104 - Errentan hartu

Arrasate.

Hiru logelako pisu edo etxebizitza bat hartuko nuke errentan.

Telefonoak: 663 466 673