2 - Garajeak

 • 201 - Saldu
 • 202 - Erosi
 • 203 - Errentan eman
 • 204 - Errentan hartu
 • 205 - Bestelakoak

3 - Lokalak

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

 • 701 - Saldu
 • 702 - Erosi
 • 703 - Eman
 • 704 - Bestelakoak

8 - Denetarik

 • 801 - Saldu
 • 802 - Erosi
 • 803 - Eman
 • 804 - Hartu
 • 805 - Trukatu
 • 806 - Galdu
 • 807 - Aurkitu
 • 808 - Bestelakoak

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

1 - Etxebizitzak


103 - Errentan eman

Arrasate. Hiru logelako etxebizitza ematen da errentan Arrasaten, unibertsitatetik gertu. Igogailua, berokuntza sistema eta bizitzeko beharrezkoak diren guztiekin jantzita dago. 653 71 78 82


104 - Errentan hartu

Arrasate edo Aretxabaleta. Bertako bikotea, langileak, errentan hartzeko etxebizitza bila. Presazkoa da. 688 67 86 67

Arrasate. Apartamentu txiki bat behar dut ikasturte honetarako. 687 46 24 47

Arrasate. Hiru logela eta igogailua dauzkan etxebizitza hartuko nuke errentan, Musakolan. 688 85 44 78

Baserria. Arrasateko lau gazte langile eta arduratsu gara eta Debagoienean baserri bat errentan hartu nahian gabiltza. Interesatuok deitu: 638 85 53 26 (Leire), 646 296023 (Antton)

Bergara. Etxebizitza behar dut errentan. Hilean 500 euro arte ordain dezaket. Konfiantzazkoa naiz eta bermeak aurkez ditzaket. 610 34 97 88

Bergara. Etxebizitza hartuko nuke errentan. 650 67 16 91

Bergaran edo Arrasate. Bi edo hiru logelako etxebizitza behar dut errentan. Presazkoa da. 695 12 06 79

Debagoiena. Errentan hartzeko baserri bila gabiltza, bailaran. 665 71 19 71

Errentan hartzeko baserri bila. Bikote oñatiarra baserri bila. Errentan, konpontze alde edo erosteko. Deitu baserriko teilatua erori aurretik. 696 20 69 29


105 - Etxeak osatu

Arrasate. Logela ematen da errentan erdigunean, ikasleendako. Berokuntza zentralarekin. 618 82 02 41

Arrasate. San Andres auzoko etxebizitza bat osatzeko pertsona baten bila nabil. 627 13 26 14

3 - Lokalak


303 - Errentan eman

Kontsultarako gelak Arrasaten. Arrasateko terapia zentro baten, kontsultarako gelak ematen dira errentan. hilabeteka, egunka edo orduka, beharren arabera. zentroat@gmail.com

4 - Lana


401 - Eskaintzak

Bergara. 5 urteko neskatila bat zaindu eta eskolara eramateko pertsona baten bila gabiltza. Nahiago nuke euskalduna izatea. Autoko gidabaimena edukitzea ezinbestekoa da. Ordutegia: 7:45etik 9:15era. 653 72 31 29

Intersport Loramendi. Lan eskaintza Arrasaten. Euskara ezinbestekoa. Bidali zure datuak: intersport@loramendikirolak.com


402 - Eskaerak

Arrasate eta inguruak. Egunean zehar garbiketan edota umeak eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 15 urteko esperientzia eta autoa. 697 20 00 86

Arrasate eta inguruak. Goizetan orduka lan egingo nuke. Denetariko garbiketak edota etxeko lanak egiten. 602 36 61 02

Arrasate eta inguruak. Zerbitzari zein sukalde laguntzaile moduan edo nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 666 93 61 19

Arrasate. Esperientzia duen neska gertu zaintzan edota tabernan lan egiteko. 603 17 56 58

Arrasate. Nekazaritzan, baserri lanetan, eraikuntzan zein igeltsero moduan lan egingo nuke. 688 65 14 17

Arrasate. Zaintza lanak egingo nituzke etxean bertan bizi izaten edo orduka. Esperientziaduna. Legezko agiriak eta Jaurlaritzako agiria dauzkat. 633 12 85 30

Bergara. 19 urteko neska arduratsua neguko zein udako oporretan umeak zaintzeko prest. Egun puntualetan ere lan egiteko prest egongo nintzateke. 660 64 32 79

Bergara. 65 urteko emakumeak etxeak garbitzen lan egingo luke. Astelehenetik ostiralera. 688 62 00 71 (Maite)

Bergara. Emakumea prest pertsona nagusien zainketarako astean zehar eta asteburuetan, 9:30etik 18:30era. 647 31 48 17

Bergara. Garbiketa lanetan esperientzia handia duen emakumea etxeak, bulegoak edota atariak garbitzeko prest. 647 51 52 80

Bergara. Neska euskalduna, goizetan umeak zaintzeko prest. 686 61 29 99

Bergaran edo Arrasate. Esperientziadun neska nagusiak zaintzeko gertu. Zaintza lanetarako ziurtagiriarekin. 696 84 19 51

Debagoiena. Bertako neska arduratsua gertu umeak zaintzeko, nagusiei lagundu eta kalera ateratzeko, zein orduka garbiketak egiteko. 695 73 87 95

Debagoiena. Egunean zehar nagusiak zainduko nituzke. 653 54 24 16

Debagoiena. Emakumea gertu egunean zehar orduka edo gauetan etxean nagusiak zaintzeko. 659 90 85 13

Debagoiena. Emakumea prest garbiketa lanak egiteko. 688 85 46 59

Debagoiena. Erizain laguntzailea orduka nagusiak gertu. 620 23 58 15

Debagoiena. Esperientzia duen neska gertu nagusiak eta umeak zaintzeko edo etxeko lanak egiteko. 688 74 02 01 (Gloria)

Debagoiena. Esperientzia duen neska gertu, egunean zehar orduka edo gauetan, garbiketak egin eta nagusiak edo umeak zaintzeko. 631 95 04 42

Debagoiena. Esperientzia duen neska orduka zein etxean bertan bizi izaten nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. Baita tabernako zerbitzari moduan lan egiteko ere. 654 11 15 14

Debagoiena. Esperientzia eta erreferentzia onak dituen mutila orduka nagusiak zaintzeko gertu. Asteburuetan ere bai. Legezko agiriak eta autoa dauzkat. 662 43 08 54

Debagoiena. Esperientzia handia duen mutila nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. Orduka zein etxean bertan bizi izaten. 638 85 43 36

Debagoiena. Esperientziadun pertsona orduka, gauetan edota etxean bertan bizi izaten, helduak zaindu edota garbiketa lanak egiteko prest. 631 95 04 42

Debagoiena. Etxeko lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko gertu nago. 632 39 87 73

Debagoiena. Garbiketak egiten edo nagusiak eta umeak zaintzen lan egingo nuke. Soziosanitario ikasketak dauzkat. 692 88 56 84

Debagoiena. Garbiketan eta zaintza lanetan aritzeko gertu nago. Etxean zein ospitalean. 602 37 34 02

Debagoiena. Geriatria titulua duen neska nagusiak zaintzeko gertu. Eskarmentu handia daukat. Autoarekin. 600 00 51 60

Debagoiena. Gizona garbiketa lanak egiteko gertu. 631 361 118

Debagoiena. Gizona nagusiak zaintzeko gertu. Legezko agiriak, esperientzia eta erreferentzia onak. 672 53 39 44

Debagoiena. Gizonezkoa lanerako gertu. 677 29 87 99 (Aurelio Rafael)

Debagoiena. Margotzen eta denetariko garbiketa lanetan esperientzia duen mutila lan bila. 698 57 80 83

Debagoiena. Mutil euskalduna, 20 urteko esperientziaduna, gertu eraikuntzan enkofradore moduan lan egiteko edo nagusiak zaintzeko. Agiriak aurkez ditzaket. 606 17 62 39 (Mikel)

Debagoiena. Mutila gertu gauetan zaintza lanak egiteko, etxean edo ospitalean. 659 90 85 13

Debagoiena. Mutila zaintza lanetarako gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 612 49 66 57

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzeko edo garbiketak egiteko gertu nago. Erabateko prestutasuna. 658 92 43 73

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzeko edo garbiketak egiteko prest. Erabateko prestutasuna. 631 84 33 71

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen edo etxe, bulego eta abarren garbiketan lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 631 72 30 57

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen edo garbiketan jarduteko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. Baita asteburuetan ere. 602 09 32 44

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen esperientzia daukat. Ordutegi arazo barik. 631 19 02 54

Debagoiena. Nagusiak zaintzen eta garbiketan esperientzia duen neska lanerako gertu. 612 27 82 34

Debagoiena. Nagusiak zaintzen eta garbiketan jarduteko gertu nago, orduka zein etxean bertan bizi izaten. Legezko agiriak eta Jaurlaritzaren ziurtagiria dauzkat. 659 57 93 89

Debagoiena. Nagusiak zaintzen, baserriko lanetan edota igeltsero laguntzaile moduan lan egingo nuke. 602 88 89 83

Debagoiena. Neska arduratsua gertu nagusi eta umeak zaintzeko, etxean bertan bizi izaten, orduka eta baita asteburuetan ere. 631 76 88 03

Debagoiena. Neska arduratsua nagusiak eta umeak zaintzeko edo garbiketak egiteko gertu. Erabateko prestutasuna. 631 98 22 90

Debagoiena. Neska zaintza lanetarako gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 622 49 98 90

Debagoiena. Orduka, egun osoz edota egunka lan egingo nuke. 632 33 19 27

Debagoiena. Peoi, igeltsero laguntzaile, tabernari edota zaintzaile moduan lan egingo nuke. Baina etxean bertan bizi izaten ere. 632 95 69 56

Debagoiena. Pertsona arduratsua nagusiak eta umeak zaintzeko edo garbiketak egiteko gertu. Erabateko prestutasuna. 631 93 11 90

Debagoiena. Pertsona helduak zaindu edota etxeko lanak egiteko prest nago. Esperientzia eta autoa. Mugitzeko aukerarekin. 669 12 70 98

Debagoiena. Soziosanitario titulua daukat eta lan egingo nuke etxean bertan bizi izaten edo orduka. 600 01 48 81

Debagoiena. Umeak eta nagusiak zaintzeko gertu nago, etxean bertan bizi izaten edo bestela. 640 70 57 94

Debagoiena. Umeak zaintzen edo nagusi zein gaixoei, etxean zein ospitalean, laguntza ematen lan egingo nuke. 603 32 19 94

Debagoiena. Zaintza eta garbiketa lanak egiteko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten edo orduka. 631 19 12 64

5 - Irakaskuntza


501 - Jaso

Bergara. 3. DBH ikasten duen mutil bati eskola partikularrak emango dizkion norbait behar dugu. 695 70 58 33


502 - Eman

Ingelesa Bergaran. Maila guztiak. Baita ikastaro trinkoak edo Cambridge eta HEOeko azterketak prestatzeko ere. Talde txikietan edo banaka. 618 91 32 89

7 - Animaliak


703 - Eman

Txakurkumea eman. Gure txakurrak umea izan du eta txakurkumea ematen da. Hilabete dauka eta bodegero arrazakoa da. Interesatuok idatzi edo deitu: 943 78 04 31, 657 71 74 82

Bidali sailkatua
Bidali