402 - Eskaerak

Elgeta.

Emakume arduratsua naiz eta lan egin nahi dut garbiketak egiten, pertsona nagusiak edo umeak zaintzen...

Telefonoak: 617 18 49 30