1 - Etxebizitzak

3 - Lokalak

 • 301 - Saldu
 • 302 - Erosi
 • 303 - Errentan eman
 • 304 - Errentan hartu
 • 305 - Bestelakoak

5 - Irakaskuntza

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

 • 701 - Saldu
 • 702 - Erosi
 • 703 - Eman
 • 704 - Bestelakoak

8 - Denetarik

 • 801 - Saldu
 • 802 - Erosi
 • 803 - Eman
 • 804 - Hartu
 • 805 - Trukatu
 • 806 - Galdu
 • 807 - Aurkitu
 • 808 - Bestelakoak
 • 809 - Errentan eman

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

1 - Etxebizitzak


102 - Erosi

Debagoiena. Etxebizitza erostea nahiko nuke. Berdin zait egoera. Momentuko ordainketa egin dezaket. 623 17 95 37


104 - Errentan hartu

Alokairua. Oñati Etxe bat alokatu nahiko nuke pertsona batentzat. Neska gazte Oñatiarra. 600 34 87 13

Arrasate. Hiru kideko familia gara eta etxea errentan hartuko genuke Arrasaten. Lan-kontratua daukagu, erreferentzi onak eta oso arduratsuak gara. 680 87 38 66

Debagoiena. Etxe berri bat aurkitzeko urgentzia dugu, lanetik urruti bizi baikara. Etxe edo logela bat hartuko genuke errentan. Oñatin lanean ari den bikote lasaia gara. 602 42 71 27, 602 60 03 50

Oñati Alokairua Errentan hartzeko pisu bila dabilen bikote oñatiarra. Gazte eta arduratsuak. 695717758 695 71 77 58

2 - Garajeak


201 - Saldu

Antzuola. Garaje itxia salgai Antzuolako Ondarre plazan. 699 80 26 55


203 - Errentan eman

Garajea Bergaran. Bergarako Ibargarai auzoan garaje itxia errentan ematen da. Sarrera zabala eta erraza du. 608 82 91 97


204 - Errentan hartu

Arrasaten garajea errentan hartu Uribarri hiribidean edo Larrean, garajea hartuko nuke errentan. Kotxea haundia da. 617 43 61 47

4 - Lana


401 - Eskaintzak

Banatzaileak Eskoriatzan. Goienak banatzailea behar du Eskoriatzan Goiena eta Puntua aldizkariak banatzeko. Interesatuok deitu edo idatzi: 943 25 05 05, harpidetza@goiena.eus

Bergara: goizetan haurrak zaindu Asteartetik ostiralera 8:00etatik 9:00etara pertsona baten bila gabiltza goizetan haurrak zaindu eta ikastolara eramateko. 617 14 71 25


402 - Eskaerak

Arrasate edo Bergara. Zaintza lanetan arituko nintzateke arratsaldez edo astebukaeratan. 631 90 15 92

Arrasate eta Aretxabaleta. Garbiketa lanetan edo pertsona nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. 688 84 10 63

Arrasate. Etxe, atari, elkarte eta abarrak garbitzen lan egingo nuke. Horrez gain, asteburuetan eta gauetan nagusiak zaindu edo laguntza emateko prest dagoen emakumea. Soziosanitario titulua dut. 632 83 32 44

Arrasate. Nagusiak laguntzen, ostalaritzan edo eraikuntzan lan egiteko prest dagoen mutila. Ostalaritzako ikasketak ditut. 722 51 53 75

Bergara. Neska euskalduna prest pertsona nagusiak edo umeak zaindu eta garbiketa lanak egiteko. Esperientzia izateaz gain, mendekotasun egoeran dauden pertsonei arreta emateko titulua dut. Gidatzeko baimena eta kotxea ditut. 673 35 95 98

Debagoiena. Arratsaldetan zein asteburuetan lan egingo nuke. Umeak eta nagusiak zaindu edo garbiketa lanak egiteko prest dagoen emakumea. Soziosanitario ikasketak egiten ari naiz. 627 99 71 73

Debagoiena. Asteburuetan eta astean zehar orduka lan egiteko prest dagoen neska. Pertsona nagusiak edo umeak zaindu eta garbiketa lanak egingo nituzke. 632 63 77 38

Debagoiena. Asteburuetan pertsona nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 658 95 79 51

Debagoiena. Emakume arduratsua naiz eta lanean hasteko gertu nago pertsona nagusiak zaintzen. Etxean bertan bizi izaten, orduka edota asteburuetan. 611 84 05 82

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten edo bestela lan egingo nuke. Nagusiak eta umeak zaindu edo garbiketa lanak egiteko prest nago. Soziosanitario ikasketak ditut. 603 26 66 18

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten edo bestela lan egingo nuke. Nagusiak zein haurrak zaindu edo garbiketa lanak egiteko prest. 642 05 31 91

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten edo orduka lan egingo nuke. Nagusiak zaindu eta garbiketa lanak egiteko prest. Soziosanitario ikasketak egiten ari naiz. 613 77 18 56

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten edo orduka lan egingo nuke. Pertsona nagusiak zaindu eta garbiketa lanak egiteko prest. Soziosanitario ikasketak ditut. 631 64 25 54

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten edo orduka lan egiteko presta dagoen emakumea. Pertsona nagusiak zaindu, garbiketa lanak egin edo tabernetan lan egingo nuke. Sozisanitario ikasketak egiten ari naiz. Esperintzia dut zerbitzari lanetan. 643 29 75 77

Debagoiena. Garbiketa lanak egiteko edo pertsona nagusiak zaintzeko presta dagoen emakumea naiz. Garbiketa ikasketak ditut. Malgutasun osoa. 602 44 48 98

Debagoiena. Garbiketa lanak eta nagusiak zaintzeko prest dagoen emakumea. Garbiketa ikasketak ditut. Goizez, gauez edo asteburuetan lan egingo nuke. 613 11 92 98

Debagoiena. Garbiketa lanetan edo pertsona nagusiak zaitzen lan egingo nuke. 611 24 18 98

Debagoiena. Garbiketa, zaintza, tabernari lanak eta beste edozein lan egiteko prest dagoen mutila. Ordutegi aldetik malgutasun osoa dut. 631 60 13 62

Debagoiena. Gizona gertu nagusiak zaindu, garbiketak edo bestelako lanak egiteko. 682 40 53 38

Debagoiena. Gizona gertu nagusiak zaindu, garbiketak edo bestelako lanak egiteko. 682 40 53 38

Debagoiena. Goizez pertsona nagusiak eta garbiketa lanak egingo nituzke. Gauetan perstona nagusien zaintzan lan egiteko prest. 642 37 01 92

Debagoiena. Goizez, gauez edo asteburuetan lan egiteko prest dagoen emakumea. Pertsonak zaindu eta garbiketa lanak egingo nituzke 631 91 71 69

Debagoiena. Haurrak edo nagusiak zaintzeko, zerbitzari lanak egiteko edo garbiketa lanetarako prest dagoen emakumea. Astelehenetik ostiralera orduka lan egingo nuke. 672 950 091

Debagoiena. Mekaniko lanetan aritzeko prest dagoen gizonezkoa. Mekanika munduan ikasketak ditut eta 30 urteko lan esperientzia. 632 41 21 47

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaindu edo garbiketa lanak egingo nituzke etxean bertan bizi izaten edo bestela. Soziosanitario ikasketak ditut. 612 24 58 16

Debagoiena. Nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. Berehala lanean hasteko moduan. 611 84 05 82

Debagoiena. Nagusien zaintzan, garbiketan edo beste lan motatan lan egiteko prest dagoen emakumea naiz. Malgutasun osoa dut egunei eta ordutegiari dagokionean. 632 79 46 41

Debagoiena. Neska arduratsua atarietan eta tabernetan garbiketa lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko prest. Orduka lan egingo nuke, edozein egun eta ordutegira moldatu naiteke. Soziosanitario eta lehen sorospenak ikastaroak eginak ditut. 653 36 85 80

Debagoiena. Neska gaztea, arduratsua eta esperientziaduna. Edozein ordutegira moldatu naiteke, malgutasun osoa. Pertsona nagusiak zein umeak zaindu eta garbiketa lanak egingo nituzke. 672 78 04 30

Debagoiena. Orduka, garbiketa lanetan edo pertsona nagusiak zaintzen lan egiteko prest nago. Erizaintzako laguntzailea naiz. 620 23 58 15

Debagoiena. Pertsona nagusiak edo umeak zaindu eta garbiketa lanak egingo nituzke. Soziosanitario ikasketak ditut. Asteburuetan eta astean zehar orduka egin dezaket lan. 612 56 12 39

Debagoiena. Pertsona nagusiak eta umeak zaindu eta garbiketa lanak egiteko prest dagoen emakumea. Soziosanitario ikasketak egiten ari naiz. Arratsaldetan orduka edo asteburuetan edozein ordutan lan egingo nuke. 674 26 96 85

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaindu eta garbiketa lanak egingo nituzke egunez zein gauez. 642 36 70 42

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaindu eta garbiketa lanak egiteko prest dagoen emakumea. Etxean bertan bizi izaten edo bestela lan egingo nuke. Soziosanitario ikasketak egiten ari naiz. 643 41 90 99

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaindu, garbiketa lanak egin edo beste edozein lan egiteko prest nago. Soziosanitario titulua izateaz gain, orga gidatzeko ikastaroak eginak ditut. Egunez zein gauez lan egingo nuke. 631 98 15 50

Debagoiena. Pertsona nagusiak zein umeak zainduko nituzke, eguardian hasi eta arratsaldeko 20:00ak arte. Esperientzia dut pertsona nagusien zaintzan. 641 79 94 18

Debagoiena. Pertsona nagusien zaintzan lan egingo nuke etxean bertan bizi izaten, lanaldi osoa edo orduka. 688 85 46 59

Debagoiena. Pertsonak nagusiak zainduko nituzke etxean bertan bizi izaten edo orduka. Soziosanitario titulua dut. 603 72 59 43

Debagoiena. Zaintza edo garbiketa lanak egiteko prest nago aste barruan. 687 45 91 76

Oñati, Klase partikularrak Lehen Hezkuntzako haurrei klase partikularrak emateko prest dagoen neska. Magisteritza ikasita, hezkuntza berezian espezializatua. 600 34 87 13

5 - Irakaskuntza


502 - Eman

Bergara: Ingeleseko klaseak ematen dira. Bergaran, goizean, eguerdian zein arratsaldean, maila guztietako ingeleseko klaseak ematen ditut, eta Cambridge-ko zein Hizkuntza Eskola Ofizialeko azterketetarako ikasleak prestatzen ditut. Talde txikiak. Harremanetarako: 618 91 32 89

6 - Motorra


602 - Erosi

Land Rover Defender-a erosiko nuke. Land Rover Defender-a behar dut baserrirako. Berdin dio ze egoeratan dagoen: IAT (Ibilgailuen Azterketa Teknikoa) gabe, matxuratua, kolpearekin... 623 17 95 37

7 - Animaliak


703 - Eman

Katakumak Katakumak oparitzen dira. 610 31 02 61

Ez daukazu sailkatuak gehitzeko baimenik. Begiratu zure profilko baimenetan hori hobetzeko zer egin dezakezun.