1 - Etxebizitzak

2 - Garajeak

 • 201 - Saldu
 • 202 - Erosi
 • 203 - Errentan eman
 • 204 - Errentan hartu
 • 205 - Bestelakoak

3 - Lokalak

 • 301 - Saldu
 • 302 - Erosi
 • 303 - Errentan eman
 • 304 - Errentan hartu
 • 305 - Bestelakoak

5 - Irakaskuntza

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

 • 701 - Saldu
 • 702 - Erosi
 • 703 - Eman
 • 704 - Bestelakoak

8 - Denetarik

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

1 - Etxebizitzak


104 - Errentan hartu

Bergara. Bergarako neska bat naiz eta etxebizitza bat errentan hartuko nuke. 665 73 77 11

Bergara. Errentan hartzeko etxebizitza bila nabil. 645 72 92 87

Debagoiena. Bi edo hiru logelako etxebizitza behar dugu errentan hartzeko. 606 64 16 09


105 - Etxeak osatu

Bergara. Mutila errentan hartzeko logela bila. 666 07 42 98

4 - Lana


401 - Eskaintzak

Bergara. Arotz ofiziala behar da, gidabaimenarekin. 685 70 60 14

Zaintza lanak asteburuetan. Astebukaeretan lan egiteko pertsona esperientziadun baten bila gabiltza Oñatin. Menpekotasuna duten pertsonekin esperientzia, pertsona arduratsua, lanerako interesa eta gogoa izan behar du. 645 79 23 97


402 - Eskaerak

Arrasate Etxeak, etxe-atariak edo bestelako lokalak garbituko nituzke. 602 684 089

Arrasate, Bergara eta Antzuola. Pertsona nagusiak zaintzen edota garbiketa lanetan jardun nahi dut. 632 48 72 30

Arrasate. Arrasateko neska arduratsua umeak zaintzeko gertu. Ondo moldatzen naiz haurrekin. 695 73 87 95

Arrasate. Arratsaldetan zaintza eta garbiketa lanak egiteko gertu nago. 643 47 40 94

Arrasate. Emakume arduratsua etxeak garbitzen jarduteko gertu, orduka edota egunka. Bost urteko esperientzia eta legezko agiriekin. 612 51 42 99

Arrasate. Emakumea gertu jardun osoko lanen baten aritzeko. Esperientzia dut nagusiak zaintzen eta garbiketan. 629 44 61 88

Arrasate. Esperientzia handia duen emakumea egunean zehar zaintza lanak egiteko gertu. Jaurlaritzako agiriak eta soziosanitario ikasketak dauzkat. 633 12 85 30

Arrasate. Etxeko lanak eta garbiketak egingo nituzke, orduka. Legezko agiri guztiekin. 632 39 87 73

Bergara. Egunean zehar nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu nago. 671 18 50 83

Bergara. Emakumea prest garbiketa lanak egin eta pertsona nagusiak zaintzeko. 747 40 55 91

Bergara. Emakumea prest garbiketa lanak egiteko, nagusi zein haurrak zaintzeko eta ostalaritzan aritzeko. Astean zehar eta asteburuan. Interesa duzuenok deitu: 647 40 55 91

Bergara. Mutila gertu etxean, lantegiak eta abarrak garbitzen jarduteko. 666 07 42 98

Debagoiena. Asteburuetan nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Paseatzera ateratzeko gertu. 642 49 94 09

Debagoiena. Asteburuetan orduka zaintza lanetan jardun nahi dut. 631 13 02 16

Debagoiena. Astelehenetik ostiralera arratsaldetan pertsona nagusiak zaintzen lan egin nahi dut. 600 00 51 60

Debagoiena. Emakume arduratsua orduka edo etxean bertan bizi izaten pertsona nagusiak zaintzeko prest. Soziosanitario titulua daukat. 631 25 26 67

Debagoiena. Emakume euskalduna nagusiak zaintzeko gertu. Esperientziaduna eta erreferentziak dituena. Titulu sozio-sanitarioa. Deitu telefono honetara: 637 52 89 83

Debagoiena. Emakumea prest garbiketa lanak egin edota pertsona nagusiak zaintzeko. Etxean bertan bizi izaten ere bai. 631 54 60 99

Debagoiena. Emakumea prest garbiketa lanak egiteko edota pertsona nagusiak zaintzeko. 611 24 18 98

Debagoiena. Emakumea prest garbiketa lanak egiteko, nagusiak zein haurrak zaintzeko eta ostalaritzan aritzeko. Astean zehar zein asteburuetan. 631 73 15 66 (Kelly)

Debagoiena. Esperientzia handia duen mutila nagusiak zaintzeko gertu. Legezko agiri guztiak eta erreferentzia onak aurkez ditzaket. Autoa daukat. 662 43 08 54

Debagoiena. Esperientzia handia duen neska arratsaldetan nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. Gidabaimena eta soziosanitario titulazioa. 631 48 33 08

Debagoiena. Etxetik kanpo bizi izaten pertsona nagusien zaintzan lan egin nahi dut. 618 58 78 57

Debagoiena. Garbiketa edo zaintza lanetan jarduteko prest nago. 635 87 82 18

Debagoiena. Garbiketa eta zaintza lanetan jarduteko prest nago. 632 54 48 28

Debagoiena. Gertu nago etxean bertan bizi izaten, egunean zehar edo gauez pertsonak zaintzeko. 632 76 50 47

Debagoiena. Mutil arduratsua gertu nagusi edo umeak zaintzen eta igeltsero lanetan aritzeko. Erreferentzia onak eta prestasun osoarekin. 613 27 25 12

Debagoiena. Mutila nagusiak zaintzeko gertu. 612 54 94 28

Debagoiena. Nagusiak edo umeak zaintzen eta garbiketak egiten aritzeko gertu nago. Soziosanitario agiriarekin. 632 34 22 25

Debagoiena. Nagusiak edo umeak zaintzen eta garbiketak egiten aritzeko gertu nago. Soziosanitario agiriarekin. 632 03 71 02

Debagoiena. Nagusiak zainduko nituzke orduka edo egunean zehar jardun osoz. Autoa daukat. 631 58 66 47

Debagoiena. Nagusiak zainduko nituzke, orduka edo etxean bertan bizi izaten. 633 49 27 40

Debagoiena. Nagusiak zainduko nituzke. Esperientzia eta soziosanitario tituluarekin. 643 65 28 27

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko gertu nago orduka, jardun osoz, gauetan zein asteburuetan. 632 69 40 90

Debagoiena. Nagusiak zaintzen esperientzia duen neska lan bila. Etxean bertan bizi izaten, orduka zein asteburuetan. Lanerako egiaztagiria daukat. 632 39 64 98

Debagoiena. Nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Goizez, gauez eta asteburutan. Ospitalean gauak ere pasatuko nituzke. Legezko agiriak ditut. 647 31 48 17

Debagoiena. Neska arduratsua gertu nagusiak edo umeak zaintzeko, zein atari eta etxean garbitzeko. Jardun osoz, orduka eta baita asteburuetan ere. Soziosanitario tituluarekin. Berehala hasteko moduan. 653 36 85 80

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaintzen lan egin nahi dut. Erreferentzia onak dauzkat eta baita soziosanitario titulua ere. 631 12 51 27

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaintzen, garbiketa lanetan, obratan... lan egin nahi dut; kotxea daukat. 645 72 92 87

Debagoiena. Soziosanitario titulazioa daukan neska arduratsua lanerako gertu. Orduka, egunez, etxean bertan bizi izaten edo asteburuetan. 631 25 26 67

Debagoiena. Soziosanitario titulua daukat eta orduka pertsona nagusiak zaintzen lan egin nahi dut. 634 85 66 51

Debagoiena. Zaintza lanak egingo nituzke gauetan edo orduka. 659 90 85 13

Debagoiena. Zerbitzari, margo lanetan zein ofizio ezberdinetan jarduteko gertu nago. Informatika tresnak menperatzen ditut. 688 74 06 94

Elgeta. Emakume arduratsua naiz eta lan egin nahi dut garbiketak egiten, pertsona nagusiak edo umeak zaintzen... 617 18 49 30

Eskoriatza, Aretxabaleta edo Arrasate Orduka lan egingo nuke, 11:00etatik 16:00etara. Nagusien zaintza lanetan edo garbiketan. Titulu soziosanitarioa daukat eta esperientzia. Legezko agiriak ere bai. 631 07 99 53

Etxeak garbitzeko prest. Arrasateko emakume euskalduna, eguerdi/atsaldetan etxeak garbitzeko prest. 653 71 64 79

Garraiolari lanak. Esperientzia duen mutila, autonomoa, garraio lanetan jarduteko prest. 616 82 83 20

Goizetan haurrak zaintzeko prest Bergaran bizi den 23 urteko neska bat naiz eta ikasturtean zehar goizetan haurrak zaintzeko prest nago. Lehen Hezkuntzako gradua daukat eta Haur Hezkuntzako gradua amaitzen ari naiz. Ordutegi malgua daukat. 688 84 99 79, 610 49 43 48

Haurrak zaintzeko prest. Bergaran bizi naizen emakume gazte bat naiz eta haurrak zaintzeko prest nago eguerdietan. 644 52 94 92

Oñati eta inguruak. Pertsona nagusiak zaintzen edota garbiketa lanetan jarduteko prest. Gertu orduka, asteburu edo astean zehar, zein gauetan zaintza lanak egiteko. Erizaintza ikasketak, medikuntza eta psikiatria tituluak ditudan emakumea naiz. 943 78 06 76

Oñati eta inguruko herriak Emakumea gertu orduka, asteburu edo astean zehar, zein gauetan zaintza lanak egiteko. Erizaintza ikasketak, medikuntza eta psikiatria tituluak ditut. 943 78 06 76

5 - Irakaskuntza


501 - Jaso

Arrasate. 6. LH mailako ikasle bati eskola partikularrak emango dizkion norbait behar dugu. 669 11 28 94 (Marisol)

Arrasate. Batxilergoko ikasle bati fisika, kimika eta matematika eskola partikularrak emango dizkion norbait behar dugu. 695 71 03 80 (Milagro)

Marrazketa teknikoa. Marrazketa teknikoko eskola partikularrak jaso nahiko nituzke. Interesatuok deitu telefono zenbaki honetara: 688 77 68 79

8 - Denetarik


801 - Saldu

Besaulkia. Besaulki etzangarria salgai. Oinazpikoa ere badu. Biak erregulatu daitezke palanka baten bitartez. Aproposa adineko pertsonendako edo pisu handikoendako. Kalitatezko ehunarekin dago tapizatuta eta loditasun handiko betegarria du. 687 81 56 69 (Txema)


802 - Erosi

Nagusiendako taka-taka. Pertsona nagusi batendako taka taka baten bila gabiltza. Norbaitek soberan izanez gero, gustu handiz ikusi edo probatuko genuke. Eta gustatuz gero, erosi. 645 79 23 97


807 - Aurkitu

Diruzorroa. Irailaren 10ean, zapatuan, gauean Oñatiko Goiena tabernan diruzorro bat topatu nuen diruarekin eta mugi txartelarekin. Oñatiko udaltzaingoan dago. .


808 - Bestelakoak

Arrasate-Gasteiz. Arrasatetik Gasteizera joan behar dut, hiru txandatan lan egitera, eta autoan elkarrekin joateko norbaiten bila nabil. 608 15 37 07

Ez daukazu sailkatuak gehitzeko baimenik. Begiratu zure profilko baimenetan hori hobetzeko zer egin dezakezun.