402 - Eskaerak

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izaten edo egunean zehar lan egingo nuke. Baita orduka ere.

Telefonoak: 642 18 77 89 (Norma Leticia)