerbitzari lanetarako ere. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. Autoarekin. 638 85 43 36

Debagoiena. Esperientzia handia duen neska nagusiak zaintzeko edota etxe, atari, lantegi eta abarrak garbitzeko gertu. Baita zerbitzari lanetarako ere. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. 654 11 15 14

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten edo gauetan pertsona nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 633 49 27 40

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten lan egin nahi dut. Soziosanitario titulazioa daukat. 632 87 98 63

Debagoiena. Gauez etxean edo ospitalean nagusiak zainduko nituzke. Dokumentuak egunean ditut. 647 31 48 17

Debagoiena. Mutila nagusiak zaintzeko eta denetariko garbiketak egiteko gertu. Orduka zein etxean bertan bizi izaten. 631 98 39 36

Debagoiena. Mutila nagusiak zaintzeko gertu. 672 55 67 35

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen, garbiketan, etxeko lanak egiten, lisatzen edota janaria prestatzen lan egingo nuke. 641 44 16 30

Debagoiena. Nagusiak zaintzen zein garbiketan lan egingo nuke. Orduka edo egun osoz. Soziosanitario titulazioa daukat. 691 28 53 25

Debagoiena. Neska arduratsua nagusi edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. Orduka zein etxean bertan bizi izaten. Berehala hasteko moduan. 631 09 46 89

Debagoiena. Orduka zein etxean bertan bizi izaten lan egingo nuke, nagusiak eta umeak zaintzen edo garbiketak egiten. 643 29 75 77

Debagoiena. Pertsona nagusien zaintzan esperientzia handia daukat eta lan egiteko prest nago. 632 48 38 91

Debagoiena. Pertsonak zaintzeko edota etxeko lan eta garbiketak egiteko gertu nago. 641 51 13 06

Debagoiena. Soziosanitario titulua daukat eta pertsona nagusiak zaintzen lan egiteko gertu nago. 696 84 19 51

Debagoiena. Zaintza edota garbiketa lanetan jarduteko prest dagoen gaztea naiz. Erabateko prestutasuna. 632 37 17 30

Debagoiena. Zerbitzari moduan, umeak edota nagusiak zaintzen eta garbiketan lan egiteko gertu nago. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. 642 10 87 45

Eskoriatza. Lehen Hezkuntzako magisteritza egiten ari den neska euskalduna naiz. Haurrak zaintzeko edo beste lan mota bat egiteko prest nago Eskoriatzan. Goizetan klaseak ditudanez, eguerdi-arratsalde aldera izango litzateke. Harremanetarako: 618 43 38 96

Eskoriatzan haurrak zaindu. 19 urteko neska arduratsua, Haur Hezkuntzako ikasketekin, goizetan haurrak zaintzeko prest. 644 36 83 39

Haurrak zaindu. Haur Hezkuntzako goi mailako zikloa dut eta orain haur hezkuntzako gradua egiten nabil Eskoriatzan. Haurren bat zaindu ahalko nuke goizetan Arrasaten, Eskoriatzan edota Aretxabaletan. Nahi izanez gero, nirekin kontatuan jar zaitezke! 673 07 85 96

Zaintza lanak. Nagusiak eta umeak zainduko nituzke arratsaldetan edota asteburuetan. Autoa daukat eta baita legezko agiriak ere. 631 98 15 50

5 - Irakaskuntza


501 - Jaso

Eskola partikularrak Arrasaten. Pertsona bat behar dugu 6. mailako ikasle bati eskola partikularrak emateko. 695 76 57 98

Eskoriatza. Pertsona bat behar dugu DBH2-ko ikasle bati eskola partikularrak emateko. 617 88 96 81

6 - Motorra


602 - Erosi

Land Rover Defenderra behar dut baserrirako. Berdin dio zein egoeratan dagoen: IAT gabe, matxuratuta, edota kolpearekin. 623 17 95 37

7 - Animaliak


704 - Bestelakoak

Txakur txiki bat desagertuta Oñatin. Lezesarri auzoan txakur txiki bat desagertu da. Zuria eta marroia da eta 'Lagun' izena dauka. 943 78 24 39

8 - Denetarik


801 - Saldu

Korrika egiteko zinta. Korrika egiteko zinta saltzen da. Urtebete dauka, tolesgarria da eta zaratarik ez ateratzeko alfonbratxoa du. Domyos T540C modeloa. 635 70 20 74

Ez daukazu sailkatuak gehitzeko baimenik. Begiratu zure profilko baimenetan hori hobetzeko zer egin dezakezun.