1 - Etxebizitzak

2 - Garajeak

3 - Lokalak

 • 301 - Saldu
 • 302 - Erosi
 • 303 - Errentan eman
 • 304 - Errentan hartu
 • 305 - Bestelakoak

5 - Irakaskuntza

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

 • 701 - Saldu
 • 702 - Erosi
 • 703 - Eman
 • 704 - Bestelakoak

8 - Denetarik

 • 801 - Saldu
 • 802 - Erosi
 • 803 - Eman
 • 804 - Hartu
 • 805 - Trukatu
 • 806 - Galdu
 • 807 - Aurkitu
 • 808 - Bestelakoak
 • 809 - Errentan eman

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

1 - Etxebizitzak


103 - Errentan eman

Calpe (Alacant). Oporretarako apartamentua ematen da errentan. Hondartzatik 100 metrora. Bi logela, egongela, sukaldea, bainugela osoa eta balkoi ederra. Interesatuok deitu edo jarri harremanetan Whatsapp bidez: 655 74 57 97 (Txaro), 615 75 98 32 (Jesus)


104 - Errentan hartu

Arrasate. Errentan hartzeko 3 logeladun pisu baten bila nabil. 663 46 71 10

Arrasate. Etxebizitza bila nabil errentan hartzeko. 643 01 98 98

Arrasate. Hiru edo lau logelako etxebizitza behar dugu errentan. 663 48 05 25

Arrasate. Hiru logelako pisu edo etxebizitza bat hartuko nuke errentan. 663 466 673

Donostia. Donostian hilabete batzuetarako alokairu bila gabiltzan familia bat gara. Gutxi gorabehera 2023ko urritik 2024ko martxora arteko hilabeteetarako behar dugu, eta Amaran, Easo plaza inguruan edota hiriko erdigunean alokatzea gustatuko litzaiguke. Ahal izanez gero 2 gelako etxebizitza beharko genuke. Harremanetarako: 639 98 76 45 (Olatz), 690 27 04 68 (Aitor)

2 - Garajeak


204 - Errentan hartu

Bergara. Garajea asteburuetarako. Bergarako San Antonio inguruan garaje bat hartuko nuke errentan, asteburuetarako. 653 74 91 23, 617 72 05 96

4 - Lana


401 - Eskaintzak

Bergara edo Antzuola. Emakume euskalduna gertu astelehenetik egubakoitzera, arratsaldetan lau orduz, zaintza lanak egiteko. Soziosanitario ikasketak ditut. 637 52 89 83

Bergara. Zapatu eta domekatan, 10:00etatik 17:30ak arte bi ume zaintzeko pertsona bat behar dugu. Gizarte Segurantzan alta emango zaio. Euskara jakitea baloratuko da. 625 70 18 44 (Gorka)


402 - Eskaerak

Arrasate eta ingurak. Hostalaritzan titulazioa daukat eta lan egiteko gertu nago. 608 15 37 07

Arrasate. Asteburuetan orduka lan egingo nuke pertsona nagusiak zaintzen edo etxeak garbitzen. 612 27 82 34

Arrasate. Esperientzia duen emakume euskalduna nagusiak zaintzeko eta etxeak garbitzeko gertu. 688 66 76 91

Arrasate. Goizetan orduka lana egingo nuke. Nagusiak zaintzen eta hauek pasiatzera atereaz. 631 25 26 67

Arrasate. Mutila eguzki-panel instalakuntza lanetarako prest. 604 131 347

Bergara eta inguruak. Astean zehar, goizez zein arratsaldez, haurrak zaintzeko edota etxeko lanak egiteko prest. Neska euskaldun arduratsua naiz. Haur Hezkuntzako teknikaria eta graduatua. Haurrak zaintzen esperientzia daukat. 634 42 85 11

Bergara. Etxez-etxeko laguntzan lan egingo nuke, orduka edo etxean bizi izaten. Legezko agiriak eta soziosanitario titulazioa dauzkat. 695 12 06 79

Bergara. Garbiketa edo zaintza lanetan jarduteko prest nago, orduka edo etxean bertan bizi izaten. 602 04 31 90

Debagoiena. 15 urteko esperientzia duen emakumea zaintza lanak egiteko gertu. Arratsaldetan, orduka, edota gauetan ere bai. Gidabaimenarekin, legezko agiriekin eta soziosanitario titulazioarekin. 680 87 38 66

Debagoiena. Asteburuetan edo astean zehar orduka lan egingo nuke, zaintzan zein garbiketan. 632 19 08 26

Debagoiena. Asteburuetan edo astean zehar orduka lan egingo nuke, zaintzan zein garbiketan. 632 63 77 38

Debagoiena. Emakume arduratsua garbiketa edo zaintza lanetan jarduteko gertu. 663 48 05 25

Debagoiena. Emakumea prest garbiketa lanak egin eta pertsona nagusiak zaintzeko, orduka zein gauez. 641 44 16 30

Debagoiena. Erizain laguntzailea naiz eta orduka lan egingo nuke nagusiak eta umeak zaintzen edota garbiketan. 620 23 58 15

Debagoiena. Eskarmentu handia daukat ostalaritzan, garbiketa lanetan eta umeak eta pertsona nagusiak zaintzen. Lan bila nabil. 604 37 79 34

Debagoiena. Esperientzia duen mutila nagusiak zaintzeko gertu. Prestasun osoa. 624 95 05 40

Debagoiena. Esperientzia duen neska orduka nagusiak zaintzeko eta garbiketan aritzeko gertu. 697 86 49 00

Debagoiena. Etxeak, portalak, tabernak... garbitzen lan egingo nuke. 610 99 70 43

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten edo orduka lan egingo nuke, nagusiak zaintzen edota atari eta abarrak garbitzen. Soziosanitario titulua daukat. 643 73 62 83

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten edo orduka nagusiak zaintzeko edota atari eta abarrak garbitzeko gertu nago. Soziosanitario titulua daukat. 643 73 62 36

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten pertsona nagusiak zainduko nituzke. 613 78 22 56

Debagoiena. Etxean garbitzen, umeak zaintzen, tabernari eta abarrean lan egingo nuke. 662 47 28 88 (Julia)

Debagoiena. Garbiketa lanetan edo pertsona nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 688 85 46 59

Debagoiena. Garbiketan eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke, goizetan edo gauetan. Baita asteburuan ere. 624 95 05 40

Debagoiena. Garbiketan, apal-betetzaile moduan edo antzeko lanetan aritzeko gertu nago. 611 23 83 65

Debagoiena. Geriatriako laguntzaile izandakoa naiz eta pertsona nagusiak zaintzeko gertu nago. Erabateko prestasunarekin. 602 10 19 11

Debagoiena. Goizetan pertsona nagusiak zaintzen lan egin nahi dut. Soziosanitario titulua daukat. 647 31 48 17

Debagoiena. Lan bila nabil eta eskarmentua daukat lan mota desberdinetan: menkanikari, eraikuntza, garbiketa eta zaintza lanetan. 642 61 12 59

Debagoiena. Lana egingo nuke nagusiak zaintzen edo garbitasun lanetan. 651 81 63 91

Debagoiena. Lana egingo nuke nagusiak zaintzen edo garbitasun lanetan. 691 03 25 02

Debagoiena. Lanean hasteko gertu nago pertsona nagusiak edota umeak zaintzen, eta baita garbiketa lanetan ere. Soziosanitario titulua daukat. 664 30 52 22

Debagoiena. Lanean hasteko prest nago: pertsona nagusi edo umeak zaintzen, garbiketa lanetan... 641 68 87 85

Debagoiena. Legezko agiriak eta esperientzia dituen emakumea lanerako gertu. Etxean bertan bizi izanda nagusiak zaintzen, garbiketan edota egoitza eta abarretan sukalde laguntzaile. 622 71 65 68

Debagoiena. Margolaritza, garbiketa edo mantenu lanetarako prest nago. 640 66 24 99

Debagoiena. Mutil arduratsua naiz eta lanean hasteko gertu nago; zaintza lanetan, garbiketan edo tabernari bezala. 642 37 95 87

Debagoiena. Mutila lanean hasteko prest; zaintza, garbiketa, hostalaritza... lanetan. 643 08 15 23

Debagoiena. Mutila prest garbiketa lanak, nagusiak zaindu edo eta tabernan zerbitzari lanak egiteko. Astelehenetik ostiralera edota asteburuetan prest. 624 07 86 36 (Alejandro)

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen, garbiketan edota etxeko langile moduan lan egingo nuke. Soziosanitario titulazioa eta esperientzia dauzkat. 641 51 13 06

Debagoiena. Nagusiak zaindu eta garbiketa lanak egiteko emakumezkoa prest. Astelehenetik ostiralera eta asteburuak barne. 631 72 60 44 (Nelsy)

Debagoiena. Nagusiak zainduko nituzke, etxean bertan bizi izaten edo bestela. 608 83 06 03

Debagoiena. Neska arduratsua gertu, etxean bertan bizi izaten edo bestela, lan egiteko. Soziosanitario ikasketak egiten ari naiz. Asteburuetan ere bai. 632 21 99 06

Debagoiena. Orduka edo asteburuetan lan egingo nuke. 634 94 30 78

Debagoiena. Orduka garbiketa lanak egiteko prest. 642 37 01 92

Debagoiena. Orduka, gabiketa lanetan edo pertsona nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Baita asteburuetan ere. 612 56 12 39

Debagoiena. Orduka, jardun osoz edota gau ezin asteburuetan lan egingo nuke. Zaintzan, baita baserrietan ere, eta estetika lanetan. Autoa daukat eta erabateko prestasuna. 631 98 15 50

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaintzen edo etxeak garbitzen lan egingo nuke. 605 73 81 33

Debagoiena. Prestasun osoa lanean hasteko; garbiketa lanetan, dendan saltzaile, zerbitzari, kristalari edo eraikuntza lanetan. 645 72 92 87

Debagoiena. Soziosanitario titulazioa daukat eta lan egingo nuke gauetan, asteburuetan zein orduka. 631 12 51 27

Debagoiena. Umak edo pertsona nagusiak zaintzen lan egingo nuke orduka edo etxean bertan bizi izaten. 612 45 38 68

Debagoiena. Zaintza edota zerbitzari lanetan jarduteko gertu nago. 612 52 49 21

Eskoriatza eta inguruan. Nagusiak zaintzen, garbiketan, saltzaile edota antzeko lanetan aritzeko gertu nago. 602 51 59 08

Orduka. Orduka etxea edo atariak garbitzen eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Zaintza lanetan esperientzia eta erreferentzia onak dauzkat. 613 93 35 62

5 - Irakaskuntza


501 - Jaso

Eskola partikularrak Aretxabaletan. DBH4-ko ikasleak, eskola partikularrak behar ditu Aretxabaletan. Interesatuok deitu zenbaki hauetara: 650 59 24 91, 673 25 02 08

Ez daukazu sailkatuak gehitzeko baimenik. Begiratu zure profilko baimenetan hori hobetzeko zer egin dezakezun.