Urteurrena

Jose Ignacio Beitia Gorrochategui

2017ko urtarrilaren 12an hil zen, 67 urte zituela.


Urteurreneko meza domekan izango da, urtarrilaren 14an, 12:00etan,
Bergarako Santa Marina parrokian.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.

Bergaran, 2018ko urtarrilaren 10ean.