2 - Garajeak

 • 201 - Saldu
 • 202 - Erosi
 • 203 - Errentan eman
 • 204 - Errentan hartu
 • 205 - Bestelakoak

3 - Lokalak

 • 301 - Saldu
 • 302 - Erosi
 • 303 - Errentan eman
 • 304 - Errentan hartu
 • 305 - Bestelakoak

5 - Irakaskuntza

 • 501 - Jaso
 • 502 - Eman
 • 503 - Bestelakoak

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

 • 701 - Saldu
 • 702 - Erosi
 • 703 - Eman
 • 704 - Bestelakoak

8 - Denetarik

 • 801 - Saldu
 • 802 - Erosi
 • 803 - Eman
 • 804 - Hartu
 • 805 - Trukatu
 • 806 - Galdu
 • 807 - Aurkitu
 • 808 - Bestelakoak
 • 809 - Errentan eman

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

1 - Etxebizitzak


103 - Errentan eman

Aretxabaleta. Etxebizitza ematen da errentan. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 654 88 42 60


104 - Errentan hartu

Arrasate. Kaixo! Arrasateko familia gara eta etxebizitza bila gabiltza. Erdigunean bada hobeto. Eskerrik asko! 688 71 09 54, 675 98 96 17

Bergara. Errentan hartuko genuke etxebizitza, bi edo hiru logeladuna. 631 13 16 57

Bergara. Errentan hartzeko etxebizitza bila ari dira neska arduratsu bat eta bere 11 urteko semea. Etxebizitza txiki bat eta erdigunean bada, hobeto. Telefonoa: 666 07 42 98

Oñati. Oñatin etxebizitza bila nabil, bi edo hiru logelarekin. Eskerrik asko! 679 62 69 64 (Jon)


105 - Etxeak osatu

Arrasate. Logela ematen da errentan egongela, sukaldea eta bainugela partekatua izateko eskubidearekin, unibertsitateetatik oso gertu. Harremanetarako: 650 92 52 99

4 - Lana


401 - Eskaintzak

Haur zaintza. Bergarako pertsona baten bila gabiltza, haurrak goizetan eskolara eraman eta eguerdietan jaso eta bazkaltzen emateko. Interesatuta egonez gero, jarri nirekin kontaktuan. 607 54 07 72

Haurrak zaindu. Eguardietan umeak eskolatik jaso eta bazkaltzen emateko Bergarako pertsona baten bila gabiltza. 605 70 83 93


402 - Eskaerak

Aretxabaleta edo inguruak. Emakume arduratsua nagusiak zaindu edota etxeko lanetan laguntzeko gertu. 697 33 33 71

Aretxabaleta edo inguruak. Mutila gertu adinekoak zaintzeko eta laguntzeko, atariak eta etxeak garbitzeko, arropa lisatzeko. 642 98 98 06

Aretxabaleta edo inguruak. Tailer edo igeltserotzako langile gisa eskaintzen ditut zerbitzuak. Oinarrizko ezagutzak ditut ura eta olio margotzeaz, elektrodoen soldaduraz eta metalezko arotzeria tailerretan esperientzia. 642 98 98 06

Arrasate edo inguruak. Goizetan atari, etxe eta abarrak garbitzeko eta nagusiak zaintzeko gertu nago. Autoa daukat. 636 11 23 40

Arrasate edo Oñati. Neska euskalduna gertu orduka etxean garbitzeko. 663 04 53 99

Arrasate eta inguruak. Astean zehar arratsaldetan edota asteburuetan zaintza eta garbiketa lanak egingo nituzke. 602 42 04 81 (Ismelda)

Arrasate eta inguruak. Astean zehar arratsaldetan edota asteburuetan zaintza eta garbiketa lanak egiteko gertu. 647 51 48 07

Arrasate eta inguruak. Gauetan nagusiak zainduko nituzke. Legezko agiriak eta soziosanitario titulazioa dauzkat. 642 41 72 62

Arrasate eta inguruak. Nagusiak zaintzeko gertu nago orduka zein etxean bertan bizi izaten. Esperientzia handia, legezko agiriak eta formazioa dauzkat. 647 11 06 14

Arrasate. Garbiketa eta lisatze lanak egiten edota ume eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 611 24 26 64

Arrasate. Neska gertu arratsaldetan nagusiak zaintzeko edota etxe garbiketak egiteko. Titulazioarekin. 688 81 08 63

Bergara eta inguruak. Bergarako neska euskalduna naiz. Haur hezkuntzako goi mailako zikloa dut eta haur hezkuntzako gradua egiten ari naiz. Haurrak zaintzen esperientzia daukat. 14:00tik aurrera umeak zainduko nituzke. Asteartetan eta ostegunetan 14:00-17:00ak artean. Astebukaera eta jai egunetan ere prest. 634 42 85 11

Bergara. Astelehenetik ostiralera bitartean, jai egunak kenduta, prest nagusiak zein umeak zaintzeko. Lanbide titulua dauka. Telefonoa: 671 16 54 60

Bergara. Emakume euskalduna, soziosanitario titulua duena, arratsaldetan edo asteburuetan lan egiteko eskaintzen da. 656 74 78 43 (Mari Carmen)

Debagoiena. Atari, elkarte, lantegi eta abarrak garbitzen lan egingo nuke. 645 72 92 87

Debagoiena. Emakumea gertu umeak edo pertsona nagusiak zaintzeko. 632 62 76 07

Debagoiena. Erizain laguntzaile gaztea gertu orduka nagusiak eta umeak zaintzeko edota garbiketak egiteko. 620 23 58 15

Debagoiena. Esperientzia duen mutila nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko edota zerbitzari izateko gertu. Orduka eta etxean bertan bizi izaten. 638 85 43 36

Debagoiena. Esperientzia duen neska nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko edota zerbitzari izateko gertu. Orduka eta etxean bertan bizi izaten. 654 11 15 14

Debagoiena. Esperientzia eta erreferentzia onak dituen mutila orduka nagusiak zaintzeko gertu. Baita baserrietan ere. Legezko agiriak eta Aldundiaren ziurtagiria dauzkat. Autoarekin. 662 43 08 54

Debagoiena. Etxe garbiketak eta zaintza lanak egingo nituzke, orduka edo egunean zehar. 632 39 87 73

Debagoiena. Etxeko langile moduan jarduteko gertu: garbiketak zein zaintza lanak. Gauak ospitalean egiteko ere gertu. 722 45 58 75

Debagoiena. Etxez etxeko laguntzan jardungo nuke arratsaldetan edo asteburu zein jai egunetan. Autoa eta titulazioa dauzkat. 631 98 15 50

Debagoiena. Gaixoak eta nagusiak zaintzen esperientzia daukan emakumea lan bila. Jaurlaritzako ziurtagiria daukat. Ospitalean edota etxean, bai botikekin eta baita mugikortasun arazoekin laguntzeko gaitasuna daukat. 612 20 35 71

Debagoiena. Garbiketan eta nagusi zein umeak zaintzen lan egingo nuke. Erreferentziak aurkez ditzaket. 603 21 91 32

Debagoiena. Gauetan edo egunean zehar orduka nagusiak zainduko nituzke. Legezko agiriak eta Jaurlaritzako ziurtagiria dauzkat. 659 57 93 89

Debagoiena. Mutil gaztea, orduka zein asteburuetan lan egiteko prest. Pertsona nagusiak zaintzeko edo eta garbiketa lanak egiteko. Esperientzia dauka. 604 13 68 24 (Armando Leyton)

Debagoiena. Mutila gertu nagusiak zaindu eta laguntzeko. Autoa daukat. Ordutegi aldetik, prestutasun osoa. 639 96 71 03

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zainduko nituzke, etxean bertan bizi izaten edo orduka. 643 29 75 77

Debagoiena. Nagusiak zainduko nituzke. 688 77 34 95

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu nago, baita orduka ere. 639 02 00 81

Debagoiena. Neska arduratsua eta legezko agiriak dituena, gertu orduka zein asteburuetan lan egiteko. Pertsona nagusiak zaintzeko zein garbiketa lanak egiteko. 666 07 42 98 (Claudia)

Debagoiena. Neska arduratsua lan bila. Orduka, etxean bertan bizi izaten eta baita asteburuetan ere. Berehala hasteko gertu. 631 64 56 46

Debagoiena. Neska arduratsua nagusiak zaintzeko prest. Orduka, etxean bertan bizi izaten eta baita asteburuetan ere. 632 37 65 40

Debagoiena. Neska arduratsua nagusiak zaintzeko prest. Orduka, etxean bertan bizi izaten eta baita asteburuetan ere. 658 92 43 73

Debagoiena. Neska arduratsua zaintza lanetarako gertu: etxean bertan bizi izaten, orduka, asteburuak edota gauak. 637 12 15 95

Debagoiena. Neska euskalduna gertu jendaurreko lanak egiteko: harreran, supermerkatuan zein eskolako jangelan. Baita ere zaintzan, garbiketan edota tailerretan. 656 79 28 37

Debagoiena. Orduka garbiketak egingo nituzke. 688 65 32 00

Debagoiena. Orduka nagusiak zaindu eta garbiketak egingo nituzke. Legezko agiriak dauzkat. 677 00 90 26

Debagoiena. Zaintzan eta garbiketan lan egingo nuke. 634 94 30 78

Elgeta eta inguruak Emakume arduratsua gertu etxeko lanetarako, nagusien eta umeen zaintzarako, atari garbiketarako eta abar. 659 03 56 12

Eskoriatza, Aretxabaleta, Arrasate eta inguruak. Mutil gazte langilea naiz, edozein lanerako prest, etxeetan, baserrietan, negozioetan, garbiketan, nekazaritzan,... Ilea mozten ere badakit. Orduka zein asteburuetan lan egiteko gertu. Prestutasun osoa. 632 07 32 72, 631 67 51 01

Umeak zaindu Bergaran. Bergarako neska gazte euskalduna goizetan haurrak zaindu edo eskolara eramateko prest. Deitu edo Whatsapp bidez idatzi: 663 70 01 15

6 - Motorra


602 - Erosi

Land Rover bila nabil. Land Rover Defenderra behar dut baserrirako. Berdin dio zein egoeratan dagoen: IAT gabe, matxuratuta, kolpearekin... 623 17 95 37

7 - Animaliak


703 - Eman

Hiru katakuma. Baserriko hiru katakuma ematen dira opari, bi hilabeterekin. 610 31 02 61

8 - Denetarik


805 - Trukatu

Euskara-arabiera trukea. Arabiera irakatsiko didan pertsona baten bila nabil. Trukean euskara irakatsiko nioke. 688 77 59 31

Bidali sailkatua
Bidali