Urteurrena

Agustin Guridi Guridi

2017ko maiatzaren 16an hil zen, 90 urte zituela.


Lehen urteurreneko meza zapatuan, maiatzak 19, izango da, 20:00etan,
Araozko San Migel parrokian.

 
Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.

Oñatin (Araotz), 2018ko maiatzaren 15ean.