Afrikan eta Latinoamerikan garapen prozesuak indartzen languntzeaz gain, gure gizatean aldaketak sustatzea ere bada gure lana.