402 - Eskaerak

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. Berehala lanean hasteko moduan.

Telefonoak: 611 84 05 82