402 - Eskaerak

Debagoiena.

Goizeko 8:00etatik 11:00etara, gauetan edota asteburuetan, nagusiak zaintzeko gertu nago. Soziosanitario tituluarekin.

Telefonoak: 659 93 85 13