1 - Etxebizitzak

101 - Saldu

Bergara.

180 metro koadroko duplexa salgai San Martin Agirre plazan. 639 03 43 58,

102 - Erosi

Bergara.

Bergaran hiru logela, igogailua, garajea eta trastelekua dauzkan etxebizitza erosiko nuke, erdialdean. 653 29 37 04,

Etxebizitza erosi.

Bi edo hiru logelako etxebizitza erosiko nuke. Etxabean edo lehen solairuan. Gehienez 50.000 euro ordainduko nituzke. 677 52 33 75,

103 - Errentan eman

Bergara.

Zabalotegin etxebizitza ematen da errentan. Hiru logela, egongela, bainugela eta sukaldea. Jende arduratsua bakarrik onartuko da. Hilean 550 euroko errenta, negoziagarri. 633 08 06 32,

104 - Errentan hartu

Arrasate.

Etxebizitza hartuko genuke errentan. Kontaktuan jartzeko deitu telefono honetara: 651 90 40 10,

Arrasate.

Etxebizitza hartuko nuke errentan. Bi edo hiru logelakoa. 603 29 94 29,

Arrasate.

Neska euskalduna Arrasate erdialdean dagoen apartamentu edo antzeko etxe txiki baten bila. 350 euro inguru ordaindu nahiko nituzke. 665 71 69 10,

Bergara.

Etxebizitza behar dut errentan. Bi logelakoarekin nahikoa da. Berdin da jantzita ez badago ere. 632 77 35 38,

Bergara.

Etxebizitza errentan hartu nahi dugu. 678 98 54 64,

Bergara.

Hiru logelako etxebizitza behar dugu errentan. 659 90 85 13,

105 - Etxeak osatu

Bergara.

Partekatzeko etxebizitza bila nabil. 606 50 25 67,

Logela errentan Oñatin

Logela alokatzen da zentrutik oso gertu dagoen duplex berri batean. Pertsona arduratsua eskatzen da. Wifi konexioarekin. 656 742 949,

2 - Garajeak

201 - Saldu

Aretxabaleta.

Garaje salgai Errekabarren kalean. Errentan hartzeko aukera ere bai. 943 79 52 29, 628 31 98 39

4 - Lana

401 - Eskaintzak

Arrasate.

Emakume bat beharko nuke bi ume txiki zaindu eta etxeko lanen bat egiteko. Deitu 21:30etik aurrera edo bidali mezua Whatsappez. 630 71 92 67,

Arrasate.

Etxeko lanak egin eta bikote nagusi bati laguntza emateko emakume bat behar dugu. Ordutegia adostuko genuke. 635 71 17 29, 620 36 87 60

Arrasate.

Gazte euskalduna behar da orduka bi ume zaintzeko. 606 72 23 85, 679 98 35 69

Bergara.

Etxeko lanak egin eta adindun pertsonari laguntzeko pertsona euskalduna behar da, 3 ordu egunero. 665 71 46 26 (Ane),

Bergara.

Jean Louis David-en ile-apaintzailea behar dugu. Lanaldi osoko jarduna. 943 76 22 48,

402 - Eskaerak

Arrasate edo Bergara.

Nagusiak zainduko nituzke, etxean bertan bizi izaten. 662 42 02 21,

Arrasate edo Bergara.

Pertsona nagusiak edo umeak zaindu eta garbiketa lanak egingo nituzke, goizez, 12:00ak arte. 600 29 05 24,

Arrasate edo Bergara.

Pertsona nagusiak eta umeak zaintzeko gertu nago. 610 99 28 55,

Arrasate.

Astean zehar orduka edo asteburuetan lan egingo nuke nagusiak zaintzen, garbiketan eta abarrean. 603 29 94 29,

Arrasate.

Asteburuetan, zapatuko 15:00etatik domekako 20:00ak bitartean, nagusiak zainduko nituzke. 646 31 41 53,

Arrasate.

Batxilergoko ikaslea naiz eta umeak 16:00etatik aurrera eta asteburuetan umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu nago. 634 91 51 56,

Arrasate.

Emakumea gertu pertsona nagusiak zaindu eta etxeko lanak egiteko. Euskalduna. 688 66 76 91,

Arrasate.

Mutila gertu zaintza lanetan orduka aritzeko. 632 08 57 69,

Bergara

Magisteritza bukatzen ari den neska euskalduna, umeak zaindu edo klase partikularrak emateko prest. Astean zehar nahiz asteburuetan. Ordutegi malgua. Esperientziarekin. 637 363 559, 943 760 897

Bergara eta Antzuola.

Mutil gazte bat naiz eta 3 urtetik gorako umeak zainduko nituzke arratsaldetan. 688 69 63 61,

Bergara.

Garbiketak eta etxeko lanak egiten lan egingo nuke. 606 50 25 67,

Bergara.

Neska arduratsua gertu arratsaldez ume edo nagusiak zaindu, etxean lagundu edota bulego eta abarren garbiketak egiteko. 610 34 97 88,

Debagoiena.

Neska gertu nagusiak zaintzeko. Erreferentzia onak eta dokumentazioa eguneratuta daukat. 631 48 82 58,

Debagoiena.

Arratsaldetan edo asteburuetan etxeko lanak egiten lan egingo nuke. Baita gauez edo asteburuetan nagusiak eta umeak zaintzen ere. Esperientzia dut eta baita autoa ere. 632 62 67 31,

Debagoiena.

Denetariko garbiketak egiten eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 603 63 21 99,

Debagoiena.

Emakume arduratsua, erreferentzia onak dituena, nagusiak zaintzeko gertu. Lege paperak eguneratuta dauzkat. 600 21 25 16,

Debagoiena.

Emakumea lan bila: laguntza behar duten zein bakarrik moldatzen diren nagusiak zaintzen, etxeak garbitzen eta baita umeak zaintzen ere. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 632 51 06 26,

Debagoiena.

Emakumea prest etxeko lanak edo garbiketa lanak egin edo pertsona helduak zaintzeko. 632 69 12 42,

Debagoiena.

Emakumezkoa prest pertsona nagusiak zaintzeko gauez edo etxean bertan bizi izanda. 632 51 85 01,

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izaten edo bestela lan egingo nuke. 632 00 32 94,

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izaten edo egun osoz lan egingo nuke zaintza lanetan. Erreferentzia onak dauzkat. 631 28 02 98, 632 89 09 42

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izaten edo orduka lan egingo nuke. 602 13 93 96,

Debagoiena.

Etxeko langile moduan, garbiketak egiten, arropa konponketak egiten, dendan eta abarren lan egiteko gertu nago. 678 13 59 14,

Debagoiena.

Garbiketa lanak egiten eskarmentua daukan emakumea, pertsona nagusien zaintzan eta garbiketan lan egiteko prest. Ordutegi aldetik erabateko prestasuna. 632 41 02 88,

Debagoiena.

Garbiketak egiten, ume zein nagusiak zaintzen edo sukalde laguntzaile moduan lan egingo nuke. 663 40 92 67,

Debagoiena.

Geriatria ezagutzek dituen neska etxean bertan bizi izaten edo egunez lan egiteko gertu. Nagusiak eta baita umeak ere. Etxeko garbiketak ere egingo nituzke. 642 18 97 37,

Debagoiena.

Geriatria laguntzaile titulua duen neska gertu nagusiak zaindu, etxeko lanak egin, garbiketan, ostalaritzan zein baserri lanetan aritzeko. Erabateko prestutasuna. 612 20 35 71,

Debagoiena.

Geriatria titulua duen neska gertu nagusi eta gaixoak zaintzeko. Eskarmentu handikoa. Autoarekin. 600 00 51 60,

Debagoiena.

Gizona gertu nagusiak zaindu, laguntza eman eta abarretarako. Etxean bertan bizi izaten, egunez edota orduka. 634 09 55 46,

Debagoiena.

Gizona nagusiak eta umeak zaintzeko gertu. Urtetako esperientzia dut eta ikasketak ere bai. Autoa daukat. Astean zehar orduka, gauetan edota asteburuetan. 603 29 29 52,

Debagoiena.

Gizonezkoa kamioi gidari eta banatzaile moduan aritzeko gertu. C, C1 eta CAP baimenak ditut. 603 06 66 71 (Anibal),

Debagoiena.

Gizonezkoa prest garbiketa lanak egin edo pertsona helduak zaintzeko. 631 01 86 67,

Debagoiena.

Goizetan lan egingo nuke garbiketan eta nagusiak zaintzen. Denbora luzeko esperientzia eta erreferentzia onak dauzkat. 697 74 94 86,

Debagoiena.

Lan bila nabil. Esperientzia dut umeak zaintzen, garbiketan, gaixo eta nagusiak zaindu eta laguntzen, lantegian eta 13 urtez jatetxeko sukalde laguntzaile moduan. Lan egiteko beharra daukat, 58 urte dauzkat eta alarguna naiz. 647 10 58 72, 943 79 96 25

Debagoiena.

Mutila gertu ganbara, soto eta abarrak garbitzeko eta banatzaile lanetarako. 674 53 60 28,

Debagoiena.

Mutila gertu nekazaritza eta baserri lanak egiteko, nagusiak zaintzeko edo bestelako edozein lanetarako. 648 60 71 36,

Debagoiena.

Mutila gertu zaintza lanak egiteko. Gauetan, asteburuetan eta baita ospitalean ere. 659 90 85 13,

Debagoiena.

Mutila lanerako gertu. Esperientzia dut lantegian, katean, biltegian, denetariko garbiketak egiten edota zaintza lanetan. Berehala hasiko nintzateke. 679 60 08 48,

Debagoiena.

Mutila nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanetan aritzeko gertu. Autoa daukat. Gidari edo banatzaile moduan ere lan egin dezaket. 647 01 74 66 (Cristino),

Debagoiena.

Mutila nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanetan aritzeko gertu. Autoa daukat. Gidari edo banatzaile moduan ere lan egin dezaket. 662 90 51 50 (Arjelis),

Debagoiena.

Nagusiak etxean zein ospitalean zaintzen lan egingo nuke. Baita margotzen, zoruak leuntzen eta bernizatzen ere. Supermerkatuan ere aritu izan naiz. 665 53 03 18,

Debagoiena.

Neska arduratsua gertu denetariko garbiketak egiteko eta ume zein nagusiak zaintzeko. Autoa daukat. 602 12 18 27 (Sandra),

Debagoiena.

Neska arduratsua gertu etxean bertan bizi izaten, egunez edo orduka, nagusiak eta umeak zaintzeko edota garbiketak egiteko. 655 77 63 80,

Debagoiena.

Neska arduratsua nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo orduka. 617 01 71 02 (Belinda),

Debagoiena.

Neska arduratsua nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten, egunez, orduka eta baita asteburuetan ere. 631 86 83 69,

Debagoiena.

Neska arduratsua nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bizi izaten edo orduka. 603 43 92 20 (Jesica),

Debagoiena.

Neska gertu 12:00etatik 19:00etara artean nagusiak zaintzeko. Baita domeka eta jaiegunetan ere. 646 10 21 66,

Debagoiena.

Pertsona nagusiak zaintzen lan eskarmentua daukan gizonezkoa, etxean bertan edo orduka lan egiteko prest. 666 60 68 65,

Debagoiena.

Pertsona nagusien zaintzan formakuntza eta eskarmentua duen emakumea, pertsona nagusiak zaintzeko edo etxeko lanak egiteko prest. Etxean bertan edo orduka lan egiteko aukera. 659 57 93 89,

Debagoiena.

Sukalde laguntzaile ikastaroa duen neska lanerako gertu. Denetariko garbiketak egiten edota umeak eta nagusiak zaintzean ere arituko nintzateke. 697 68 81 97, 632 45 98 54

Debagoiena.

Taberna, etxe, baserri eta abarren garbiketarako prest nago. Autoa daukat. 632 77 35 38,

Debagoiena.

Zaintza lanetan edo garbiketan lan egingo nuke. Orduka, egun osoz zein etxean bertan bizi izaten. 638 85 43 36,

Debagoiena.

Zaintza lanetan edo garbiketan lan egingo nuke. Orduka, egun osoz zein etxean bertan bizi izaten. Baita zerbitzari lanetan ere. 654 11 15 14,

Debagoiena.

Zaintza lanetan eta garbiketan lan egingo nuke. Esperientzia dut egoitzan eta etxean nagusiak zaintzen eta hiru umeren ama naiz. 631 09 50 90,

Lanerako gertu baino gertuago.

Emakume gaztea edozein lan egiteko prest Bergaran eta inguruetan. Ez zalantzarik izan; deitu eta hitz egiteko bada ere! 632 84 68 10,

Oñati edo Arrasate.

Astegunetan zaintza lanak eta denetariko garbiketak egiteko gertu nago. Jardun osoz edo orduka. 698 08 76 81,

Oñati, Arrasate edo Bergara.

Emakume euskalduna, Haur Hezkuntzako ikasketekin, arratsaldetan edo orduka haurrak zaintzeko edo garbiketa lanak egiteko prest. Autoa daukat. 664 53 28 56,

Oñati.

Emakume euskalduna pertsona nagusiak eta haurrak zaintzeko prest. Baita garbiketa lanak egiteko ere. Esperientzia handiarekin. Autoa daukat. 627 18 04 35, 943 08 23 99

Oñati.

Mutil gaztea gertu nagusiak zaindu, kalera lagundu, erosketak egin eta abarretarako. 673 90 69 74,

Zaintza lanak.

Sozio sanitario titulua duen mutila gertu astean zehar, 12:00etatik 16:00etara, zaintza lanetan aritzeko. Arrasaten, Aretxabaletan eta Eskoriatzan. 634 94 31 59,

8 - Denetarik

804 - Hartu

Loreontziak.

Erabili gabe edota traban dituzun loreontziak jasoko nituzke, bai Arrasaten, Aramaion, Aretxabaletan edo Eskoriatzan. 630 43 31 17 (Nerea),