104 - Errentan hartu

Bergara.

Etxebizitza behar dugu errentan. Familia langilea gara.

Telefonoak: 631 46 56 98