Urteurrena

Rafael Leturia Arregi

2017ko uztailaren 18an hil zen.


Amodiua fidelago urrun.
Etzaitugu, ez, ahaztuko sekula guk.

Zure familiak.

Lehen urteurreneko meza uztailaren 18an izango da, asteazkena,
19:00etan, Arrasateko San Juan Bataiatzailearen parrokian.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.

Arrasaten, 2018ko uztailaren 10ean.