402 - Eskaerak

Arrasate eta Aretxabaleta.

Garbiketa lanetan edo pertsona nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Orduka edo etxean bertan bizi izaten.

Telefonoak: 688 84 10 63