402 - Eskaerak

Debagoiena.

15:00etatik aurrera, baita gauez ere, nagusiak eta umeak zaintzeko gertu nago. Asteburuetan ere bai. Soziosanitario titulazioa daukat.

Telefonoak: 631 19 02 54