402 - Eskaerak

Bergara edo Arrasate.

Nagusi eta umeak zaintzen, etxeko lanak egiten edo bulego eta abarrak garbitzen lan egingo nuke.

Telefonoak: 610 34 97 88