Tamalez, gizonezkoentzako herria oraindik...

Arrasate

Mugimendu feministaren aspaldiko hausnarketa da udaleko batzorde guztietan egiten diren proposamen guztiak berdintasun begirada batetik aztertzea. Genero berdintasuna zeharkako gaia izanik, ezinbes...