Etsaikeriak

Oñati

Norgehiagokak, lehiak, beti izan dira gizakien artean. Egiptoarren dokumentuetan agertzen diren bezala, Kristo aurreko 2000. urterako praktikatzen ziren joko antolatuak, arautuak, nahiz eta ezagune...
Drogak

Gai honi buruz Puntua aldizkarian San Juan de Dios Ospitaleko psikologo Emilio Martin Tejedor-ek egiten dituen azalpenak larriak, oso larriak, direla deritzot.
Ausarkeriak

Prentsan agertutako berriek egunero zeresan ugari ematen dizkigute.
Euskal etxea

Bizitza etxearen inguruan antolatzen zen iraganean.
ETAren bukaera

Denok pozez beteta hartu genuen ETAren borroka armatuaren bukaera eta, une honetan, armen entregatzea. Hasieran, euskal kultura defendatu nahian sortu zen, Francoren diktaduran.
Gehiegikeriak

Neurriz kanpo egiten ditugun jokabideak ia egunerokoak dira. Hasieran, neurriz kanpo jan-edanak edo zigarro bat erretzeak ez du ematen garrantzia duenik.