2019/05/16 10:00

Irteera

Sasoibideko irteera

Sasoibideko irteera
Arrasateko Biteri plaza, Arrasate

Biteri plaza - Olarte – Bizkaia etorb. Igogailua - Gernika ibilbidea – Polmetasa - Garagartza baratzak - Uribarri et. - Biteri plaza