Oporretarako asmoak

Debagoiendarrek deskantsatzeko eta urtean zehar egin ezin dituztenak egiteko aprobetxatuko dituzte oporrak, nagusiki. Helburua disfrutatzea dela diote. Eta non? Hemen ala kanpoan? Galdetutako gehienek azaldu dute kanpora joateko asmoa. Bergarako B the travel brand agentziakoen esanetan, "urteroko lekuak dira eskatuenak; debagoiendarrak ez dira batere originalak".