402 - Eskaerak

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izaten edo egunean zehar lan egingo nuke. Baita orduka ere.

Telefonoak: 642 41 02 49 / 631 98 22 90