402 - Eskaerak

Arrasate.

Emakume arduratsua gertu orduka, egunka edo gauetan zaitza lanak egiteko. Baita asteburuetan ere. Esperientzia eta titulazioa dauzkat.

Telefonoak: 685 22 54 01