"Xalanan egunerokua (8 urte)"

Atzo andereñuak haunditxan ze izan nahi giñuan galdetu zoskun gelan.