402 - Eskaerak

Arrasate edo Aretxabaleta.

Etxe, taberna eta abarrak garbitzen eta egunean zehar nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Titulazioak eta legezko agiri guztiak dauzkat.

Telefonoak: 632 83 32 44