402 - Eskaerak

Debagoiena.

Neska arduratsua orduka, etxean bertan bizi izaten edo egunean zehar lan egiteko gertu. Soziosanitario, etxeko langile eta lehen sorospen ikasketak dauzkat. Umeak ere zainduko nituzke.

Telefonoak: 653 36 85 80