1 - Etxebizitzak

2 - Garajeak

 • 201 - Saldu
 • 202 - Erosi
 • 203 - Errentan eman
 • 204 - Errentan hartu
 • 205 - Bestelakoak

3 - Lokalak

4 - Lana

5 - Irakaskuntza

 • 501 - Jaso
 • 502 - Eman
 • 503 - Bestelakoak

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

 • 701 - Saldu
 • 702 - Erosi
 • 703 - Eman
 • 704 - Bestelakoak

8 - Denetarik

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

1 - Etxebizitzak


104 - Errentan hartu

Antzuola Bakarrik bizitzeko etxe bat errentan hartu nahi dut Antzuolan 619 57 64 98

Arrasate edo Bergara. Bi edo hiru logelako etxebizitza behar dut errentan hartzeko. 651 67 96 79

Arrasate. Hiru logela eta igogailua dituen etxebizitza hartuko genuke errentan erdigunean edo San Andresen. 688 85 44 78


105 - Etxeak osatu

Bartzelonan etxebizitza osatu. 2019/2020 ikasturterako etxebizitza konpartitzeko ikasle bila nabil. 695 71 94 64

Bergara. Logela ematen da errentan erdigunean. 631 15 19 94

Etxebizitza Gasteizen. 2019-2020 ikasturtean Gasteizen ikasiko dut eta partekatutako etxebizitza bila nabil. 688 64 78 51 (Alexander), 637 52 89 83

Oñatin etxekide bila. Oñatin lanean gabiltzan bi pertsona gara eta etxekide baten bila gabiltza. Etxea erdigunean dago. 634 70 77 73

2 - Garajeak


201 - Saldu

Arrasate. Altamirazpin garaje itxia salgai. 17 metro koadro dauzka eta ate automatikoa. 670 29 60 12, 697 41 66 24

3 - Lokalak


303 - Errentan eman

Bulegoak Oñatin. Bulegoak ematen dira errentan Kale Zaharrean. Hilean 350 euro gastu guztiak barne. 652 75 60 52

4 - Lana


402 - Eskaerak

Abuztuan lan egiteko. Abuztuan zehar pertsona nagusiak edota laguntza behar dutenak zaintzeko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 634 31 74 58

Arrasate edo Bergara. Osasun teknikari, lehen sorospen eta Alzheimer gaixoak zaintzeko formazioa duen mutila zaintza lanetarako gertu. 688 89 96 46 (Fernando)

Arrasate eta inguruak. 23 urteko mutila lantegian jarduteko gertu. 608 15 37 07

Arrasate. Etxe eta atariak garbitzen, sukaldean laguntzen, nagusiak zaintzen edota supermerkatuan elikagaiak jartzen lan egingo nuke. 688 29 97 05

Bergara. Neska gazte, euskaldun eta arduratsua uztailean eta abuztuan umeak zaintzeko prest. Ordutegi arazorik ez. 688 62 90 09

Debagoiena. Abuztuan zehar etxean bertan bizi izaten lan egingo nuke, ordezkapenak egiten. 654 15 43 01

Debagoiena. Astean zehar nagusiak zaindu eta garbiketak egingo nituzke, orduka. 631 67 53 36

Debagoiena. Asteburutan eta arratsaldetan orduka lana egingo nuke. Nagusiak zaintzen edo beste edozein lan egiteko gertu nago. 631 40 36 31

Debagoiena. Bertako neska arduratsua gertu umeak zaintzeko, nagusiei lagundu eta kalera ateratzeko, zein orduka garbiketak egiteko. 695 73 87 95

Debagoiena. Emakume boliviarra pertsona nagusiak zaintzeko prest. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. 617 80 53 43, 602 32 06 58

Debagoiena. Emakumea astean zehar lan egiteko gertu. Nagusiak zaintzen edo bestelako lanak egiteko ere gertu. 632 87 92 34

Debagoiena. Emakumea gertu egun erdiz edo orduka lan egiteko. 632 53 28 51

Debagoiena. Erizain laguntzailea nagusiak eta umeak zaintzeko edota garbiketak egiteko gertu. 620 23 58 15

Debagoiena. Esperiantzia duen neska gertu ume eta nagusiak zaintzen eta garbiketan lan egiteko. Etxean bertan bizi izaten ere bai. 688 74 02 01 (Gloria)

Debagoiena. Esperientzia duen neska gertu, ahal bada goizetan edo gauetan, garbiketak egin eta nagusiak zaintzeko. 631 95 04 42

Debagoiena. Esperientzia duen neska nagusiak zaintzen, etxeak garbitzen eta abarrean lan egiteko gertu. Ordezkapenak egiten ere bai. 602 00 25 21, 602 01 32 58

Debagoiena. Esperientzia duen neska orduka zein etxean bertan bizi izaten nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. Baita tabernako zerbitzari moduan lan egiteko ere. 654 11 15 14

Debagoiena. Esperientzia handia duen mutila nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. Orduka zein etxean bertan bizi izaten. 638 85 43 36

Debagoiena. Euskal Herriko emakume euskalduna lan bila dabil. Erizain laguntzaile tituluduna eta keinu hizkuntza tituluduna. Gida baimena. 647 46 68 53

Debagoiena. Garbiketa eta zaintza lanak egingo nituzke. Etxean bertan bizi izaten, orduka edota asteburuetan. 602 09 32 44

Debagoiena. Garbiketa, sukaldari edo harategiko laguntzaile lanak egiteko, pertsona nagusiak zaintzeko edota baserriko lanak egiteko prest. 678147273 (Javier)

Debagoiena. Garbiketak egiten edo nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Orduka zein etxean bertan bizi izaten. Baita gauetan edota oporretako ordezkapenak egiten ere. Legezko agiriak eta soziosanitario ikasketak dauzkat. 682 31 97 37

Debagoiena. Garbiketak egiten, nagusiak zaintzen edota sukaldeko lanetan aritzeko gertu nago. 632 84 49 63, 612 42 03 62

Debagoiena. Garbiketan edota zaintza lanetan arituko nintzateke, orduka edo jardunaldi osoz. 632 33 19 27

Debagoiena. Gaztea lan bila. Etxean bertan bizi izaten, egunez edo orduka. Gauez eta asteburuetan ere bai. Berehala hasteko prest eta ordutegi arazo barik. 643 14 38 75

Debagoiena. Gertu nago nagusiak zaintzeko edota garbiketan jarduteko. 632 89 77 33

Debagoiena. Haurren edo pertsona nagusien zainketa lanak, garbiketa lanak edo sukaldari moduan jarduteko prest nago. Esperientzia daukat. Orduka, etxean bertan bizi izaten eta baita asteburuetan ere. 632 57 66 30

Debagoiena. Mutila gertu atari, elkarte eta abarrak garbitzeko. Legezko agiriak eguneratuta dauzkat. Elikagaiekin lan egiteko titulua ere bai. 625 28 38 11

Debagoiena. Mutila lan bila. Esperientzia dut janari dendan jendaurrean, biltegian, antolatzen eta abarrean. Baita gaixoak gauetan ospitalean zaintzen ere. 692 02 94 72

Debagoiena. Nagusiak edo umeak zainduko nituzke, etxean bertan bizi izaten edo bestela. 640 70 57 94

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen edota garbiketan esperientzia duen neska lan bila. Etxean bertan bizi izaten, orduka eta zein asteburuetan. 697 86 48 91

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen eta garbiketan lan egingo nuke. Soziosanitario titulua daukat. Berehala hasteko moduan. 632 79 91 43

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen, garbiketan eta abarrean lan egingo nuke. Gomendio agiriak dauzkat. 632 53 66 42

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen, garbiketan, sukalde laguntzaile, baserriko lanetan, margotzean, eraikuntzan, soldadura lanetan eta abarretan lan egingo nuke. 631 67 45 17

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko gertu nago etxean bertan bizi izaten, egunez edota asteburuetan. 622 71 65 68

Debagoiena. Nagusiak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. 603 25 79 96 (Marta)

Debagoiena. Nagusiak zaintzen eta garbiketan jarduteko gertu nago. Legezko agiriak eta Jaurlaritzaren ziurtagiria dauzkat. 659 57 93 89

Debagoiena. Neska arduratsua gertu etxean bertan bizi izaten edo egunean zehar nagusiak zaintzeko. 631 93 11 90

Debagoiena. Neska arduratsua nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo orduka. 631 67 96 77

Debagoiena. Neska arduratsua, etxean bertan bizi izaten edo orduka, nagusiak zaintzeko gertu. 631 93 23 22

Debagoiena. Neska arduratsua, familia ardurarik gabekoa, etxean bertan bizi izaten edo orduka nagusien zaintzan lan egiteko gertu. Erreferentziak eta esperientzia dauzkat. Prestutasun osoa. 632 64 35 07

Debagoiena. Neska euskalduna udan umeak zaintzeko prest. 693 40 89 93

Debagoiena. Oporretako ordezkapenak egiteko gertu nago, nagusien eta umeen zaintzan edota garbiketa lanetan. 674 53 60 59

Debagoiena. Orduka, etxean bertan bizi izaten eta baita asteburuetan ere lan egingo nuke. 632 04 13 49

Debagoiena. Pertsona nagusiak edo umeak zaintzeko prest. Orduka. 632 27 58 61

Debagoiena. Soziosanitario titulua daukan neska gertu etxean bertan bizi izaten edo orduka zaintza lanetan jarduteko. 600 01 48 81

Debagoiena. Ume eta nagusiak zaintzen, atariak garbitzen eta abarrean lan egingo nuke. 632 21 60 37

Debagoiena. Umeak eta nagusiak zaintzeko gertu nago, etxean bertan bizi izaten, egunez edota asteburuetan. 604 12 68 70

Debagoiena. Zaintza eta garbiketa lanetan aritzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. Ordutegi arazo barik. 612 27 82 34

Debagoiena. Zaintza eta garbiketa lanetan aritzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. Prestutasun osoa. 627 62 50 08

6 - Motorra


602 - Erosi

Lan Rover bila nabil. Land Rover Defenderra erosiko nuke. Berdin dio zein egoeratan dagoen: IAT gabe, matxuratuta, kolpearekin... 623 17 95 37

8 - Denetarik


801 - Saldu

Txabola salgai Leintz-Gatzagan. Egoera onean, tximiniarekin, ekipatuta eta inguruan lursail txiki bat duena. Errepide generaletik metro gutxira, Arabako mugatik oso gertu. Deitu zenbaki honetara: 669 29 29 38


802 - Erosi

Artzain elektrikoa. Bigarren eskuko artzain elektrikoa erosiko nuke. 656 75 76 98


807 - Aurkitu

Audifonoa Otala Zelain. Audifono bat aurkitu dugu Urkuluko Otala Zelain. Arrasateko BAZen utzi dugu. .

Bidali sailkatua
Bidali