104 - Errentan hartu

Arrasate edo Aretxabaleta.

Bi edo hiru logelako etxebizitza behar dugu errentan.

Telefonoak: 663 40 92 67