Amaren gorpuzki gabe

Arrasate

Aditzera eman nahiko nuke nire amaren gorpuzkiak lurpetik ateratzearen inguruan gertatutakoa, herritarrek jakin dezaten eta antzekorik bizi izan ez dezaten.