402 - Eskaerak

Debagoiena.

Nagusiak eta umeak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. Baita asteburuetan ere.

Telefonoak: 631 62 73 10