1 - Etxebizitzak

2 - Garajeak

 • 201 - Saldu
 • 202 - Erosi
 • 203 - Errentan eman
 • 204 - Errentan hartu
 • 205 - Bestelakoak

3 - Lokalak

 • 301 - Saldu
 • 302 - Erosi
 • 303 - Errentan eman
 • 304 - Errentan hartu
 • 305 - Bestelakoak

4 - Lana

5 - Irakaskuntza

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

 • 701 - Saldu
 • 702 - Erosi
 • 703 - Eman
 • 704 - Bestelakoak

8 - Denetarik

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

1 - Etxebizitzak


102 - Erosi

Bergara. Adineko bikote batek logela bateko edo biko etxebizitza erosiko luke Bergaran, beheko solairuan edota igogailuarekin. 645 72 92 87


104 - Errentan hartu

Oñati. Hiru logelako etxebizitza behar dugu errentan hartzeko Oñatin. Familia bat gara. 943 71 66 19

Oñati. Oñatin errentan hartzeko etxe bila nabil. Eskertuko nuke edozein informazio. 679 62 69 64


105 - Etxeak osatu

Arrasate. Logela ematen da errentan Musakolan. Nahiago dugu neska bada. 682 31 97 37, 669 73 61 76

4 - Lana


402 - Eskaerak

Aretxabaleta. Emakume aretxabaletarra gertu nagusiei kalera laguntzeko, umeak zaintzeko edota etxeko lanak egiteko. 685 73 04 83

Arrasate eta inguruak. Soziosanitario titulua daukan neska gertu etxez etxeko laguntzaile edo garbitzaile moduan jarduteko. 651 02 03 14

Bergara. Bi edo hiru logelako etxebizitza behar dugu errentan hartzeko. Familia bat gara, soldatadunak. 645 72 92 87

Bergara. Zaintza lanetan bi urteko esperientzia daukan emakumea lanerako gertu. 632 53 64 53

Debagoiena. Arratsaldetan pertsona helduak edota umeak zaintzeko prest nago. 610 34 97 88

Debagoiena. Asteburuetan lan egingo nuke, etxean bertan bizi izaten. 681 12 52 48

Debagoiena. Egun osoko jardunez lan egingo nuke, baita etxean bizi izaten ere. 632 87 91 90

Debagoiena. Egunean zehar edo gauetan nagusiak zaintzeko gertu nago. Soziosanitario ikastaroa eta autoa dauzkat. 631 98 15 50

Debagoiena. Elkarte, taberna, etxe eta abarrak garbitzen edota sukalde laguntzaile moduan lan egingo nuke. Legezko agiriak dauzkat eta elikagaiekin lan egin ahal izateko titulazioa ere bai. 625 28 38 11

Debagoiena. Emakume arduratsua edozein momentutan lanean hasteko prest: etxeko lanetarako, pertsona nagusien zaintzarako eta abarretarako. 632 93 26 28

Debagoiena. Emakumea prest garbiketa lanak egiteko eta nagusiak edo haurrak zaintzeko. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. Telefonoa: 643 59 76 06

Debagoiena. Emakumezkoa lan bila. Zerbitzari, sukaldari laguntzaile, haurrak edo pertsona helduak zaintzen edo dendari bezala lan egingo nuke. 691 50 68 84

Debagoiena. Esperientzia duen neska orduka nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko prest. 697 86 49 00

Debagoiena. Esperientziadun mutila gertu nagusiak zaintzeko, tabernak garbitzeko zein zerbitzari lanetan aritzeko. 638 85 43 36

Debagoiena. Esperientziadun neska gertu nagusiak zaintzeko, tabernak garbitzeko edota zerbitzari lanetan aritzeko. 654 11 15 14

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten lan egingo nuke. 658 92 43 73

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten zaintza lanak egingo nituzke. Legezko agiriak dauzkat. 603 85 29 14

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten, edo bestela, zaintza lanak egingo nituzke. 632 37 65 40

Debagoiena. Etxeko lanetan, eraikuntzan eta abarrean jarduteko prest dagoen mutila lan bila. 604 14 54 57

Debagoiena. Etxez etxeko laguntzaile moduan esperientzia eta erreferentzia onak dauzkan mutila nagusiak zaintzeko gertu. Orduka eta asteburuetan ere bai. Baita baserrietan ere. Foru Aldundiko ziurtagiria eta autoa dauzkat. 662 43 08 54

Debagoiena. Garbiketan edo nagusiak eta umeak zaintzen lan egingo nuke. 641 67 18 74

Debagoiena. Gizona pertsona nagusiak zaintzeko prest. 631 36 11 18

Debagoiena. Gizonezkoa lan bila. Tornuetan eta hozteko teknikari gisa esperientziaduna. Zerbitzari edo sukaldari laguntzaile lanak ere egiteko prest. 691 50 68 89

Debagoiena. Legezko agiriak eta esperientzia dauzkan emakumea gertu nagusiak zaintzeko eta etxe zein taberna eta abarretan garbiketak egiteko. 603 30 73 94

Debagoiena. Nagusi eta umeak zaintzen edota garbiketan aritzeko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. Soziosanitario ikasketak eta praktikaldia eginda. 600 01 48 81

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen edota taberna eta abarrak garbitzen lan egingo nuke. 634 26 10 92

Debagoiena. Nagusiak zainduko nituzke orduka edo eguneko jardunaz. Titulazioak eta gidabaimena dauzkat. 680 87 38 66

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu nago. Orduka, gauetan edo egun osoz. 632 33 19 27

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu nago. Orduka, gauetan edo egun osoz. 612 52 25 15

Debagoiena. Nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Erabateko prestutasuna. 642 41 72 62

Debagoiena. Nagusiak zaintzen, zerbitzari moduan edota eraikuntzan laguntzen lan egingo nuke. Erabateko prestutasuna. 642 90 41 05

Debagoiena. Nagusiak zaintzen, zerbitzari moduan edota eraikuntzan laguntzen lan egingo nuke. Erabateko prestutasuna. 603 28 34 98

Debagoiena. Neska arduratsua asteburuetan etxeko lanetan aritzeko prest. 680 73 19 76

Debagoiena. Neska arduratsua gertu nagusiak eta umeak zaintzeko edota garbiketak egiteko. Orduka, etxean bertan bizi izaten edo bestela. 632 04 13 49

Debagoiena. Neska arduratsua gertu nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko. Legezko agiriekin. 631 59 67 91

Debagoiena. Neska arduratsua nagusiak eta umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. Orduka zein jardun osoz. Baita etxean bertan bizi izaten ere. 612 23 89 09

Debagoiena. Neska arduratsua orduka, egunez zein etxean bertan bizi izaten, nagusiak eta umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. 632 25 27 26

Debagoiena. Neska arduratsua, esperientzia duena, nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten ere bai. 631 76 88 03

Debagoiena. Neska gertu nagusiak zaintzen, garbiketan eta abarrean lan egiteko. Gauak ere bai. Ordutegi arazo barik. 698 91 18 63

Debagoiena. Neska prest etxeko lanak egiteko eta pertsona nagusiak zaintzeko. 617 86 30 82

Debagoiena. Pertsona nagusiak zainduko nituzke. Etxean bertan bizi izaten edo orduka. 610 87 77 23

Debagoiena. Pertsona nagusien zaintza, baserri eta eraikuntza lanetarako prest. 631 79 31 92

5 - Irakaskuntza


501 - Jaso

Arrasate. Batxilergoko bigarren ikasturtea ikasten ari den pertsona bati marrazketa teknikoko eskola partikularrak emango dizkion norbait behar dugu. 639 57 34 39

8 - Denetarik


801 - Saldu

Panteoia Arrasaten. San Kristobalgo hilerrian lau pertsonarendako moduko panteoia salgai. 337 zenbakia daukana. Hutsik dago. Hilarria eta aurrealdea marmolezkoak dira. 5.000 euro negoziagarri. Interesatuok deitu zenbaki hauetara: 652 72 75 31 (Charo), 646 58 56 44 (Jesus)


806 - Galdu

Kazadora bakera baten bila. Abenduak 31ko gabean Etxoste tabernan, utzitako kazadora baten bila gabiltza. Uste dugu, konturatu gabe norbaitek nire kazadora hartu zuela berea zelakoan. Nik beste kazadora bat daukat, L neurrikoa eta Pull and Bear dendakoa. Bila gabiltzana, S neurrikoa da eta Levis markakoa. Zerbait jakinez gero, Olaiagatik galdetu. 943 79 76 27, 688 63 65 72

Bidali sailkatua
Bidali