402 - Eskaerak

Eskoriatza, Aretxabaleta edo Arrasate

Orduka lan egingo nuke, 11:00etatik 16:00etara. Nagusien zaintza lanetan edo garbiketan. Titulu soziosanitarioa daukat eta esperientzia. Legezko agiriak ere bai.

Telefonoak: 631 07 99 53