Sexua musu-truk

Debagoiena

Letra gorriz idatzita ageri da, fondo zuriaren gainean.