Esker ona

Ignacio Aranzabal Gabilondo

2017ko martxoaren 3an hil zen, 85 urte zituela.


Hileta-elizkizunetara etorritakoei eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi
eskerrik asko, sendikoen izenean.

Gure eskerrik beroenak Mizpirualde egoitzako guztiei
berarekiko izan duzuen arreta eta maitasunagatik.

Bergaran, 2017ko martxoaren 9an.