Urteurrena

Anita Suinaga Azkarate-Askasua

(Balentin Umerezen alarguna)

2016ko azaroaren 21ean hil zen, 90 urte zituela.


Urteurreneko meza domekan izango da, azaroaren 19an, 12:00etan,
Bergarako Santa Marina parrokian.

Beti izango zara gure bihotzetan.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.

Bergaran, 2017ko azaroaren 14an.