Urteurrena

Bixente Iturricastillo Gorosabel

2016ko abenduaren 1ean hil zen, 85 urte zituela.


Urteurreneko meza domekan izango da, abenduaren 10ean, 12:00etan,
Bergarako Santa Marina parrokian.

Beti izango zaitugu gogoan.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.

Bergaran, 2017ko abenduaren 4an.