402 - Eskaerak

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke, baita orduka edo asteburuetan ere.

Telefonoak: 609 31 34 36