Esker ona

Arantza Arregui Aguirre

2017ko apirilaren 10ean hil zen.


Hileta-elizkizunetara etorritakoei eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi
eskerrik asko, sendikoen izenean.

 

Oñatin, 2017ko apirilaren 12an.