1 - Etxebizitzak

2 - Garajeak

3 - Lokalak

 • 301 - Saldu
 • 302 - Erosi
 • 303 - Errentan eman
 • 304 - Errentan hartu
 • 305 - Bestelakoak

5 - Irakaskuntza

 • 501 - Jaso
 • 502 - Eman
 • 503 - Bestelakoak

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

 • 701 - Saldu
 • 702 - Erosi
 • 703 - Eman
 • 704 - Bestelakoak

8 - Denetarik

 • 801 - Saldu
 • 802 - Erosi
 • 803 - Eman
 • 804 - Hartu
 • 805 - Trukatu
 • 806 - Galdu
 • 807 - Aurkitu
 • 808 - Bestelakoak
 • 809 - Errentan eman

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

1 - Etxebizitzak


103 - Errentan eman

Oñati. Etxebizitza ematen da errentan Olakua auzunean. Hiru logela, egongela, bainugela eta sukaldea. Eraberritua. 615 00 46 92


104 - Errentan hartu

Bergara. Etxebizitza bila nabil Bergaran. 645 72 92 87

Bergara. Neska bergararra naiz eta etxebizitza behar dut errentan. Presazkoa da. 690 75 61 18

2 - Garajeak


203 - Errentan eman

Arrasate. Garaje itxia, 19,50 metro koadrokoa, ematen da errentan Zarugalde kalean. 639 15 69 04

Bergara. Garaje itxia ematen da errentan Ibargarai kalean. Auto txiki, bizikleta edo motor batendako egokia. Merke. 679 74 00 61

3 - Lokalak


301 - Saldu

Arrasate. Kortaberri harategia salgai, erretiroagatik. 688 61 32 06

4 - Lana


401 - Eskaintzak

Elgeta. Goienak banatzailea behar du, urgente. 688 69 00 07


402 - Eskaerak

Arrasate edo Aretxabaleta. Neska arduratsua orduka zaintza eta garbiketa lanetan aritzeko gertu. 632 91 23 61

Arrasate edo inguruak. Mutil arduratsua lanerako gertu. Esperientzia daukat margotzen, eraikuntzan zein basolanetan. 611 51 22 30

Arrasate eta inguruak. Orduka zaintza eta garbiketa lanak egiteko gertu nago. Legezko agiriak dauzkat eta soziosanitario ikasketak egiten ari naiz. 693 66 68 03

Arrasate. 15 urteko esperientzia duen emakumea zaintza lanak egiteko gertu. Etxean bertan bizi izaten, orduka edota gauetan ere bai. Legezko agiriak eta soziosanitario titulazioarekin. 680 87 38 66

Arrasate. Etxean bertan bizi izaten nagusiak zainduko nituzke. Neska arduratsu, garbi eta zintzoa naiz. Legezko agiriekin. 632 48 38 91

Bergara. Esperientziadun emakumea pertsona nagusiak zaintzeko prest orduka edo txandakako (bat bai beste bat ez) gauetan. 666 07 42 98

Debagoiena. Asteburuetan edo astean zehar orduka zaintza eta garbiketa lanak egiteko gertu nago. 612 56 12 39

Debagoiena. Emakume arduratsua orduka edo egunka garbiketan eta zaintzan jarduteko gertu. Legezko agiriekin. 612 51 42 99

Debagoiena. Emakume bat nagusiak zaintzeko gertu, orduka edo etxean bertan bizi izaten. 643 29 75 77

Debagoiena. Emakumea zaintza lanak egiteko gertu. Egunean zehar, baita orduka ere. Legezko agiriak eta soziosanitario titulazioa daukat. 622 29 98 90

Debagoiena. Emakumezkoa prest mota ezberdinetako lanak egiteko: umeak eta pertsona helduak zaindu edota garbiketa lanak. 641 60 18 20

Debagoiena. Emakumezkoa prest mota ezberdinetako lanak egiteko: umeak eta pertsona helduak zaindu, garbiketa lanak edota zerbitzari lanak. 642 37 01 92

Debagoiena. Emakumezkoa prest mota ezberdinetako lanak egiteko: umeak zaindu, pertsona helduak zaindu, zerbitzaria, sukaldaria edota garbiketa lanak. 631 84 24 27

Debagoiena. Etxe, atari, lokal eta abarrak garbitzeko gertu nago. Baita hoteletan gelak txukuntzen jarduteko ere. 632 48 72 30

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten lan egingo nuke. 602 01 32 58

Debagoiena. Garbiketan eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 632 34 22 25

Debagoiena. Gizonezkoa prest mota ezberdinetako lanak egiteko: umeak eta pertsona helduak zaindu, garbiketak edota zerbitzari lanak. 641 60 12 04

Debagoiena. Goizetan garbiketa lanetan edo pertsona nagusiak zaintzen lan egin nahi dut. 618 93 59 29

Debagoiena. Lan bila nabil. Esperientzia daukat jendaurreko arretan, nagusiak zaintzeko eta margotzen. 656 62 61 03 (Augusto)

Debagoiena. Mutila gertu lan desberdinak egiteko: garbiketa, zaintza eta abar. 645 72 92 87

Debagoiena. Mutila gertu zaintzan, garbiketan edota eraikuntza laguntzaile moduan lan egiteko. 602 87 65 07, 612 41 02 49

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen edo garbiketan lan egingo nuke. 632 19 08 26

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu nago. 617 20 79 97

Debagoiena. Nagusiak zaintzen edo atari eta abarrak garbitzen lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 682 40 53 38

Debagoiena. Nagusiak zaintzen esperientzia duen emakumea lanerako gertu. Baita orduka ere. Soziosanitario tituluarekin. Ordutegi arazorik ez. 691 28 53 25

Debagoiena. Neska arduratsua lan bila. Nagusiak zaintzen esperientzia daukat. Asteburuetan edo astean zehar orduka. 677 14 64 27

Debagoiena. Neska garbiketa lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko gertu, orduka edo etxean bertan bizi izaten. 643 06 85 22

Debagoiena. Neska gertu pertsona nagusiak edo umeak zaintzeko, etxeko garbiketak egiteko edo zerbitzari zein sukalde laguntzaile lanak egiteko. Telefono zenbakia: 747 40 55 91

Debagoiena. Orduka garbiketa eta zaintza lanak egiteko gertu nago. Baita tabernan aritzeko ere. 631 79 81 56

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaintzen lan egin nahi dut. 631 79 81 56

Debagoiena. Soziosanitario titulua daukat eta pertsona nagusiak zaintzen lan egiteko prest nago. 659 90 85 13

Debagoiena. Zerbitzari, bodegero, banatzaile, garbiketa lanetan edota pertsona nagusiak zaintzen lan egiteko prest. 642 36 70 42

Eskaera. Arrasateko emakume euskalduna arratsaldetan etxeak, lokalak, bulegoak eta abar garbitzeko prest. 653 71 64 79, 943 54 09 95

Etxeko lana eta garbiketak. Kaixo! Etxeko lanetan edo garbiketan lana bilatzen ari naiz. Bai etxeko lanetan bai garbiketan formakuntza eta lan eskarmentua daukat. Pertsona arduratsua eta konprometitua naiz. 643 98 30 47

7 - Animaliak


703 - Eman

Artzain txakurrak. Artzain txakur arrazako kumeak oparitzen dira. Oso politak. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 665 71 40 34

Katakumeak. Katakumeak ematen dira opari. 642 72 69 10

8 - Denetarik


801 - Saldu

Motor elektrikoa duen gurpil-aulkia. Breexi Premium markako gurpil-aulkia eta motor elektrikoa, biak berriak eta erabili gabe. Bergara. 658 74 91 78, 629 43 27 19


806 - Galdu

Eskularru gorriak. Domekan, hilak 15ean, eguerdi aldera galdu nituen eskularru gorriak pinporta hori txikiekin. Bergaratik Antzuolara goiko trenbideko paseoan, Satorretxen etxetik Antzuolaruntz. Estimu handian dauzkat eskularru horiek. Topatuz gero, arren, deitu telefono honetara, edo Bergarako edo Antzuolako udaltzainen bulegoan utzi. Mila esker. 605 72 50 85

Ez daukazu sailkatuak gehitzeko baimenik. Begiratu zure profilko baimenetan hori hobetzeko zer egin dezakezun.