1 - Etxebizitzak

2 - Garajeak

 • 201 - Saldu
 • 202 - Erosi
 • 203 - Errentan eman
 • 204 - Errentan hartu
 • 205 - Bestelakoak

3 - Lokalak

 • 301 - Saldu
 • 302 - Erosi
 • 303 - Errentan eman
 • 304 - Errentan hartu
 • 305 - Bestelakoak

4 - Lana

5 - Irakaskuntza

 • 501 - Jaso
 • 502 - Eman
 • 503 - Bestelakoak

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

8 - Denetarik

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

1 - Etxebizitzak


102 - Erosi

Oñati. Oñatin etxea erosiko nuke. Deitu zenbaki honetara: 679 62 69 64


103 - Errentan eman

Oñati. Etxebizitza ematen da errentan Olakua auzunean. Hiru logela, egongela, bainugela eta sukaldea. Eraberritua. 615 00 46 92


104 - Errentan hartu

Oñati. Kaixo, oñatiar gazte bat naiz eta etxebizitza bat errentan hartzeko bila nabil. Edozer gauza jakinez gero abisatu zenbaki hontara. Mila esker. 623 24 77 60

2 - Garajeak


201 - Saldu

Arrasate. Garaje irekia salgai motor batendako edo auto txiki batendako modukoa. Takila dauka kasko eta abarrak gordetzeko. Maiatzaren bata plazan, San Andresen. Prezio onean. 630 40 55 95

4 - Lana


402 - Eskaerak

Arrasate edo Aretxabaleta. Neska arduratsua orduka zaintza eta garbiketa lanetan aritzeko gertu. 632 91 23 61

Arrasate edo inguruak. Mutil arduratsua lanerako gertu. Esperientzia daukat margotzen, eraikuntzan zein basolanetan. 611 51 22 30

Arrasate eta inguruak. Orduka zaintza eta garbiketa lanak egiteko gertu nago. Legezko agiriak dauzkat eta soziosanitario ikasketak egiten ari naiz. 693 66 68 03

Arrasate eta inguruak. Pertsona nagusiak zaitzen eta garbiketa lanetan eskarmentu handia duen emakumea lan egiteko prest. 688 85 44 78

Arrasate. 16 urteko esperientzia duen emakumea etxean bertan zaintza lanak egiteko gertu. Geriatria ikasketak, legezko agiriak eta Jaurlaritzaren ziurtagiriarekin. 633 12 85 30

Arrasate. Etxean bertan bizi izaten nagusiak zainduko nituzke. Neska arduratsu, garbi eta zintzoa naiz. Legezko agiriekin. 632 48 38 91

Debagoiena. Asteburuetan edo astean zehar orduka zaintza eta garbiketa lanak egiteko gertu nago. 612 56 12 39

Debagoiena. Emakume arduratsua orduka edo egunka garbiketan eta zaintzan jarduteko gertu. Legezko agiriekin. 612 51 42 99

Debagoiena. Emakume bat nagusiak zaintzeko gertu, orduka edo etxean bertan bizi izaten. 643 29 75 77

Debagoiena. Emakumea prest pertsona nagusiak edo umeak zaintzeko. 653 59 45 60

Debagoiena. Emakumea zaintza lanak egiteko gertu. Egunean zehar, baita orduka ere. Legezko agiriak eta soziosanitario titulazioa daukat. 622 29 98 90

Debagoiena. Emakumezkoa prest mota ezberdinetako lanak egiteko: umeak eta pertsona helduak zaindu edota garbiketa lanak. 641 60 18 20

Debagoiena. Emakumezkoa prest mota ezberdinetako lanak egiteko: umeak eta pertsona helduak zaindu, garbiketa lanak edota zerbitzari lanak. 642 37 01 92

Debagoiena. Emakumezkoa prest mota ezberdinetako lanak egiteko: umeak zaindu, pertsona helduak zaindu, zerbitzaria, sukaldaria edota garbiketa lanak. 631 84 24 27

Debagoiena. Etxe, atari, lokal eta abarrak garbitzeko gertu nago. Baita hoteletan gelak txukuntzen jarduteko ere. 632 48 72 30

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten lan egingo nuke. 602 01 32 58

Debagoiena. Garbiketan eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 632 34 22 25

Debagoiena. Gizonezkoa prest mota ezberdinetako lanak egiteko: umeak eta pertsona helduak zaindu, garbiketak edota zerbitzari lanak. 641 60 12 04

Debagoiena. Goizetan garbiketa lanetan edo pertsona nagusiak zaintzen lan egin nahi dut. 618 93 59 29

Debagoiena. Lan bila nabil. Esperientzia daukat jendaurreko arretan, nagusiak zaintzeko eta margotzen. 656 62 61 03 (Augusto)

Debagoiena. Mutila gertu pertsona nagusiak zaintzeko, garbiketa lanak egiteko edota baserrian lanak egiteko. 666 07 42 98

Debagoiena. Mutila gertu zaintzan, garbiketan edota eraikuntza laguntzaile moduan lan egiteko. 602 87 65 07, 612 41 02 49

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen edo garbiketan lan egingo nuke. 632 19 08 26

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu nago. 617 20 79 97

Debagoiena. Nagusiak zaintzen edo atari eta abarrak garbitzen lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 682 40 53 38

Debagoiena. Nagusiak zaintzen esperientzia duen emakumea lanerako gertu. Baita orduka ere. Soziosanitario tituluarekin. Ordutegi arazorik ez. 691 28 53 25

Debagoiena. Nagusiak zaintzen eta garbiketan lan egingo nuke. Soziosanitatio titulua daukat. 612 56 12 39

Debagoiena. Nagusiak zaintzen eta garbiketan lan egingo nuke. Soziosanitatio titulua daukat. Baita asteburuetan ere. 612 27 82 34

Debagoiena. Neska arduratsua lan bila. Nagusiak zaintzen esperientzia daukat. Asteburuetan edo astean zehar orduka. 677 14 64 27

Debagoiena. Neska garbiketa lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko gertu, orduka edo etxean bertan bizi izaten. 643 06 85 22

Debagoiena. Neska gertu pertsona nagusiak edo umeak zaintzeko, etxeko garbiketak egiteko edo zerbitzari zein sukalde laguntzaile lanak egiteko. Telefono zenbakia: 747 40 55 91

Debagoiena. Orduka garbiketa eta zaintza lanak egiteko gertu nago. Baita tabernan aritzeko ere. 631 79 81 56

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaintzen lan egin nahi dut. 631 79 81 56

Debagoiena. Soziosanitario titulua daukat eta pertsona nagusiak zaintzen lan egiteko prest nago. 659 90 85 13

Debagoiena. Zerbitzari, bodegero, banatzaile, garbiketa lanetan edota pertsona nagusiak zaintzen lan egiteko prest. 642 36 70 42

Eskaera. Arrasateko emakume euskalduna arratsaldetan etxeak, lokalak, bulegoak eta abar garbitzeko prest. 653 71 64 79, 943 54 09 95

7 - Animaliak


703 - Eman

Artzain txakurrak. Artzain txakur arrazako kumeak oparitzen dira. Oso politak. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 665 71 40 34

Katakumeak. Katakumeak ematen dira opari. 642 72 69 10


704 - Bestelakoak

Agapurnia galdu. Abenduaren 25ean agapurniak galdu nituen. Bat aurkitu dut. Norbaitek Gabonetan agapurni urdin bat topatu bazuen, eskertuko nioke telefono honetara deitzea bere bikotearekin elkartu dadin. 688 69 79 96

8 - Denetarik


801 - Saldu

Motor elektrikoa duen gurpil-aulkia. Breexi Premium markako gurpil-aulkia eta motor elektrikoa, biak berriak eta erabili gabe. Bergara. 658 74 91 78, 629 43 27 19


808 - Bestelakoak

Eskularru gorriak. Eskerrak eman nahi dizkiot nire eskularru gorriak topatu eta entregatu dituenari. Mila esker. .

Ez daukazu sailkatuak gehitzeko baimenik. Begiratu zure profilko baimenetan hori hobetzeko zer egin dezakezun.