204 - Errentan hartu

Bergara.

Bergara erdialdean, Zabalotegi, Burdinate, Espoloia edo Ibargarai aldean, garajea hartuko genuke errentan.

Telefonoak: 656 70 13 72 / 650 74 55 91