Sesenco

Arrasate

Fan zan urtarrillien, Eduardo Alfaro arkeologuaren eskutik, Soriako Tierras Altasen topautako erromatar sasoiko hillarrixen gaiñeko hitzaldixe egon zan Bergarako Laboratoriumien.
Bixer eta berandu

Arrasate

Estudiantetan, Bilbotik Arrasatera etozen autobusak San Frantzisko auzoko geltokittik urteten zien. Bilbon aste dana eginddako askok egubakoitzian hartzen gauen etxerako autobusa. Oindion akorduen ...
Gure Zirkua

Arrasate

Plateruena itxi egingo daue, atzen urtietan ondo ez ebillela eta bihotzbako COVID-19xak hogei urteko ibilbidiei amaierie emun dutsela. Bertsotan egitteko sasoie ez dala argi dau, sektore ezberdi&nt...
Suga koloretsue

Arrasate

Arratsaldeko seirak eta ondion lanien gauz Ikastolan, kanpuen egundoko zarrabarra entzuten da, leixora hurbildu eta han nun datorren kotxez osatutako suga koloretsua. Nahiz eta sugak normalien ixil...
Ke arteko egunak

Arrasate

Kutxatutako ke baltza bolo-bolo dabil haixiek harrotute Zaldibar, Ermua, Eibar, Elgeta eta inguruotan. Zaldibarren dauen zabortegi pribatuak, iñungo kontrol barik, bertara aillegau izan dan ...
'Ta ezer ez da berdin'

Arrasate

Arrasateko kale batian ume bat hurbilddu eta "¿Señor me dice la hora?" esaterakuen, derrepentien, konturaketan gare gaztaruek, ezer esan barik, alde egin dauela.
'Carpe diem'

Arrasate

Gure amen iztar artetik urten eta mundu hau usainketan hasten garenetik burubako oilluak letxe batetik bestera ibiltzen garela esango neuke. Dana daukou zehaztute eta neurtute: urtiak, hillabetiak,...
Iraultza hemen dau

Arrasate

Zutabe hau argitaratu orduko, seguru nau gaurko deittuta dauen grebie arrakastatsue izan dala. Iazko inddar erakustaldixe eta gero, gizartiaren erdixek barriro be nahikue dala esan dau.
Tribuaren etorkizune

Arrasate

Gogora etorri jat Roberto, gure aspaldiko ikasle bat, munduan zihar ibilli eta gero Dinamarkako neska bateaz Arrasatera etorri zanekue. Neskie umie egitteko zan eta bertan bizimodue ataraten saiatu...
Isilduak

Debagoiena

Ekainaren 19an Arrasateko Trikitixa Eskolak ikasturte bukaerako saioa antolatu euen Amaia Antzokixan.
Injustiziaren kerizpe luzie

Debagoiena

Gizakixok berba egitten hasi gitzenien noizbait guzurre esateko bittarteko potentie zala konturatu gitzen, eta orduentxetik hona eten barik tranpa egitten dutsegu alkarri.
Taup(AED)ei jarraittu

Debagoiena

Bateron batek Mondrau edo Arrasateaz ze berba lotuko nittuken galdetu ezkero, boteprontuen eta asko pentsatu barik burure etorten jaten berbak honetxeik die: Lezetxiki, Santa Barbara, Etxaluze, San...