402 - Eskaerak

Arrasate.

Orduka lan egingo nuke, egunean zehar zein gauetan. Legezko agiriak eta etxez etxeko lanetarako ziurtagiria dauzkat.

Telefonoak: 632 39 87 73