103 - Errentan eman

Aretxabaleta.

Etxebizitza ematen da errentan. Interesatuok deitu zenbaki honetara:

Telefonoak: 654 88 42 60