402 - Eskaerak

Arrasate edo Aretxabaleta.

Garbiketan egiten, umeak eta nagusiak zaindu edo paseatzera laguntzen, sukaldean laguntzen edo gaixoak etxean zein ospitalean zaintzen lan egingo nuke. Egunean zehar.

Telefonoak: 631 92 87 66