402 - Eskaerak

Debagoiena.

Mutila lan bila: nagusiak zaintzen, tabernari, margotzen, garbitzen edo beste. Orduka edo asteburuetan ere bai.

Telefonoak: 631 60 13 62