402 - Eskaerak

Antzuola, Bergara edo Arrasate.

Etxeak garbitzen edo bestelako garbiketa lanetan jardungo nuke.

Telefonoak: 632 48 72 30