1 - Etxebizitzak

103 - Errentan eman

Abuztua Jacan.

Bi logelako etxebizitza ematen da errentan Jacan, abuzturako. Erdialdetik 10 minutura oinez. Igerilekua, tenis pista eta abar. 688 64 27 35,

Donostia.

Etxebizitza ematen da errentan Grosen. Abuzturako. Lau pertsonarendako. Hondartzatik bost minutura. 609 47 86 91,

104 - Errentan hartu

Antzuola.

Etxebizitza errentan hartuko nuke. 605 72 52 93,

Bergara.

Etxe bila nabil Bergaran. 450 euro ordain ditzaket. 684 14 95 54,

Debagoiena.

Etxebizitza behar dut errentan. Bi edo hiru logelakoa. Berdin da jantzi barik badago edo igogailurik ez badu ere. 632 77 35 38,

105 - Etxeak osatu

Arrasate.

Logela ematen da errentan, pertsona batendako. 688 73 75 74,

Donostia.

Logela ematen da errentan Amara auzoan. 634 45 30 97,

Logela Arrasaten.

Arrasaten logela ematen da errentan. 659 05 53 65,

3 - Lokalak

303 - Errentan eman

Eskoriatza.

Mirentxu taberna errentan ematen da. 609 42 63 23, 620 62 29 90

4 - Lana

401 - Eskaintzak

Bergara.

Neska euskalduna behar da umeak eskolatik jaso eta bazkaltzen emateko, irailetik aurrera. 652 76 70 12,

Elgeta.

Abuztuaren 4tik irailaren 4ra, zaintzaile bat beharko genuke pertsona nagusi bat zaintzeko. Etxean bertan bizi izateko. Ahal bada euskalduna. 677 30 58 45 (Amaia),

402 - Eskaerak

Aretxabaleta edo Eskoriatza.

Astean zehar orduka edo asteburuetan etxeak garbitzeko eta nagusiak zaintzeko gertu nago. Baita gauetan ere. Soziosanitario titulua daukat. 634 84 41 94,

Arrasate.

Esperientzia handia duen neska umeak eta nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko gertu. Berehala hasteko prest. 618 03 65 02 (Elena),

Arrasate.

Neska gertu orduka nagusiak zaintzeko. 632 93 19 94,

Arrasate.

Zaintza lanak egingo nituzke zapatuko 15:00etatik domekako 20:00etara bitartean. 632 48 38 91,

Bergara edo Arrasate.

Astean zehar orduka edo asteburuetan etxeak garbitzeko eta nagusiak zaintzeko gertu nago. Baita gauetan ere. Soziosanitario titulua daukat. 681 37 60 13,

Bergara.

Gauetan nagusiak zaindu edo garbiketak egiteko gertu nago, 21:00etatik 8:30ak bitartean. Legezko agiriak dauzkat. 616 20 49 83,

Debagoiena.

28 urteko neska arduratsua nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 656 35 61 72,

Debagoiena.

40 urteko mutila nagusiak zaintzeko eta garbiketan aritzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo orduka. 642 97 71 66,

Debagoiena.

Asteburuetan edota gauetan nagusiak zainduko nituzke. 632 91 89 93,

Debagoiena.

Asteburuetan nagusi eta umeak zaintzen zein taberna edo elkarteak garbitzen lan egingo nuke. 632 36 20 89,

Debagoiena.

Asteburuetan, orduka, nagusiak zaindu, garbiketan egin edota ospitalean gaixoak zaintzeko gertu nago. 659 90 85 13,

Debagoiena.

Emakumea gertu nagusi eta umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Etxean bertan bizi izaten, orduka eta baita gauetan ere. 602 09 36 01,

Debagoiena.

Emakumea nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edota gauetan. 602 32 76 80,

Debagoiena.

Emakumea prest garbiketan, zerbitzari, umeak zaintzen edo nagusiei lagun egiten lan egiteko. 632 62 76 07,

Debagoiena.

Emakumea prest orduka pertsona nagusiak zaintzeko. 685 22 54 01,

Debagoiena.

Emakumea prest orduka pertsona nagusiak zaintzeko. 667 96 92 05,

Debagoiena.

Esperientziadun neska gertu orduka edo egunean zehar nagusiak zaintzeko. 688 71 92 47,

Debagoiena.

Garbiketa lanak egin edota pertsona nagusiak zaintzeko emakume arduratsua prest. Ordutegi malgutasuna (orduka, gauez zein asteburuetan). 666 07 42 98,

Debagoiena.

Gizona gertu atari, taberna edo etxeen garbiketak, banaketak, baserri lanak, etxeak hustu, nagusiei lagundu edota bestelako lanak egiteko. Autoa daukat. 632 77 35 38,

Debagoiena.

Mutila gertu sukalde laguntzaile, zerbitzari, nagusi zaintzaile eta abarretarako. 674 58 02 41,

Debagoiena.

Nagusi eta umeak zaintzen edota atari eta abarren garbiketan lan egingo nuke. 632 79 91 43,

Debagoiena.

Nagusi eta umeak zaintzen zein garbiketan lan egingo nuke. Etxean bizi izaten zein orduka. 747 74 47 06,

Debagoiena.

Nagusi zein umeak zaintzen eta garbiketan jarduteko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 602 32 02 68,

Debagoiena.

Nagusi zein umeak zaintzen eta garbiketan jarduteko gertu nago. Orduka edo egunean zehar. 675 61 78 92,

Debagoiena.

Nagusiak edo umeak zainduko nituzke, baita garbitasun lanak egin ere. Txakurrak zaintzeko ere gertu. 666 34 81 52,

Debagoiena.

Nagusiak edo umeak zaintzen edo garbiketa lanetan lan egingo nuke. Baserrietan ere bai. 688 66 14 33,

Debagoiena.

Nagusiak eta umeak zaindu eta etxeko lanak egingo nituzke. Orduka zein etxean bertan bizi izaten. Esperientzia eta erreferentziak dauzkat. 604 14 36 59,

Debagoiena.

Nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko gertu nago, baita etxean bertan bizi izaten ere. 693 66 68 03 (Liliana),

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen, garbiketan eta abarrean lan egingo nuke. Arratsaldetan, gauetan eta baita asteburuetan ere. 631 28 02 98, 632 89 09 42 (Aurelia)

Debagoiena.

Neska arduratsua gertu 15:00etatik 17:00etara edo gauetan, 22:00etatik 8:00ak arte, nagusiak zaintzeko. 655 45 30 64,

Debagoiena.

Neska euskalduna umeak eta nagusiak zaintzeko gertu. 634 81 54 93,

Debagoiena.

Neska gertu orduka lan egiteko nagusiak edo umeak zaintzen. Etxean bertan bizi izaten edo orduka, baita ospitalean egoteko ere. 662 02 45 80,

Debagoiena.

Pertsona nagusiak zaindu edota garbiketa lanak egiteko prest. Gomendiozko gutuna daukat. 647 31 48 17,

Debagoiena.

Umeak eta nagusiak zaindu edo garbiketa lanak egingo nituzke. Baita etxean bertan bizi izaten ere. 612 20 77 57,

Debagoiena.

Zaintza eta garbiketa lanak egingo nituzke, orduka. 717 15 01 69,

Leintz bailara.

Neska euskaldunak umeak zainduko lituzke. Uztailean eta abuztuan. 693 40 89 93,

Umeak zaindu.

June naiz, HUHEZIko Lehen Hezkuntzako ikaslea eta uztailean umeak zaintzea gustatuko litzaidake. 688 84 99 79‬, 610 49 43 48

Zaintzailea.

Emakume arduratsua gertu pertsona nagusiak zaindu, etxeko lanak egin eta abarretarako. Pertsona helduak zaintzeko tituluarekin. Disponibilitate guztiarekin. 602 05 56 27,

7 - Animaliak

703 - Eman

Katakumea.

Hiru hilabeteko katakume emea ematen da opari. Gorria eta zuria da. 637 52 89 83,

Katakumeak.

Oparitu egiten dira katakumeak. 643 681 509,

Katua.

Katu heldua ematen da. Edozein zalantza izanez gero, jarri nirekin harremanetan. 655 82 47 29,

8 - Denetarik

804 - Hartu

Trikitixa hartuko genuke.

Gure alaba trikitixa ikasten ari da eta ezin diogu bat erosi. Baten batek trikitixaren bat erabiltzeari utzi badio, gure alabarendako hartuko genuke. Eskerrik asko. 653 01 95 78,

805 - Trukatu

Fardel berrerabilgarriak.

Jaio berriendako fardel berrerabilgarriak trukatu edo erosiko nituzke. Mila esker. 615 73 45 53 (Ione),

806 - Galdu

Belarritakoa Bergaran.

San Martin Agirreko zubiaren eta igerilekuaren artean, urrezko belarritakoa galdu nuen ekainaren 26an. Igerileku barruan ere izan zitekeen. Aurkitu duenak zenbaki honetara deitzea eskertuko nuke: 943 76 41 31,

807 - Aurkitu

Jertsea Bergaran.

Ekainaren 25ean, Surrako gurutzean, jertsea bat aurkitu nuen. Urdin ilun eta argia da. Galdu duenak Bergarako udaletxean galde dezala. ,