402 - Eskaerak

Eskoriatza eta inguruak.

Eskoriatzatik gertu bizi diren umeak arratsaldetan zaindu edota hauei klase partikularrak emango nizkieke.

Telefonoak: 611 43 84 86