402 - Eskaerak

Debagoiena.

Mutila nagusiak zaintzeko eta denetariko garbiketak egiteko gertu. Orduka zein etxean bertan bizi izaten.

Telefonoak: 631 98 39 36