Sailkatua bidali

Iragarki bat argitaratu nahi baduzu Goienan, bete ondorengo formularioa, mesedez. Informazio gehiago formularioaren bukaeran.

* Posta elektronikoa ez dugu inon argitaratuko. Iragarkia konfirmatzeko mezu bat jasoko duzu zure postontzian. Eremu guztiak dira derrigorrezkoak bigarren telefono zenbakia izan ezik.

.................................

Iragarki bat argitaratzeko

IRAGARKIA JARTZEKO:

  • Goiena paperean eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu.
  • Hortik aurrera ez da onartuko aldaketarik, ez eta iragarkia bertan behera uzterik ere.
  • GOIENAk ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

ORDAINTZEKO ATALAK:

  • Etxebizitza Saldu/Errentan. Garajea Saldu/Errentan. Lokala Saldu/Errentan. Irakaskuntza eman. Motorra Saldu/Alokatu. Animaliak/Saldu. Denetarik/Saldu.
  • Iragarkiak Goiena paperean eta Goiena.eus-en argitaratuko dira.
  • Astebeteko prezioa: 20 euro 18 euro Goiena Klubeko bazkideentzat (BEZ barne).
  • Astebete baino gehiagoz argitaratzeko, prezio bereziak aplikatuko dira.
  • Profesionalen moduluak. Modulo bakarra: 22 euro (+BEZ).

943 25 05 05 / sailkatuak@goiena.eus