402 - Eskaerak

Debagoiena.

Neska arduratsua nagusi edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. Orduka zein etxean bertan bizi izaten. Berehala hasteko moduan.

Telefonoak: 631 09 46 89