402 - Eskaerak

Bergara.

Etxeak garbitzen eta umeak edo nagusiak zaintzen lan egingo nuke.

Telefonoak: 661 06 06 63