402 - Eskaerak

Debagoiena.

Umeak eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Baita garbitasun eta baserriko lanetan ere.

Telefonoak: 641 09 15 58