2 - Garajeak

 • 201 - Saldu
 • 202 - Erosi
 • 203 - Errentan eman
 • 204 - Errentan hartu
 • 205 - Bestelakoak

3 - Lokalak

 • 301 - Saldu
 • 302 - Erosi
 • 303 - Errentan eman
 • 304 - Errentan hartu
 • 305 - Bestelakoak

5 - Irakaskuntza

 • 501 - Jaso
 • 502 - Eman
 • 503 - Bestelakoak

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

 • 701 - Saldu
 • 702 - Erosi
 • 703 - Eman
 • 704 - Bestelakoak

8 - Denetarik

 • 801 - Saldu
 • 802 - Erosi
 • 803 - Eman
 • 804 - Hartu
 • 805 - Trukatu
 • 806 - Galdu
 • 807 - Aurkitu
 • 808 - Bestelakoak
 • 809 - Errentan eman

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

1 - Etxebizitzak


102 - Erosi

Baserri bila Oñatin. Baserri bila gabiltzan Oñatiko familia bat gara. Baserria saltzekotan bazabiltza, edo informaziorik izanez gero, deitu edo idatzi telefono zenbaki honetara: 653 01 71 65


103 - Errentan eman

Antzuola. Bi logelako duplexa ematen da errentan. Trastelekuarekin. 652 75 01 94

Uztaila. Zumaia. Ondartxo plaza. Hiru logela, bi bainugela, sukalde-jangela-egongela, bi balkoi eta garajea. Egokia 4-6 lagunendako. 2.000 euro. Interesatuek deitu edo whatsapp-a idatzi. 675 70 77 51


104 - Errentan hartu

Arrasate edo Aretxabaleta. Bi edo hiru logelako etxebizitza behar dugu errentan. 663 40 92 67

Arrasate. Errentan hartzeko etxe bila dabilen familia bat gara. 633 68 35 76

Arrasate. Familia txiki bat gara eta etxebizitza behar dugu errentan, prezio onean, ahal bada erdigunean. Beheko edo lehenengo solairua izan behar du. 680 87 38 66

Bergara. Bergarako neska bat naiz eta etxebizitza behar dut errentan. Presazkoa da. 690 75 61 18


105 - Etxeak osatu

Arrasate. Logela ematen da errentan Musakolan. Nahiago dut neska izatea. 682 31 97 37, 669 73 61 76

4 - Lana


401 - Eskaintzak

Eskoriatza. Soziosanitario titulua duen neska euskalduna behar dugu pertsona nagusiak zaintzeko. Autoa ezinbestekoa. Informatzeko idatzi Whatsapp mezua edo deitu zenbaki honetara: 680 50 82 75


402 - Eskaerak

Arrasate edo Aretxabaleta. Nagusiak eta umeak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke, goizetan. 642 41 72 62

Arrasate. Asteburuetan ospitalean dauden pertsonak zaintzen lan egiteko prest nago. 608 80 33 82

Arrasate. Egunean zehar nagusiak zainduko nituzke. Titulazioa eta legezko agiriak dauzkat. 682 31 97 37

Arrasate. Erizaintza ikasten dagoen Arrasateko neska euskalduna, uztailean umeak zaintzeko prest. 617 17 37 01

Arrasate. Garbiketak egingo nituzke, orduka. 615 06 28 04

Arrasate. Orduka etxeko lanak egiteko gertu nago, zapatu arratsalde edo domeka goizetan. 685 77 66 21

Bergara. Emakume euskalduna, soziosanitario titulua daukana, eskaintzen da arratsaldetan eta asteburuetan lan egiteko. 656 74 78 43

Bergara. Emakumea prest nagusiak zaindu edo eta garbiketa lanak egiteko. Astelehenetik ostiralera goiz eta arratsaldez, edo jai egun eta asteburuetan baita. Formazioko agiriak egunean ditut. 688 74 00 14

Bergara. Gizarte hezitzailea naiz eta aisialdiko begirale titulua daukat. Una honetan umeak zaintzeko prest egongo nintzateke, arratsaldeetan. Telefonoa: 697 49 51 04

Bergara. Pertsona helduak zaintzen edo sukaldari laguntzaile bezala lan egiteko prest. Edozein ordutegi. 622 85 61 22

Bergara. Udan umeak zaintzeko prest. Lehen Hezkuntzako ikasketak ditut eta uda honetan umeak zaintzeko prest nago. Haurrak zaintzen esperientzia daukat. 688 84 99 79, 610 49 48 47

Debagoiena. Arratsaldez pertsona nagusiak zaintzeko prest dagoen neska bat naiz. 688 81 08 63

Debagoiena. Edozein lanetarako prest nago. Egun osoan zehar, goizez, gauez... Titulazioduna eta esperientzia handikoa naiz. 688 62 06 22

Debagoiena. Erizain laguntzailea gertu nagusiak eta umeak orduka zaintzeko. 620 23 58 15

Debagoiena. Garbiketa eta lisatze lanetan, edo ume, nagusi eta gaixoak zaintzen lan egingo nuke. Baita ospitalean ere. 611 24 26 64

Debagoiena. Garbiketan eta ume zein nagusien zaintzan lan egingo nuke. 632 91 23 61

Debagoiena. Gizona lanerako gertu: nagusiei kalera lagundu, mandatuak egin eta abar. Baita denetariko garbiketak egiteko ere: tabernak, atariak, baserriak eta abar. Edo banaketak. Autoa daukat. 645 72 92 87

Debagoiena. Hainbat lanetarako prest dagoen mutila; pertsona nagusien zaintza, garbiketa lanak, sukaldari lanak... 643 48 73 46

Debagoiena. Harategian, tabernan, pertsona nagusiak zaintzen... lan egiteko prest nago. Eskarmentu handia daukat. Baita erabateko prestasuna ere. 642 90 41 05

Debagoiena. Lan egingo nuke, astean zehar etxean bertan bizi izaten,garbitzaile gisa, haurrak eta nagusiak zaintzen eta abar. 612 28 42 74

Debagoiena. Legezko agiriak eta lanerako ziurtagiria daukan neska arduratsua egunean zehar nagusiak zaintzeko gertu. 662 02 45 80

Debagoiena. Mutil arduratsua lanerako gertu: eraikuntzan, lanbide astun zein arinetan, joskintzan, zaintzan, eta abar. 612 28 05 29

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko eta denetariko garbiketak egiteko gertu nago, etxean bertan bizi izaten, orduka, gauetan zein asteburuetan. 626 91 49 04

Debagoiena. Nagusiak zaintzen eta garbiketan lan egingo nuke, lanleku zein etxeetan. Formazioa eta legezko agiriak dauzkat. 632 83 32 44

Debagoiena. Neska arduratsua naiz, esperientzia duena, eta garbiketan zein ume eta nagusien zaintzan lan egingo nuke. Berehala hasteko gertu nago eta ordutegi aukera guztiekin. 678 12 28 56

Debagoiena. Neska euskalduna lanerako gertu: umeak zaintzen, dendan, lantegian, tabernan edo bestelako edozein lanetan. 656 79 28 37

Debagoiena. Neska gertu pertsona nagusiak zaintzeko edota etxeko garbiketak egiteko. Ordutegi aukera guztiekin. 643 59 76 06

Debagoiena. Orduka garbiketa eta zaintza lanak egiteko gertu nago. Legezko agiriak dauzkat. 688 65 32 00

Debagoiena. Orgak gidatzeko titulua daukat. Pertsona nagusiak zaintzen lan egiteko prest nago baita ere. 631 98 15 50

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaintzen eskarmentu handia duen emakume euskalduna naiz eta lan egiteko prest nago. 688 72 88 97

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaintzen jarduteko prest dagoen neska arduratsua naiz. Soziosanitario titulua daukat. 611 18 91 55

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaintzen lan egin nahi dut. 672 55 67 35

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaintzen lan egiteko prest nago; gauez, orduka... 659 90 85 13

Debagoiena. Soziosanitario eta legezko agiriak dituen emakumea prest nagusiak zaintzeko. Orduka, gauetan eta baita asteburuetan ere. 647 31 48 17

Debagoiena. Soziosanitario titulazioa daukan neska lanerako gertu. 632 37 71 54

Debagoiena. Soziosanitario titulua daukat eta pertsona nagusiak zaintzen edota garbiketa lanetan egingo nuke lan. Orduka edo etxe barruan bizi izaten. 643 73 62 36

Debagoiena. Umeak edo pertsona nagusiak zaintzen eta garbiketa lanetan jarduteko prest nago. Soziosanitario titulua daukat. 671 16 54 60

Debagoiena. Zaintza lanak egingo nituzke, etxean bertan bizi izaten edo bestela. 604 37 70 41

Debagoiena. Zaintzaile lanak egingo nituzke, etxean bertan bizi izaten edo bestela. Esperientziarekin. 637 05 96 07

Etxeak garbitu. Etxeak, behebarruak, garajeak, etab. garbitzeko prest. Pertsona helduei lagundu edota haurrak zaindu. 669 19 26 50

Haurren zaintza Bergaran. Udan haurrak zaintzeko prest dagoen neska gazte euskalduna. 634 40 86 24

Udan haurrak zaintzeko. Kaixo! Magisteritza ikasten dabilen 20 urteko neska langile eta inplikatua naiz. Uztailean eta abuztuan umeak zaintzeko interesa eta prestutasuna izango nuke. Harremanetarako eta gehiago jakin nahi izanez gero, jarri zenbaki honekin kontaktuan: 689 09 09 97

6 - Motorra


602 - Erosi

Land Rover Defenderra Land Rover Defenderra behar dut baserrirako. Berdin dio zein egoeratan dagoen: IAT gabe, matxuratuta, edota kolpearekin. 623 17 95 37

7 - Animaliak


703 - Eman

Katakumeak. 3 katakume aurkitu ditugu kalean eta hauentzat jabe bila gabiltza. 691 83 10 72

Ez daukazu sailkatuak gehitzeko baimenik. Begiratu zure profilko baimenetan hori hobetzeko zer egin dezakezun.