104 - Errentan hartu

Arrasate.

Hiru kideko familia gara eta etxea errentan hartuko genuke Arrasaten. Lan-kontratua daukagu, erreferentzi onak eta oso arduratsuak gara.

Telefonoak: 680 87 38 66