402 - Eskaerak

Arrasate edo Aretxabaleta.

Orduka lan egingo nuke nagusiak zaintzen. Legezko agiriak egunean ditut.

Telefonoak: 616 88 49 54